05 juni 2020Informatisering, VVT Nieuws

Deelnemen aan actieonderzoek ‘Informatieveilig gedrag’

Ervaart u in de organisatie een probleem op het vlak van informatieveiligheid met een grote gedragscomponent heeft? Lees dan vooral verder!

 

beeldbellen shutterstock_1684479160.jpg

ActiZ is, vanuit haar rol in de BoZ (Brancheorganisaties Zorg), mede opdrachtgever van het door VWS gesubsidieerde project ‘Informatieveilig gedrag’. Dat project heeft een flinke aanloop gehad, maar kan nu echt van start gaan. Er is een mooi team van deskundigen samengesteld (expertise op gedragsverandering, informatieveiligheid, implementatie) en in elke sector is ruimte voor één of twee trajecten in een zorgorganisatie. Uiteindelijk hopen we meer te weten te komen over hoe gedragsverandering tot stand kan worden gebracht in de zorg, specifiek op het vlak van informatieveiligheid.

ActiZ is op zoek naar pilotorganisaties die mee willen werken aan dit actie-onderzoek. Een probleem op het vlak van informatieveiligheid wordt samen met een team van deskundigen geanalyseerd, en vervolgens wordt een gedragsinterventie op maat gekozen, samengesteld of ontwikkeld. Het is een proces waarin steeds kort-cyclisch naar tussenresultaten wordt gewerkt. De deskundigen volgen en meten het effect van de gedragsinterventie. De pilotorganisatie krijgt dus een op maat toegespitst en ondersteund traject aangeboden, daar tegenover staat dat we vragen dat de organisatie investeert in menskracht (interne coördinator voor circa een dagdeel per week) en zich op bestuurlijk niveau committeert aan het traject. De looptijd is afhankelijk van het probleem en de gekozen interventie. Reageren kan t/m 22 juni 2020.

Klik hier voor detailinformatie. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met i.heesbeen@actiz.nl

 

1-DSC_0229-001

Laatste nieuws