18 december 2019Financiering, VVT Nieuws

Aangepast Accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 beschikbaar

Het aangepaste accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 is beschikbaar. Het accountantsprotocol is op basis van testen van de rondrekening door financieel experts van zorgaanbieders op een enkel onderdeel herzien. Accountants gebruiken het accountantsprotocol bij hun onderzoek naar de verantwoording van het kwaliteitsbudget 2019.

Accountantsprotocol 2019 getest

Financiële experts van zorgaanbieders hebben het rondrekenmodel dat deel uit maakt van het accountantsprotocol getest. Naar aanleiding hiervan zijn onder meer twee regels samengevoegd om het rondrekenmodel handiger in te vullen en te lezen en is de opslag werkgeverslasten verhoogd. Ook is verduidelijkt dat de toelichting aan het zorgkantoor op de afwijking tussen de verantwoording en het rondrekenmodel van 10% één kant op werkt. Een toelichting aan het zorgkantoor is van toepassing als de verantwoording een hoger bedrag dan 10% laat zien dan in het rondrekenmodel.

De herziene versie accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 is beschikbaar. U vindt in het rondrekenmodel een extra tabblad met in rood aangegeven exact de aanpassingen ten opzichte van de vorige versie. Een voorbehoud op de herziene versie van het accountantsprotocol 2019 is de instemming van de NBA. De reactie van de NBA wordt in februari 2020 verwacht.

Accountantsonderzoek vereiste van ministerie

Het ministerie van VWS vereist dat er een accountantsonderzoek plaatsvindt op de besteding van het kwaliteitsbudget. Daarvoor hebben ZN, zorgkantoren en ActiZ met financiële experts van zorgaanbieders, bijgestaan door Verstegen accountants en adviseurs, een accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 uitgewerkt. Het accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 heeft de instemming van de beroepsorganisatie van accountants (NBA).

Verantwoording en toets op plausibiliteit

Zorgaanbieders leggen aan het zorgkantoor verantwoording af over wat er gedaan is met het kwaliteitsbudget dat ze kregen. Naast leren en verbeteren gaat het bij de financiële verantwoording met name over hoeveel extra medewerkers voor verpleeghuiszorg de zorgaanbieder heeft aangetrokken en wat de kosten daarvan zijn. Zorgaanbieders gebruiken daarvoor het begrotings- en verantwoordingsmodel/de Portaal (Vektis). De aannemelijkheid van de verantwoording wordt door middel van de rondrekening getoetst. De accountant brengt daarbij een rapport van feitelijke bevindingen uit. In dit rondrekenmodel wordt de ontwikkeling van loonkosten en opbrengsten vergeleken met de uitkomsten van de verantwoording. Afwijkingen tussen de verantwoording en het rondrekenmodel tot en met 10% zijn plausibel. Wanneer de verantwoording meer dan 10% hoger is dan het rondrekenmodel moet de zorgaanbieder dit toelichten aan het zorgkantoor. Zie hiervoor ook de Infosheet Kwaliteitsbudget: aanvraag en verantwoording (ActiZ/ZN).

Fizi vraagbaak

Voor vragen van zorgorganisaties over verantwoording en het accountantsprotocol 2019 hebben ActiZ en Fizi, de  netwerkorganisatie voor zorgfinancials, een vraagbaak ingericht. U kunt uw vragen stellen via vraag@fizi.pro.

Ga naar

Protocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019, versie 1.1, d.d. 1-11-2019
Rondrekening kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019, versie 1.1, d.d. 1-11-2019

Herma_klein

Laatste nieuws