03 maart 2020VVT Nieuws, Wonen

Aan de slag met woonvoorzieningen voor ouderen met zorg 

ActiZ organiseert op woensdag 15 april in Utrecht een workshop over het opzetten van woonvoorzieningen voor ouderen met zorg. Samen met onderzoeksbureau HHM en aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit Breda krijgen deelnemers inzicht en kennis over waar zorgorganisaties op moeten letten en hoe dit aan te pakken. Deelname is gratis, met een maximum van 2 deelenmers per organisatie.

Woonvoorzieningen voor ouderen waar ook zorg wordt geboden hebben grote meerwaarde. Voor bewoners, voor zorgorganisaties en voor de samenleving. Dat blijkt uit recent onderzoek van bureau HHM in opdracht van ActiZ. De behoefte aan passende woonvormen voor ouderen is groot. Beschikbaarheid van zorg is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. De druk op verpleeghuizen is hoog, er wachten bijna 20.000 mensen op een plek en de vastzittende woningmarkt maakt dat verhuizen voor senioren haast onmogelijk is. Woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis zijn broodnodig.

Onderzoek HHM in opdracht van ActiZ

HHM onderzocht 45 passende woonvormen voor ouderen met zorg, gerealiseerd door leden van ActiZ. Het ontwikkelen van woonvoorzieningen met zorg voor ouderen vraagt geduld en een lange adem, concludeert HHM. Maar dit is het waard wanneer je kijkt naar de toegevoegde waarde van deze woonvormen. De woonvoorzieningen met zorg voor ouderen stimuleren ontmoeting en participatie, helpen ouderen prettig en veilig zelfstandig te (blijven) wonen en creëren ruimte voor meer eigen regie bij bewoners.

Allemaal elementen die belangrijk zijn om de zelfredzaamheid te vergroten en een zorgvraag te voorkomen of uit te stellen. En niet onbelangrijk: deze woonvoorzieningen sluiten goed aan bij de woonwensen van (toekomstige) senioren. En meer woonopties voor senioren betekent dat er woningen vrij komen voor andere doelgroepen.

Inhoud workshop

  • Penny Senior van ActiZ geeft aan waarom ActiZ dit onderzoek liet uitvoeren en welke ontwikkelingen er spelen rondom de opgave van meer passende woonvormen.
  • Lennart Homan van HHM geeft een toelichting op het onderzoek en gaat uitgebreid in op de knelpunten en succesfactoren die van belang zijn.
  • Stan Verhoeven van zorgorganisatie Surplus en Jurgen Arts van woningcorporatie Alwel vertellen over de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuwe woonvoorziening in Breda. Waarom en voor welke doelgroep gaan zij dit realiseren? Hoe wordt het gefinancierd, hoe verloopt het ontwikkelproces en hoe gaan ze om met de uitdagingen die op hun pad komen?
  • Daarnaast is er veel ruimte voor vragen vanuit de zaal en kunnen deelnemers hun eigen plan ‘pitchen’ en daar feedback op krijgen.
  • Ook kunt u meedenken over een toolkit die ActiZ en HHM ontwikkelen voor zorgorganisaties.

Meld u hier snel aan voor deze inspirerende workshop!

Meer informatie kunt u vragen bij: Penny Senior, p.senior@actiz.nl, 085-0772049.

1-DSC_0306

Laatste nieuws