nieuws

Maatschappelijke ondersteuning - Nieuwsoverzicht

Maatschappelijke ondersteuning

Archief
23 jul 2020|VVT Nieuws, Zorg

Gemeenten en aanbieders richten Toekomstgerichte Overlegtafel Wmo in

Sinds 1 juni 2017 is de AMvB Reële prijs Wmo 2015 van kracht. Deze AMvB stelt regels om een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit...

18 apr 2020|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ: ‘De zorg thuis gaat door, maar anders’

Vergeet de zorg thuis niet. Dat is de oproep van ActiZ. Het is goed dat verpleeghuizen inmiddels in beeld zijn bij de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen....

16 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ versterkt aandacht voor Thuisbegeleiding

ActiZ wil meer aandacht voor de positie en de mogelijkheden van thuisbegeleiding. Ilse de Vries is hiervoor aangetrokken als projectleider Thuisbegeleiding....

17 mei 2019|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd, Zorg

Impressie Landelijke Netwerkbijeenkomst Thuisbegeleiding

Op 21 maart 2019 meer dan 100 enthousiaste mensen bijeen voor de Landelijke Netwerkbijeenkomst Thuisbegeleiding. Het was een middag vol uitwisseling...

2 apr 2019|VVT Nieuws, Zorg

Geschillencommissie sociaal domein van start

De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen over het woonplaatsbeginsel en over geschillen tussen een gemeente...

2 apr 2019|VVT Nieuws, Zorg

Actie-onderzoek voor lokale netwerken

Lokale netwerken rondom ouderenzorg kunnen bij het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning subsidie aanvragen om zich verder te ontwikkelen. Bij...

1 apr 2019|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd, VVT Nieuws

ActiZ neemt handboek Thuisbegeleiding in ontvangst

'Het nieuwe handboek laat goed zien dat thuisbegeleiders zorg in de buurt bieden en mensen helpen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te behouden',...

27 mrt 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

VNG en ZN publiceren werkstructuur voor samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om toe te werken naar een land-dekkend samenwerkingsnetwerk...

27 feb 2019|VVT Nieuws, Zorg

Hoe kunt u in uw regio ondersteuning krijgen vanuit het programma Langer Thuis?

In november 2018 heeft ActiZ zich gecommitteerd aan het VWS-programma Langer Thuis. Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen...

8 feb 2018|VVT Nieuws

Inspiratiebijeenkomsten "Wmo 2015 in uitvoering: Gezamenlijk de vernieuwing doorzetten"

Inspiratiebijeenkomsten "Wmo 2015 in uitvoering: Gezamenlijk de vernieuwing doorzetten"...

16 feb 2017|VVT Nieuws, Zorg

Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo

Volgens de Wmo moet een gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. De invoering van cliëntondersteuning blijkt in de praktijk complex,...

28 jan 2016|VVT Nieuws, Zorg

Vernieuwing in het sociaal domein komt voorzichtig op gang

BMC onderzocht in opdracht van ActiZ hoe gemeenten en zorgorganisaties samen vorm geven aan de vernieuwing in de Wmo. ...