nieuws

Palliatieve zorg - Nieuwsoverzicht

Palliatieve zorg

Archief
8 mei 2020|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Subsidieoproep ‘Wetenschap voor de Praktijk’ binnen COVID-19 programma

ZonMw stelt subsidie beschikbaar om een praktisch, aan de coronacrisis gerelateerd probleem of kennisvraag snel aan te pakken. De deadline voor het...

30 apr 2020|Informatisering, Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

ZonMw start ‘second-wave’ Covid-19 onderzoeksprogramma

Het ‘second-wave’ COVID-19 onderzoeksprogramma kent een budget van 27 miljoen euro en een looptijd tot 2024. De subsidieoproep is hier...

24 mrt 2020|VVT Nieuws, Zorg

Palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak 

Palliatieve zorg is breder dan terminale zorg. Juist bij de corona-infectie is de zorg gericht op het verzachten van de symptomen, waarbij de veiligheid...

28 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Handreiking ‘Palliatieve sedatie bij refractair probleemgedrag bij mensen met dementie’

Op 23 januari 2020 heeft Verenso de handreiking ‘Palliatieve...

28 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Filmpje over de terminaliteitsverklaring

VWS heeft in het kader van ‘Ontregel de zorg’ recent een filmpje...

10 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

Tweede fase VWS-campagne palliatieve zorg

Het ministerie van VWS heeft de tweede fase van de publiekscampagne over palliatieve zorg gestart....

5 nov 2019|VVT Nieuws, Zorg

‘Terminaliteitsverklaring’ veelal niet meer nodig

Bij verschillende zorgleveringsvormen voor zorg in de palliatief terminale fase is het niet meer nodig om de ‘terminaliteitsverklaring’...

1 okt 2019|Zorg

Graphic-Novel ondersteunt gesprek met mantelzorgers rond de palliatieve fase

De zorg en het leven van mantelzorgers blijven in de palliatieve fase vaak onzichtbaar. Kunst kan een mooie ingang bieden om hun perspectief invoelbaar...

4 sep 2019|Kwaliteit, VVT Nieuws

Kerncijfers Palliatieve zorg

PZNL heeft een publicatie uitgebracht die meer zicht moet bieden op de (potentiele) behoefte aan palliatieve zorg: ‘Kerncijfers Palliatieve z...

26 jul 2019|VVT Nieuws, Zorg

Handreiking financiering palliatieve zorg bijgewerkt

Het IKNL heeft de bestaande handreiking over bekostiging voor palliatieve zorg aangepast naar de situatie in 2020....

25 jun 2019|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ: waardering voor campagne VWS over palliatieve zorg

VWS is een campagne gestart om mensen te laten nadenken over zorg en hulp voor een waardige laatste levensfase. Met het concept 'Ik...

10 apr 2019|VVT Nieuws, Zorg

Factsheet geestelijke verzorging in de thuissituatie

Sinds januari 2019 is er subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging/begeleiding bij levensvragen in de thuissituatie. De factsheet over...

22 jan 2019|VVT Nieuws, Zorg

Netwerken palliatieve zorg 2.0

De Fibula-denktank heeft in het eindrapport ‘Er samen voor staan’ haar advies over de netwerken2.0 aan het bestuur van de stichting Fibula...

9 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Doorbraak: financiering voor geestelijke verzorging thuis

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen –bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven– kunnen binnenkort...

17 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Actualisatie handreiking financiering palliatieve zorg

Het IKNL heeft de vorig jaar uitgebrachte ‘Handreiking financiering Palliatieve Zorg’ geactualiseerd naar de situatie 2019....

17 apr 2018|VVT Nieuws

Verduidelijking casemanagement

Het Zorginstituut heeft haar verduidelijking publiek gemaakt over haar standpunt casemanagement binnen de zorgaanspraken....

14 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

PTZ regelen bij WLZ-indicatie wordt eenvoudiger

Eerder is al aangekondigd dat per 1-1-2018 het niet meer nodig is om een nieuwe CIZ-indicatiestelling te regelen voor WLZ-cliënten met een (zwaardere)...

5 okt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Op 3 oktober is het ‘Kwaliteitskader Palliatieve zorg NL’  uitgebracht....

27 feb 2017|VVT Nieuws, Zorg

Informatiekaart Palliatieve zorg

VWS heeft de informatiekaart palliatieve zorg vernieuwd.  ...

31 jan 2017|VVT Nieuws, Zorg

Meer aandacht nodig voor (palliatieve) zorg en ondersteuning van mensen thuis

De zorgorganisaties van ActiZ willen een aantal belangrijke onderwerpen onder de aandacht brengen van Kamerleden die aanwezig zijn bij het AO op woensdag...

21 nov 2016|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Voortgang Palliatieve zorg

Per brief ‘Palliatieve zorg, een niveau hoger’ heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de voortgang op dit ...

14 nov 2016|VVT Nieuws

Rapportage vrijwilligers terminale zorg (VPTZ) beschikbaar

Elk jaar verzamelt VPTZ Nederland informatie van haar lidorganisaties op het gebied van cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en financiën....