nieuws

Zorg en kwaliteit - Nieuwsoverzicht

Zorg en kwaliteit

Archief
11 mrt 2019|VVT Nieuws

Toetsingskader IGJ 'Toezicht op de zorg thuis' aangepast

De inspectie gebruikt dit toetsingskader sinds 2017 maar in februari van dit jaar is het toetsingskader aangepast en opnieuw gepubliceerd op 7 maart...

1 mrt 2019|Pers, VVT Nieuws

ActiZ steunt “gezond verstand” oproep van minister De Jonge voor toekomstgerichte zorg

Er is werk aan de winkel om de zorg voor ouderen en chronisch zieken ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden....

5 feb 2019|VVT Nieuws

Ontwikkelsubsidie Lokale netwerken ouderenzorg

Het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) bestaat uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen is het professionaliseren...

22 jan 2019|VVT Nieuws

Toolbox ter ondersteuning van het wijkverpleegkundige indicatieproces

V&VN heeft een toolbox gepubliceerd ter ondersteuning van het wijkverpleegkundige indicatieproces....

12 dec 2018|VVT Nieuws

Afspraken rondom handtekening onder zorgplan: minder handtekeningen

ActiZ, V&VN, VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ZorgthuisNL hebben onlangs afspraken gemaakt over de handtekening onder het zorgplan voor de...

2 aug 2018|Pers, VVT Nieuws

ActiZ: er is geen plek voor onprofessionele organisaties in de thuiszorg

Reactie ActiZ op het artikel ‘Thuiszorg in de knel’ uit Gezondgids van de Consumentenbond....

3 jul 2018|VVT Nieuws

ActiZ en BTN vragen minister de Jonge om gerichte aanpak casemanagement dementie

ActiZ en BTN maken bezwaar tegen de extra regeldruk die zal voortvloeien uit nieuwe regels omtrent casemanagement dementie....

19 jun 2018|VVT Nieuws

Wijkverpleging vernieuwt dankzij Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader voor de wijkverpleging is op 18 juni officieel opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZiNL), zodat het vak de...

7 jun 2018|VVT Nieuws

Wijkverpleegkundigen zien toe op ondertekening Hoofdlijnenakkoord

Het Hoofdlijnenakkoord voor de wijkverpleging is vanmiddag in Rotterdam in een goede sfeer ondertekend in aanwezigheid van zo’n vijftig bestuurders...

15 mei 2018|VVT Nieuws

Onderzoek wachtlijsten, wachttijden en gebruik van casemanagement-dementie

De uitvraag hiervoor wordt medio juni uitgezet. U heeft vervolgens tot medio juli de gelegenheid om de gegevens aan te leveren....

1 mei 2018|Pers, VVT Nieuws

1 mei 2018: Eensgezinde aftrap van kwaliteitsslag in de wijkverpleging

Vandaag hebben ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PN), V&VN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het...

6 feb 2018|VVT Nieuws

Kwaliteitskader Wijkverpleging op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut

Hiermee onderschrijven alle partijen het belang van het Kwaliteitskader wijkverpleging....

1 feb 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Hoe krijg ik passende zorg bij heel complexe zorgvragen?

Voor de meeste zorgvragen is met enige inzet wel een oplossing voorhanden. Maar wat als die zorgvraag écht complex is en het systeem of...

18 jan 2018|VVT Nieuws

Praat mee over het Kwaliteitskader wijkverpleging!

V&VN stelt verpleegkundigen en verzorgende in staat om mee denken en mee te praten over het conceptkader in een drietal bijeenkomsten in februa...

21 nov 2017|VVT Nieuws

Update kwaliteitskader wijkverpleging

We geven een update van de stand van zaken kwaliteitskader wijksverpleging....

5 okt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Op 3 oktober is het ‘Kwaliteitskader Palliatieve zorg NL’  uitgebracht....

6 sep 2017|VVT Nieuws

Update Kwaliteitskader wijkverpleging

ActiZ ontwikkelt in samenwerking met de landelijke partijen BTN, de Nederlandse Patiëntenfederatie, V&VN en ZN gezamenlijk een richtinggevend...

30 aug 2017|VVT Nieuws

Aanlevering kwaliteitsindicatoren wijkverpleging

Vanaf 1 september kunt u de kwaliteitsindicatoren voor de wijkverpleging aanleveren in het portal van Desan....

29 jun 2017|VVT Nieuws

Pakket met keuzehulp voor verpleging en verzorging thuis

Het is belangrijk om een passende thuiszorgaanbieder te kiezen. Maar het blijkt nog lastig om de aanbieder te kiezen die het beste bij de wensen van...

13 jun 2017|VVT Nieuws

Ontwikkeling richtinggevend kwaliteitskader Wijkverpleging

De komende maanden gaat ActiZ in samenwerking met BTN, de Nederlandse Patiëntenfederatie, V&VN en ZN gezamenlijk aan de slag met de ontwikkeling...

6 jun 2017|VVT Nieuws

Ontwikkelagenda Wijkverpleging

Op 22 mei 2017 hebben de landelijke partijen ActiZ, BTN, PFN, V&VN en ZN de Ontwikkelagenda Wijkverpleging vastgesteld....

20 apr 2017|VVT Nieuws, Zorg

Werkconferentie Samenwerking in de wijk

Hoe kan de samenwerking in de driehoek eerstelijns zorg, wijkverpleging en het sociale domein versterkt worden? Die vraag stond centraal tijdens de...

4 apr 2017|VVT Nieuws, Zorg

Voortgang dementiezorg

Op 3 april informeerde de staatssecretaris de kamer per brief over de start van het nieuwe programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ en de voortgang...

30 mrt 2017|VVT Nieuws

Belang beroepsontwikkeling wijkverpleging

ActiZ vindt het belangrijk dat er versnelling plaats vindt in de doorontwikkeling van de wijkverpleegkundige functie. Het gezamenlijke plan van aanpak...

27 feb 2017|VVT Nieuws, Zorg

Informatiekaart Palliatieve zorg

VWS heeft de informatiekaart palliatieve zorg vernieuwd.  ...

24 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Rust & Herstel bij casemanagement dementie

De gezamenlijke partijen van het Actieplan Casemanagement-dementie werken samen in een signaalteam dat (regionale) problemen signaleert en waar nodig...

16 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Keuzehulp wijkverpleging ondersteunt cliëntkeuzemogelijkheden

De keuzehulp verschaft op bepaalde onderwerpen meer inzicht, zodat verzekerden daar bij de keuze voor een polis rekening mee kunnen houden....

7 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Voortgangsbrief actieplan casemanagement bij dementie

In de voortgangsbrief die de staatssecretaris 4 november naar de Tweede Kamer zond worden een paar heldere keuzes gemaakt. Er komt geen aparte aanspraak,...

26 okt 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Afspraken Kwaliteitsinformatie Wijkverpleging 2017 getekend

ActiZ, BTN, Patiëntfederatie Nederland, V&VN en ZN hebben afspraken gemaakt over de kwaliteitsinformatie in de Wijkverpleging. ...

2 mei 2016|VVT Nieuws, Zorg

Wijkverpleegkundigen doen steeds vaker huishoudelijk werk

Op zondag 1 mei besteedde Nieuwsuur aandacht aan het probleem dat wijkverpleegkundigen huishoudelijk werk doen dat niet bij hun taken hoort. ...