nieuws

Mentaal welbevinden - Nieuwsoverzicht

Mentaal welbevinden

Archief
3 jul 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Veranderingen meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling)...

5 okt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Op 3 oktober is het ‘Kwaliteitskader Palliatieve zorg NL’  uitgebracht....

12 mei 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Bijeenkomst Mentaal welbevinden in het leefzorgplan

Vilans en Reliëf organiseren op maandag 6 juni van 13.30 uur tot 16.30 uur een inspiratiebijeenkomst voor medewerkers en leidinggevenden in de...

19 apr 2016|Kwaliteit, VVT Nieuws

Gezocht: Kennis, tools en handvaten om intimiteit en seksualiteit op een goede manier mee te nemen in de ouderenzorg

Intiem contact blijft gedurende het hele leven een basisbehoefte van mensen. Het is daarom belangrijk dat intimiteit meegenomen wordt als onlosmakelijk...

19 feb 2016|Kwaliteit

Campagne College voor de Rechten van de Mens

‘Een nieuwe blik op menswaardige zorg’. ...

3 feb 2016|Kwaliteit, Pers, VVT Nieuws

‘De cliënt centraal’: mensenrechten in verpleeghuizen

College Rechten van de Mens biedt rapport aan over ouderenzorg....

2 feb 2016|Kwaliteit

Thema 'Welbevinden en levensvragen' op ZorgvoorBeter.nl

Website Expertisenetwerk Levensvragen naar zorgvoorbeter.nl ...