07 september 2020Financiering, VVT Nieuws

Aanleveren extra plannen Wlz-zorginkoop voor 1 november

Zorgaanbieders kunnen de extra plannen voor de Wlz-zorginkoop 2021 uiterlijk 1 november 2020 bij het zorgkantoor indienen. De extra plannen kunnen leiden tot een opslag op het basistarief: het gekorte NZa-tarief die zorgkantoren voor de Wlz in de inkoop voor de Wlz hanteren. ActiZ betreurt het dat zorgkantoren niet het kort geding over het zorginkoopbeleid voor de Wlz afwachten. In het kort geding, dat op 10 september dient, procederen zorgaanbieders tegen zorgkantoren vanwege de afslag op het NZa-tarief voor de Wlz.  

Extra plannen

 

In het Inkoopkoopkader Wlz 2021-2023 staat dat zorgaanbieders plannen kunnen inleveren bij het zorgkantoor voor zogenaamde kernelementen:

  • innovatie
  • passende zorg
  • bedrijfsvoering
  • duurzaamheid.

Zorgkantoren hebben de uitwerking en voorwaarden in het eigen inkoopbeleid opgenomen. De plannen kunnen leiden tot een opslag van maximaal 2% op het basistarief. In het inkoopkader staat dat zorgkantoren de plannen uitvragen zodra de situatie rondom corona-uitbraak weer is genormaliseerd. Zorgkantoren hebben bepaald dat vanaf 1 september de extra plannen kunnen worden uitgevraagd. Zorgaanbieders hebben tot uiterlijk 1 november 2020 om het plan in te dienen, zo staat op de sites van zorgkantoren. Mocht de zorgaanbieder al voorzien dat de termijn niet gehaald kan worden vanwege corona-gerelateerde zaken is het van belang hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met het zorgkantoor. Uitgezonderd zijn de zorgkantoren van Menzis en DSW die een eigen zorginkoopbeleid hanteren. 

Kort geding – uitspraak

ActiZ betreurt het dat zorgkantoren niet het kort geding afwachten, dat zorgaanbieders hebben aangespannen tegen de zorgkantoren over het Wlz-tarief. Het kort geding dient op 10 september en naar verwachting doet de rechter op (uiterlijk) 24 september een uitspraak. De rechter behandelt tegelijkertijd de kort gedingen vanuit de branches VGN en Nederlandse GGZ tegen de zorgkantoren over de Wlz-tarieven.

Mogelijk is de uitspraak van de rechter van invloed op de tariefopslagen en de extra plannen. Er kan dus sprake van zijn dat het inkoopbeleid als gevolg van de rechtelijke uitspraak wijzigt.

Doordat zorgkantoren nu toch de extra plannen voor 1 november hebben aangekondigd, zonder melding te maken van de lopende kort gedingen, kan dat leiden tot onnodig werk bij zorgaanbieders of een korte resterende tijd voor het opstellen van het plan.

Herma_klein

Laatste nieuws