nieuws

Scheiden wonen en zorg - Nieuwsoverzicht

Scheiden wonen en zorg

Archief
29 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

Samen Oud: 10 inspirerende woonzorgvoorbeelden

De vraag naar alternatieve woonvormen groeit. Woonvormen tussen thuis en verpleeghuis waar mensen prettig kunnen wonen, ook als ze zorg...

29 jan 2020|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ en ANBO lanceren online tool woonopgave ouderen voor gemeenten

Een nieuwe online...

25 nov 2019|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ partner congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’

De toekomst van de zorg voor ouderen en chronisch zieken moet opnieuw worden uitgevonden. Het aantal ouderen stijgt en de vraag naar zorg neemt...

20 nov 2019|VVT Nieuws, Wonen

Vandaag aan de slag met de woonzorgopgave van morgen

Het aantal ouderen verdubbelt de komende 20 jaar, er is nu al een tekort aan zorgpersoneel en de wachtlijsten voor verpleeghuizen groeien. Er...

18 nov 2019|VVT Nieuws, Wonen

Meer passende woonvormen hard nodig

De bevolking van Nederland vergrijst. Terecht signaleert het programma Meldpunt...

4 nov 2019|VVT Nieuws, Wonen

Thuis bij De Klinkenberg

Bij het nieuwe woonzorgcentrum De Klinkenberg in Ede ondersteunt de architectuur de visie van zorgorganisatie Vilente....

26 sep 2019|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ brengt opgave passende woonvormen in beeld

Presentatie over de toekomst van wonen en zorg helpt zorgorganisaties om op lokaal niveau het gesprek te voeren met woningcorporaties en gemeenten....

25 jun 2019|Financiering, VVT Nieuws, Wonen

Hoe blijft verpleeghuiszorg beschikbaar en betaalbaar? Drie voorstellen van ActiZ

Op 27 juni debatteert de Tweede Kamer met minister De Jonge over verpleeghuiszorg. In een paper deelt ActiZ haar voorstellen met Tweede Kamerleden....

11 okt 2018|VVT Nieuws, Wonen

Vierde editie Expeditie Begonia groot succes

Het congres Expeditie Begonia trok 680 mensen. Zij gingen op woensdag 10 oktober 2018 op ontdekkingsreis langs ruim 50 verschillende woonvariaties....

2 aug 2018|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst zorgvastgoed

Er is een nieuwe voorbeeld-huurovereenkomst voor het verhuren van zorgvastgoed door een corporatie aan een zorgorganisatie. Deze nieuwe huurovereenkomst...

27 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Maatschappelijke opgaven op Wonen, Zorg en Welzijn vragen om nadere samenwerking

Zeven brancheorganisaties verkennen samenwerking; KCWZ stopt per 1-1-2019....

25 jun 2018|VVT Nieuws, Wonen

Expeditie Begonia 2018: congres over woonvariaties

Voor langer thuis wonen zijn nieuwe woonvormen nodig die het gat vullen tussen geheel zelfstandig wonen en verblijf in een instelling. Kom op 10 oktober...

21 dec 2017|VVT Nieuws, Wonen

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Tweede Kamer vraagt om Ouderenwoonakkoord. Bouwen voor de toekomst bij WZU Veluwe. Wat corporaties kunnen doen voor huurders met dementie. Dit en meer...

12 dec 2016|VVT Nieuws, Wonen

Uitzending De Monitor over ‘passend toewijzen’

Op zondag 11 december 2016 besteedde De Monitor in haar uitzending aandacht aan de problematiek rondom ‘passend toewijzen’....

10 okt 2016|VVT Nieuws, Wonen

Expeditie Begonia laat nieuwe vormen van wonen en zorg zien

Bijna 500 mensen van zorgorganisaties, woningcorporaties, overheden, onderwijsinstellingen, coöperaties en bouwbedrijven kwamen bij elkaar...

14 sep 2016|VVT Nieuws, Wonen

Rijksbouwmeester start nieuwe ontwerpprijsvraag over Zorg en onze naoorlogse wijken

Bekendmaking nieuwe ontwerpprijsvraag voor zorg vastgoed....

23 aug 2016|Wonen

Lichtpuntje Passend Toewijzen: Tweede Kamer neemt motie aan

Minister Blok informeert Tweede Kamer voor 1 oktober. Het gaat om ouderen met AOW en een klein pensioen....

12 jul 2016|VVT Nieuws

Tweede Kamer pakt problematiek passend toewijzen op

De Tweede Kamer heeft een motie met brede steun aangenomen om aangepaste woningen ook voor lage inkomens toegankelijk te houden....

24 mei 2016|VVT Nieuws, Wonen

ActiZ blij met aandacht voor problematiek Passend Toewijzen

ActiZ is blij dat het televisieprogramma De Monitor aandacht aan deze problematiek besteedt rondom 'passend toewijzen'....

14 apr 2016|VVT Nieuws, Wonen

Toewijzing huurwoningen aan Wlz-cliënten in de knel

ActiZ wil uitzondering voor cliënten met smalle beurs. ...

24 mrt 2016|Pers, VVT Nieuws, Wonen

ActiZ kritisch over rapport Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen

Noodzakelijke randvoorwaarden niet geregeld....