nieuws

Salarisinformatie - Nieuwsoverzicht

Salarisinformatie

Archief
8 jan 2020|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aangepaste cao VVT 2019-2020

De CAO VVT is aangepast op grond van cao-afspraken inzake indexatie van stage-(art....

8 jan 2020|VVT Nieuws

Salarisinformatie 2020 CAO VVT gecorrigeerd

Op 20 december 2019 publiceerden wij de Salarisinformatie 2020 CAO VVT, met onder meer de geïndexeerde bedragen voor reiskosten en stagevergoeding....

4 sep 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Premies werkhervattingskas 2020 vastgesteld

Het UWV heeft op 2 september de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2020 voor de werkhervattingskas gepubliceerd.  ...

11 jun 2019|VVT Nieuws

FWG 5 per 1 juli 2019

Per 1 juli wijzigen de bedragen van het wettelijk minimum(jeugd)loon. Salarisschaal FWG 5 wordt hierop aangepast. Ook verlaagt...

5 feb 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Per 2020 verruiming werkkostenregeling voor met name kleine werkgevers

Het werkkostenbudget wordt per 2020 verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon....

8 jan 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Salarisinformatie VVT en overzicht premies SV en ZVW 2019 aangepast

De eerder gepubliceerde informatie bevat enkele onjuiste bedragen. Hierbij treft u de herziene versies aan....

21 dec 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Salarisinformatie 2019 CAO VVT en premies SV en ZVW 2019

In de Salarisinformatie 2019 CAO VVT zijn de premies en bedragen opgenomen die op grond van de CAO VVT jaarlijks worden aangepast. ...

12 sep 2018|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Premies werkhervattingskas 2019 vastgesteld

Het UWV heeft de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2019 voor de werkhervattingskas gepubliceerd....

26 jun 2018|VVT Nieuws

Salarissen en garantiesalarissen CAO VVT per 1 oktober 2018

Per 1 oktober 2018 worden de salarissen in de CAO VVT verhoogd met 4%. In de tekstuitgave van de CAO VVT 2018 vindt u binnenkort de reguliere tabellen...

21 nov 2017|VVT Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wordt het wettelijk minimum (jeugd)loon aangepast. De bedragen zoals opgenomen in FWG schaal 5 van de cao VVT zijn daaraan gelij...

24 mei 2017|VVT Nieuws

Minimum loon- FWG 5 per 1 juli 2017; Lage-inkomensvoordeel vanaf 2017

Minimum loon- FWG 5 per 1 juli 2017;Lage-inkomensvoordeel vanaf 2017 ...

4 mei 2016|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Vakantiebijslag: aanpassing minimumbedrag

Minimumbedrag voor vakantiebijslag....

22 dec 2015|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Salarisinformatie VVT 2016

Per 1 januari 2016 worden de salarissen in de CAO VVT verhoogd met 0,3%. ...

19 mei 2015|Werkgeverschap

Minimumloon per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 wijzigt het wettelijk minimumloon. Aangezien FWG 5 is gebaseerd op de bedragen van het wettelijk minimumloon leidt dit tevens tot...