nieuws

Veiligheid - Nieuwsoverzicht

Veiligheid

Archief
14 jan 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws

Samenwerken aan een veilige zorgrelatie in de verpleeghuissector

Wij nodigen verpleeghuisorganisaties uit om deel te nemen aan een stageonderzoek over grensoverschrijdend gedrag en mishandeling, toegespitst op de...

21 nov 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Enthousiaste reacties op inspiratiedag hygiënisch werken van ActiZ en Vilans

De inspiratiedag hygiënisch werken was een groot succes. Op 7 november kwamen meer dan 70 medewerkers (verzorgenden, verpleegkundigen,...

8 okt 2019|Kwaliteit

Waarschuwingen vleeswarenproducten

Ook zorgorganisaties maken soms gebruik van vleeswaren van producent Offerman. Het is belangrijk dat ook zij besmette vleeswaren niet gebruiken. De...

30 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aanvullende informatie controle IGJ op vervalste VOG’s 

De IGJ heeft in een gesprek met ActiZ...

16 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Landelijke bijeenkomst Veilige Zorgrelatie: bent u erbij?

Op 8 oktober en met speciale aandacht voor de wettelijke verplichtstelling van het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. ​...

4 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kerncijfers Palliatieve zorg

PZNL heeft een publicatie uitgebracht die meer zicht moet bieden op de (potentiele) behoefte aan palliatieve zorg: ‘Kerncijfers Palliatieve z...

27 aug 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Hoe dodelijk zijn hittegolven?

De circa 300 extra doden in deze record-zomer, vooral onder 80+ers, zijn een signaal om alert te blijven op alle maatregelen die mogelijk zijn het effect...

19 aug 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Onderzoek inzet aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling

Doel van het onderzoek is organisaties en professionals te helpen beter met de meldcode te kunnen werken (met name in stap 2): wat werkt, wat werkt...

13 aug 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Vervalste VOG’s in omloop, IGJ gaat controleren

U wordt verzocht alleen originele VOG’s te accepteren (dus geen kopieën) en te controleren of er op dit moment mogelijk sprake is van vervalste...

5 aug 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Meer actie nodig voor veilige zorgrelatie

Ouderen, zieken en gehandicapten die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, hebben recht op een veilige zorg- en woonomgeving....

5 aug 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Vooraankondiging bestuurdersbijeenkomst Veilige zorgrelatie

We nodigen u van harte uit om op 8 oktober aanstaande samen met uw collega-bestuurders het convenant 'Veilige zorgrelatie' te onderteken...

26 jul 2019|VVT Nieuws

Geactualiseerde Leidraad Veilige zorgrelatie beschikbaar

Ook professionals en vrijwilligers in de zorg kunnen, bedoeld en onbedoeld, grensoverschrijdend gedrag of mishandeling plegen jegens hun cliënten....

18 jul 2019|VVT Nieuws

Loopt uw gemeente al warm voor een lokale hittegids?

Het Rode kruis roept gemeenten op om zich voor te bereiden op klimaatproblemen.vooral in meer stedelijk gebied kan de temperatuur tegenwoordig...

9 jul 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Communicatiemiddelen ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’

Per 1 augustus gaat de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in. Inmiddels zijn er communicatiematerialen over de wet beschikbaar...

4 jun 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Webinar ‘Infectiepreventie en antibioticaresistentie: rol van de specialist ouderengeneeskunde’

Verenso organiseert op donderdag 27 juni van 19.30 tot 20.30 uur in samenwerking met ABR zorgnetwerk Noord-Brabant een landelijke webinar over de rol...

23 mei 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Wie leest mee met de ‘Wie-doet-wat-Wijzer’ voor een veilige zorgrelatie?

VWS ontwikkelt een beknopte ‘Wie-doet-wat-Wijzer’ in aanvulling op de Leidraad Veilige Zorgrelatie. Deze ‘Wijzer’ biedt een...

1 mei 2019|Kwaliteit

Wat kunt u doen om infecties te voorkomen in uw organisatie?

Tips en tricks!...

24 apr 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

‘Hele tabletten halve sterkte’ doorleveren door collegiale apotheek aan GDS-leverancier niet meer toegestaan

GDS-leveranciers mogen een aantal ‘hele tabletten, halve sterkte’ die zij betrekken van een collegiale bereider, niet meer leveren...

24 apr 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

'Dubbel controleren-lijst' (medicatie) geactualiseerd

Het is aan de zorgaanbieder en apotheker om samen af te spreken welke medicatie dubbel gecontroleerd moet worden....

25 mrt 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

De ‘insulinezaak’, wat kun je doen?

Het blijft uitermate belangrijk randvoorwaardelijke zaken zoals het aannamebeleid van personeel, het medicatiebeleid en het creëren van een veilige...

27 feb 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Nieuw IGJ toetsingskader toezichtproject Tirza

Voor het toezichtproject Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (TIRZA) heeft de inspectie een toetsingskader...

26 feb 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Online cursussen en gratis opfrismodule verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De verbeterde Meldcode huiselijk geweld -waaronder ouderenmishandeling- en kindermishandeling is sinds 1 januari van kracht....

30 jan 2019|Kwaliteit

Vertaalslag Antimicrobial Stewardship van ziekenhuis naar verpleeghuiszorg

Om antibioticaresistentie te voorkomen, is multidisciplinaire samenwerking om goed gebruik van antibiotica te bevorderen (Antimicrobial Stewardship)...

9 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

19 november gratis congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’

Antibioticaresistentie terugdringen vraagt om verschillende soorten activiteiten, zoals infectiepreventie, hygiënisch werken, monitoring en surveillance,...

9 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Ouderenmishandeling: waarschuwingsregister verplicht?

De ambitie is om huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling eerder en beter in beeld te hebben en ervoor te zorgen dat iedereen weet...

30 aug 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Gezocht: specialisten ouderengeneeskunde SOG voor implementatie richtlijnen Urineweginfecties en Lage Luchtweginfecties

UW- en LLW-infecties komen relatief vaak voor bij kwetsbare ouderen. Daarom zijn er in het kader van goede kwaliteit van zorg en met betrekking tot...

7 mrt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Bent u regionaal al aangesloten bij een Zorgnetwerk antibioticaresistentie?

Er zijn tien Regionale Zorgnetwerken ABR opgericht om de samenwerking in de regionale zorgketens te stimuleren en te versterken.  ...

29 jan 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

IGJ Rapport 'In openheid leren van meldingen' toont positieve trends

Cliënten worden meer betrokken, de calamiteitenrapporten zijn van een hogere kwaliteit en er wordt meer gemeld....

15 sep 2017|VVT Nieuws

Infectiepreventie: IGZ spreekt bestuurder en zorgprofessional aan

Vanaf november 2017 gaat de IGZ bezoeken afleggen in geselecteerde verpleeghuizen gericht op het thema infectiepreventie....

7 sep 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Leernetwerk Infectiepreventie – actueler dan ooit!

Het aantal niet bestrijdbare micro organismen neemt niet alleen wereldwijd toe, maar komt ook in versneld tempo de landsgrenzen over. Dat betekent dat...

28 aug 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Regionale Zorgnetwerken antibiotica gestart: samen sterk

Er zijn tien Regionale Zorgnetwerken ABR opgericht om de samenwerking in de regionale zorgketens te stimuleren en te versterken....

21 aug 2017|VVT Nieuws

Voedselveiligheid in (kleinschalige) woonvormen

Op 7 september of 3 oktober kunt u nog deelnemen aan de (gratis) masterclass Haccp-voedselveiligheid....

15 aug 2017|VVT Nieuws

IGZ constateert verbetering medicatieveiligheid verpleeghuizen

De medicatieveiligheid in de verpleeghuizen is sterk verbeterd en de medicatierisico’s zijn verkleind. Dit blijkt uit een onderzoek van...

8 aug 2017|VVT Nieuws

Aanmelden programma 'Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen'

Steeds vaker worden zorginstellingen geconfronteerd met cliënten die infecties hebben of drager zijn geworden van niet behandelbare infecties....

20 jul 2017|VVT Nieuws

Indicatoren basisveiligheid in ontwikkeling

Voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden nieuwe indicatoren basisveiligheid ontwikkeld. ...

10 jul 2017|VVT Nieuws

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangepast

De meldcode huiselijk geweld (inclusief ouderenmishandeling) en kindermishandeling wordt aangepast. Deze meldcode maakt alle professionals bewuster...

22 mei 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Inspirerende Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Donderdag 8 juni vindt in Nijmegen een informatie en inspiratiebijeenkomst plaats rond het landelijke programma Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen....

5 mei 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Internationale dag van de handhygiëne

Waar begint infectiepreventie? 'Als de basis goed is, is de kans op overdracht niet zo groot' zegt deskundige infectiepreventie Carolien Oldenkamp....

27 mrt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Leernetwerk Infectiepreventie – onverminderd actueel!

Schrijf je snel in voor het succesvolle leernetwerk Contactpersonen Infectie Preventie dat 21 april van start gaat!  ...

28 feb 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Voorlopers ‘schone handen’ gezocht

In het kader van een omvangrijk stimuleringsprogramma ter bestrijding van antibioticaresistentie, wordt een netwerk gestart met bestuurders van verpleeghuizen...

14 feb 2017|VVT Nieuws

Risicomanagement voor en door zorgteams

Innoforte en DrieGasthuizenGroep hebben goede ervaringen en maken daarbij gebruik van Pythia, een digitaal risicomanagement en auditsysteems voor t...

17 jan 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

IGZ-rapport over meldingen: accent op leren en verbeteren in openheid én openbaarheid

In het vandaag gepubliceerde rapport “In openheid leren van meldingen” geeft de IGZ aan hoe zij omgaat met meldingen van incidenten en hoe...

16 jan 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws

Goed voorschrijven is sleutel in de medicatieveiligheid

Op 16 januari 2017 heeft de IGZ het rapport “Veilig voorschrijven van medicatie” gepubliceerd. In dit rapport formuleert...

15 dec 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Vernieuwd toezicht voor zorg thuis: de IGZ zoekt de dialoog

Vanaf januari 2017 gaat het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg anders dan u gewend bent: een tweedaags inspectiebezoek waarbij inspecteurs...

24 nov 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Medicatieveiligheid: nieuwe praktijkinzichten en hulpmiddelen

Goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie blijkt essentieel voor een veilig medicatieproces. Dat is...

21 nov 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Infectiepreventie en aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

ActiZ is intensief betrokken bij het project 'Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen'. Om kennis en bewustwording bij bestuurders, medewerkers...

25 okt 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

IGZ interviewt zorgaanbieders over gebruik meldcode

Vanaf eind oktober 2016 tot en met december 2016 interviewt de IGZ zorgaanbieders en hulpverleners telefonisch over het gebruik van de meldcode huiselijk...

17 okt 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

IGZ gaat de discussie met het veld aan over infectiepreventie en antibioticabeleid

Dit najaar organiseert de IGZ een zestal interactieve roadshows rond het thema infectiepreventie en antibioticagebruik. Doel is het thema op de agenda...

2 aug 2016|VVT Nieuws

Subsidieronde ZonMw: medicatiezorg in de keten

Uitgangspunt voor de subsidie-aanvraag bij ZonMw moet een relevante vraag of breed onderkend probleem uit de praktijk zijn.   ...