03 februari 2020Financiering, VVT Nieuws

Aangepast accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 definitief

Het aangepaste accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 is definitief. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft ingestemd met het door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ActiZ geactualiseerde accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 voor de financiële verantwoording over 2019.

Het definitieve aangepaste accountantsprotocol 2019 (versie 1.2 d.d. 17 januari 2020) omvat tevens een verduidelijking van de toelichting op een aantal regels en een betere aansluiting op het rondrekenmodel. ActiZ en ZN zijn hierin bijgestaan door Verstegen accountants en adviseurs en financiële experts van zorgaanbieders. De aanpassingen zijn ook in een apart tabblad van het Rondrekenmodel aangegeven.

Accountants gebruiken het betreffende accountantsprotocol bij hun onderzoek naar de rondrekening van het kwaliteitsbudget 2019. Het accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020 ligt momenteel voor instemming bij de NBA. Voor meer informatie zie het accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020.

Ondersteuning voor zorgaanbieders

  • Fizi vraagbaak
    Voor vragen van zorgorganisaties over verantwoording en het accountantsprotocol hebben ActiZ en Fizi, de netwerkorganisatie voor zorgfinancials, een vraagbaak ingericht. U kunt uw vragen stellen via vraag@fizi.pro.

  • Extra informatiebijeenkomst financiële verantwoording kwaliteitsbudget
    ActiZ organiseert op woensdagochtend 19 februari een extra bijeenkomst voor de leden over de financiële verantwoording van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg. Meer informatie over de bijeenkomst en de aanmelding vindt u hier.
  • Fizi-handreiking invullen Rondrekenmodel 2019
    Fizi heeft een handreiking opgesteld voor het invullen van het Rondrekenmodel 2019. Deze handreiking is bedoeld als hulp voor financials bij de verantwoording van het kwaliteitsbudget en het invullen van het Rondrekenmodel.  
Herma_klein

Laatste nieuws