nieuws

GRZ - Nieuwsoverzicht

Geriatrische revalidatiezorg

Archief
17 sep 2020|VVT Nieuws, Zorg

Reflectiebijeenkomst regionale coördinatiefuncties tijdelijk verblijf

In navolging van de geslaagde ...

1 jul 2020|Financiering, VVT Nieuws

Coronaregeling zorgverzekeraars voor zorgaanbieders wijkverpleging

Grotere zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (grz) en eerstelijnsverblijf (elv) kunnen nu ook gebruikmaken van een...

26 jun 2020|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

NZa roept zorgverzekeraars en zorgaanbieders op tot deelname aan monitor contractering ELV en GRZ

De NZa geeft met de monitor gehoor aan de wens...

12 jun 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Oproep: Beschrijvingen van goede zorg voor de GRZ en ELV gevraagd

Het kwaliteitsprogramma Beter...

7 mei 2020|VVT Nieuws, Zorg

Specialist ouderengeneeskunde mag zelf GRZ indiceren

Met deze uitspraak geven het Zorginstituut, VWS en de NZa duidelijkheid over de toegang tot de GRZ zonder tussenkomst van een klinisch geriater...

24 apr 2020|VVT Nieuws, Zorg

Herijking GRZ tarieven 2021: race to the bottom

De uitkomsten van het GRZ kostenonderzoek laten een daling van het tarief zien van gemiddeld 4.3%. Deze daling is een direct gevolg van de generieke...

11 dec 2019|VVT Nieuws, Zorg

Voorbereidingen herijking tarieven GRZ 2021 in volle gang

Eerder heeft ActiZ u geïnformeerd over het kostprijsonderzoek GRZ in opdracht van NZa over het boekjaar 2018. Op basis van het kostprijsonderzoek...

31 okt 2019|VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe infographics zorgsoorten ELV, GRZ en GZSP beschikbaar

Het eerstelijnsverblijf (ELV), de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' (GZSP) kennen als relatief...

31 okt 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe afspraken over bekostiging coördinatiefunctie eerstelijnsverblijf

Eind vorige week is het gelukt om voor 2020 af te spreken dat alle coördinatiefuncties worden gefinancierd op basis van de eerder gecommuniceerde...

12 aug 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ presenteert hulpmiddel strategische zorgverkoop

Kom beter voor de dag met behulp van de ActiZ ‘Handreiking strategieën voor zorgverkoop’. De nieuwe handreiking helpt zorgaanbieders...

22 jul 2019|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert nieuwe regelgeving proeftuin kortdurende zorg

Met ingang van 2020 wordt het mogelijk om experimenten te bekostigen waarbij de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ)...

11 jun 2019|Zorg

Onmisbare schakels

Op revalidatie en herstel gerichte zorgvormen, zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg, zijn onmisbare schakels om ouderen en chronisch...

7 jun 2019|VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe beleidsregel NZa biedt meer experimenteerruimte

Met ingang van 2020 wordt het mogelijk om experimenten te bekostigen waarbij de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ)...

27 mei 2019|VVT Nieuws, Zorg

GRZ groeit en bloeit, kwaliteitsagenda hard nodig

De revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen is volop in ontwikkeling en de behoefte neemt toe. Maar een eenduidige landelijke agenda voor het ontwikkelen...

6 mrt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving, Zorg

Regeling zittend ziekenvervoer opnieuw bekeken

Het Zorginstituut heeft een advies uitgebracht over ziekenvervoer. Aanleiding hiervoor zijn signalen vanuit zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties...

27 feb 2019|VVT Nieuws, Zorg

Hoe kunt u in uw regio ondersteuning krijgen vanuit het programma Langer Thuis?

In november 2018 heeft ActiZ zich gecommitteerd aan het VWS-programma Langer Thuis. Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen...

11 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

Verduidelijking communicatie GRZ vanuit NZa

Steeds vaker merken we dat onduidelijk is welke regels specifiek gelden voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en welke niet. De GRZ valt onder...

1 mrt 2018|VVT Nieuws, Zorg

Nederland wordt ouder

'Nederland wordt ouder' verscheen op 28 februari als themabijlage bij de Volkskrant....

14 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

Publicatie website Zorginstituut over toegang GRZ

Toegang tot geriatrische revalidatiezorg ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is alleen uitgesloten als sprake is van Wlz-verblijf met behand...

12 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

1e lustrumsymposium geriatrische revalidatie van het netwerk kaderartsen GRZ op 15 maart 2018

Het netwerk kaderartsen GRZ bestaat 5 jaar. Op 15 maart organiseren zij een lustrumsymposium....

6 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ roept ministers op de acute zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren

Een andere organisatie van de spoedzorgketen is noodzakelijk. Hierdoor worden onnodig leed en kosten voorkomen. ...

20 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

Update betaaltitel voor e-consult

E-health kan de zorg beter, makkelijker en waarschijnlijk goedkoper maken. Daarom wil de NZa het gebruik van e-health toepassingen stimuleren....

18 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

Karin Lieber: Ligduur geriatische revalidatiezorg halveert

Volgens Karin Lieber, bestuursvoorzitter van Zinzia, is de geriatrische revalidatiezorg het best bewaarde geheim van de ouderenzorg....

14 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

Toegang tot GRZ alleen uitgesloten bij verblijf met behandeling

Onlangs publiceerden we een bericht met andere inhoud. Hierover zijn veel vragen gekomen. Het Zorginstituut heeft de berichtgeving inmiddels aangep...

30 nov 2017|Pers, VVT Nieuws, Zorg

Wetenschappelijke onderzoeksagenda voor Geriatrische Revalidatiezorg gelanceerd

Op donderdag 30 december lanceerde ActiZ samen met Verenso, VUMC, MUMC en LUMC een gezamenlijke onderzoeksagenda voor Geriatrische Revalidatiezorg ...

3 nov 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Zorgaanbod Geriatrische Revalidatiezorg op kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)....

6 sep 2017|VVT Nieuws, Zorg

Geriatrische revalidatie: meer mensen gaan sneller terug naar huis

Door een bewustere aanpak zijn bijna twee keer zoveel mensen geholpen en is de ligduur afgenomen....

5 sep 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Nieuw: Zorgaanbod Geriatrische Revalidatiezorg live op kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)....

25 jul 2017|VVT Nieuws, Zorg

Caresq nieuwe zorginkooporganisatie

Vanaf 2018 betreedt een nieuwe zorginkooporganisatie de zorgverzekeringsmarkt. Het betreft Caresq, die zorg gaat inkopen voor de 225.000 verzekerden...

29 jun 2017|VVT Nieuws, Zorg

Basisset meetinstrumenten GRZ in ontwikkeling

In het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde staat een artikel over het initiatief dat op dit moment gaande is voor een basisset van meetinstrumenten...

11 mei 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Zet GRZ op de kaart via kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de GRZ....

11 apr 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ werkt met KiesvoorjeZorg.nl aan profilering geriatrische revalidatiezorg: doet u mee?

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg.nl aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatie zorg (GRZ). Aanbodinformatie...

14 dec 2016|VVT Nieuws

Herhaalde oproep GRZ aanbieders: overstappen naar Declaratiegrouper VECOZO voor 31 december 2016

Met ingang van 1 januari jl. verzorgt VECOZO het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van de  “Grouper” die gebruikt wordt bij...

1 dec 2016|VVT Nieuws, Zorg

Geriatrische Revalidatiezorg : tarieven 2018 per mei 2017 beschikbaar

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft middels een circulaire laten weten de informatie over prestaties en tarieven met ingang van komend jaar, eerder...

1 sep 2016|VVT Nieuws

Geriatrische Revaliatiezorg : VECOZO kondigt wijzigingen declaratiegrouper aan

Met ingang van 1 januari jl. verzorgt VECOZO het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van de  “Grouper” die gebruikt wordt bij...

29 jun 2016|VVT Nieuws, Zorg

Online netwerk Geriatrische Revalidatiezorg van start

Het online platform Geriatrische Revalidatiezorg gaat van start....

13 jun 2016|Zorg

NPO onderzoek: Minder zorgkosten en meer zelfredzaamheid in de Geriatrische Revalidatiezorg

Wanneer ouderen na een ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen, revalideren ze vaak eerst in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg....