nieuws

Wlz zorgcontractering - Nieuwsoverzicht

Wlz zorgcontractering

Archief
18 feb 2020|Financiering, VVT Nieuws

Partneropnamebeleid Wlz 2020

ActiZ heeft de belangrijkste punten bij het partneropnamebeleid in de Wlz voor 2020 voor u op een rij gezet. Er is geen sprake van een beleidswijziging,...

28 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws

ActiZ en ZN bereiken akkoord over accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020

Om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren, is ook voor 2020 vanuit VWS budget beschikbaar gesteld. ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben...

21 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 beschikbaar

ZN/zorgkantoren hebben het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen een logische opbouw van de aanvraag...

14 jan 2020|Financiering, VVT Nieuws

Fizi-handreiking invullen Rondrekenmodel

Fizi, de vereniging van en voor zorgfinancials, heeft een handreiking opgesteld voor het invullen van het Rondrekenmodel. Dat is onderdeel van de financiële...

18 dec 2019|Financiering, VVT Nieuws

Aangepast Accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 beschikbaar

Het aangepaste accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 is beschikbaar. Het accountantsprotocol is op basis van testen van de rondrekening...

5 nov 2019|Financiering, VVT Nieuws

Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg: nieuwe infosheet en infographic Wlz zorginkoop beschikbaar

De ‘Infosheet Kwaliteitsbudget: aanvraag en verantwoording’ en ‘Infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2020’ zijn geactualiseerd...

18 sep 2019|Financiering, VVT Nieuws

Aanvraag kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020: begrotings- en verantwoordingsmodel beschikbaar

Verpleeghuizen moeten dit model gebruiken om met het bijbehorende kwaliteitsplan het kwaliteitsbudget 2020 aan te vragen bij het zorgkantoor....

12 aug 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ presenteert hulpmiddel strategische zorgverkoop

Kom beter voor de dag met behulp van de ActiZ ‘Handreiking strategieën voor zorgverkoop’. De nieuwe handreiking helpt zorgaanbieders...

1 aug 2019|Financiering, VVT Nieuws

Correctie Wlz inkoopkader 2020

De correcties betreffen de onderwerpen ‘planning is realisatie’ en het gemotiveerd afwijken bij daling ziekteverzuim....

31 jul 2019|Financiering, Kwaliteit, VVT Nieuws

Addendum Langdurige Zorg Thuis en Wlz-inkoopgesprekken

Volgens dit Addendum moeten zorgorganisaties die Wlz-zorg leveren voor 1 juli 2019 op bij hen passende en toegankelijke manier openbaar gemaakt hebben...

16 jul 2019|Financiering, VVT Nieuws

Infographic met alle relevante data voor Wlz-zorginkoop

In de infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2020 staan alle data die belangrijk zijn rond de Wlz-zorginkoop handzaam bij elkaar....

9 jul 2019|Financiering, VVT Nieuws

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg – aanlevering gegevens uiterlijk 31 juli 2019

Zorgverzekeraars Nederland heeft de invulinstructie van het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg verbeterd....

27 jun 2019|Financiering, VVT Nieuws

Wlz contracteerruimte 2019 opgehoogd, voorlopige budgettaire kader 2020 bekend

Het ministerie van VWS voegt het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwachte tekort in de Wlz voor 2019 van € 470 miljoen toe aan het budgettaire...

14 jun 2019|VVT Nieuws

Veelgestelde vragen en antwoorden bij bestuurlijke afspraken ActiZ – ZN kwaliteitsbudget 2020

Op 29 mei 2019 hebben ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangepaste afspraken over het kwaliteitsbudget 2020 gemaakt. De veelgestelde...

11 jun 2019|Financiering, VVT Nieuws

Middelen Waardigheid en Trots in tarief 2020

ActiZ heeft er altijd voor gepleit deze gelden op te nemen in het tarief om het aantal geldstromen te verminderen en vindt opnemen in het tarief dan...

5 jun 2019|Financiering, VVT Nieuws

Inkoopkader Wlz 2020: meer maatwerk en ruimte voor innovatie

Zorgkantoren maken innovatie vast onderdeel van de dialoog tussen zorgkantoren en zorgaanbieders over kwaliteit van zorg....

22 mei 2019|Financiering, VVT Nieuws

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg – aanlevering gegevens uiterlijk 31 mei 2019

In het portaal kunnen zorgaanbieders gegevens aanleveren over de eerste tussentijdse realisatie van de besteding van het kwaliteitsbudget....

7 mei 2019|Financiering, VVT Nieuws

Contouren zorginkoop Wlz 2020 beschikbaar

Het landelijke Wlz inkoopkader 2018 – 2020 blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen voor de zorginkoop 2020....

1 mei 2019|Financiering, VVT Nieuws

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg geopend

In het portaal kunnen zorgaanbieders gegevens aanleveren om het aangevraagde kwaliteitsbudget te onderbouwen en de besteding (tussentijds) te veran...

7 mrt 2019|Financiering, VVT Nieuws

Tweede Kamer vraagt minister om oplossing voor onbedoelde effecten kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Coalitiepartijen roepen minister De Jonge (VWS) op een oplossing te vinden voor problemen rond de besteding van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg....

3 dec 2018|Financiering, VVT Nieuws

Uitgangspunten verantwoording en controle Kwaliteitsbudget verpleeghuizen vastgesteld

De uitgangspunten hebben draagvlak bij het ministerie van VWS. ZN en ActiZ buigen zich de komende weken over de verdere uitwerking....

9 aug 2018|Financiering, VVT Nieuws

Ontwikkelbudget implementatie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Voor de periode 2018–2021 is in totaal € 200 miljoen beschikbaar aan ontwikkelbudget voor de implementatie van het Kwaliteitskader verpl...

18 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

Invoering objectief verdeelmodel Wlz van de baan

Zo’n nieuw verdeelmodel zou vooral in de gehandicaptenzorg voor te grote herverdeeleffecten zorgen....

2 jul 2018|Financiering, VVT Nieuws

Maatwerk mogelijk in Wlz-zorg thuis ter voorkoming zorgval

Per 1 juli 2018 zijn de aanpassingen rondom maatwerk in de Wlz-zorg thuis van kracht. Daarmee kan ook worden voorkomen dat Wlz-cliënten...

23 mei 2018|Financiering, VVT Nieuws

Oplossing zorgval ouderen met Wlz-zorg thuis

Ouderen met Wlz-zorg thuis kunnen vanaf 1 juli 2018 extra zorg ontvangen, zo schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer....

8 feb 2018|Pers, VVT Nieuws

Wlz-zorginkoop 2018: Trend betere dialoog zorgkantoren met zorgorganisaties zet door

Zorgorganisaties ervaren positieve verandering in dialoog, maar er zijn ook nog verbeterpunten....

5 dec 2017|Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 beschikbaar en tweede versie

ZN/Zorgkantoren hebben onlangs het Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 gepubliceerd. Het protocol Crisiszorg en protocol Meerzorg zijn geïntegreerd...

3 nov 2017|Financiering, VVT Nieuws

Extra 435 miljoen komt volledig beschikbaar voor verpleeghuizen

Verpleeghuizen krijgen in 2018 € 435 miljoen meer voor eerste investeringen in personeel om aan de voorwaarden van het Kwaliteitskader verpleeghuizen...

24 okt 2017|Financiering, VVT Nieuws

Kortingspercentages Wlz-inkoop ook op extra middelen verpleeghuizen?

Dit is een onbegrijpelijk besluit van de Zorgkantoren en ActiZ doet er alles aan doen om dit te voorkomen....

31 jul 2017|Financiering, VVT Nieuws

Publieksversie Inkoopkader Wlz 2018- 2020 beschikbaar

De publieksversie richt zich op de cliënten en/of cliëntenraden van zorgorganisaties en kan een hulpmiddel zijn voor zorgaanbieders om hen...

22 jun 2017|Financiering, VVT Nieuws

ActiZ: voor verpleeghuizen NZa tarief en uitvoering woonplaatsbeginsel door zorgkantoren zelf

ActiZ maakt bezwaar tegen de tariefkortingen in 2018 die zorgkantoren opleggen voor de zorg in verpleeghuizen in plaats van het NZa-tarief overeen...

14 jun 2017|Financiering, VVT Nieuws

Vragen indienen over Wlz inkoopbeleid 2018

Zorgorganisaties kunnen over het Wlz inkoopbeleid 2018 uiterlijk 21 juni vragen indienen....

26 apr 2017|Financiering, VVT Nieuws

Contouren contracteringsbeleid zorgkantoren Wlz 2018 bekend

Zorgverzekeraars Nederland heeft de contouren voor de Wlz zorgcontractering 2018 gepubliceerd....

28 mrt 2017|Financiering, VVT Nieuws

Meer ruimte voor huishoudelijke hulp Wlz om teruggang in uren te voorkomen

Staatssecretaris Van Rijn staat zorgkantoren toe in 2017 meer ruimte te bieden om huishoudelijke hulp af te spreken voor de Wlz-cliënten die onder...

9 dec 2016|Financiering, Kwaliteit, Pers, VVT Nieuws

ActiZ roept Tweede Kamer op tot ‘boter bij de vis’ voor betere verpleeghuiszorg

ActiZ vindt dat er ‘boter bij de vis’ moet: er zijn per direct hogere tarieven nodig om goede zorg met voldoende personeel aan ouderen in...

9 nov 2016|Financiering, VVT Nieuws

Landelijke budget Wlz 2017 opgehoogd

Staatssecretaris Van Rijn verhoogt het budget voor langdurige zorg (Wlz) met € 386 miljoen, zo staat in de brief over het definitieve Wlz kader...

30 sep 2016|Financiering, VVT Nieuws

Inkoopbeleid Wlz 2017 voor huishoudelijke hulp voor mpt-cliënten en logeren

Zorgkantoren/ZN hebben aanvullend inkoopbeleid gepubliceerd voor de huishoudelijke hulp aan cliënten met een modulair pakket thuis (mpt)....

21 sep 2016|VVT Nieuws

ActiZ verheugd over de ophoging van Wlz budget 2016 met € 166 miljoen

Als gevolg hiervan kunnen zorgorganisaties de zorg bieden die cliënten nodig hebben....

16 sep 2016|Financiering, VVT Nieuws

ActiZ blij met advies NZa om Wlz budget te verhogen

Het budget voor de langdurige zorg is niet voldoende in 2016. Eerder luidde ActiZ al de alarmklok voor de tekorten in de Wlz. De Nederlandse Zorgautoriteit...

7 sep 2016|VVT Nieuws

Wlz-budget voor 2016 te krap

Zorgaanbieders verkeren in onzekerheid of zij cliënten kunnen opnemen en weten zij niet welke zorg nog wordt vergoed....

26 jul 2016|Financiering, VVT Nieuws

Wlz-toestroom hoger dan verondersteld, zorgverzwaring baart ActiZ zorgen

Volgens Van Rijn zijn de financiële gevolgen gering....

11 jul 2016|Financiering, VVT Nieuws

Reminder - Plannen voor de extra middelen W&T 2017 voor 1 oktober 2016 indienen

Zorgorganisaties kunnen vóór 1 oktober 2016 in het kader van Waardigheid & Trots (W&T) plannen voor een zinvolle dagbesteding...

28 jun 2016|Financiering, VVT Nieuws

Tips en aandachtspunten samenspel formele en informele zorg

ActiZ heeft samen met veel andere partijen, waaronder VGN, NPCF, ZN, IederIn en Mezzo, op uitnodiging van VWS, een verkenning ‘Zorginkoop en samenspel’...

2 jun 2016|VVT Nieuws

ZN/zorgkantoren publiceren Wlz-inkoopbeleid 2017

Download ZN inkoopbeleid en dat van afzonderlijke verzekeraars....

1 jun 2016|Financiering, VVT Nieuws

Terugblik Informatiebijeenkomsten Wlz zorgcontractering 2017

Ruim 150 bestuurders, locatiemanagers, HEAD’s, stafmedewerkers, HR-managers, verkopers etc. waren aanwezig op de Informatiebijeenkomsten Wlz zorgcontractering...

1 jun 2016|Financiering, VVT Nieuws

Huishoudelijke hulp voor thuiswonende Wlz-cliënten

 Zorgkantoren zijn vanaf 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de huishoudelijk hulp voor mensen die een Modulair Pakket Thuis (MPT) of overbruggingszorg...

4 mrt 2016|Financiering, VVT Nieuws

Voorblad voor plan extra middelen Waardigheid en Trots beschikbaar

Zorgaanbieders kunnen voor 1 mei 2016 een plan indienen bij het zorgkantoor voor de extra middelen Waardigheid en Trots. ActiZ heeft een voorbeeld...

15 feb 2016|Financiering, Pers, VVT Nieuws

Uitkomsten evaluatie Wlz zorgcontractering 2016

Dialoog tussen cliënt en zorgorganisatie moet centraal staan bij zorginkoop Wlz....

4 feb 2016|Financiering, VVT Nieuws

Onderzoek VWS naar wachtenden verpleeg- en verzorgingshuizen

VWS gaat onderzoek uitvoeren naar de wachtlijsten van wenswachtenden. ...