nieuws

GRZ - Nieuwsoverzicht

Geriatrische revalidatiezorg

Archief
22 jul 2019|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert nieuwe regelgeving proeftuin kortdurende zorg

Met ingang van 2020 wordt het mogelijk om experimenten te bekostigen waarbij de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ)...

3 jul 2019|Zorg

Inventarisatie initiatieven voor ‘tijdelijk (ongepland) verblijf voor kwetsbare ouderen via één ingang’

Onderzoeksbureau Significant inventariseert in opdracht van het ministerie van VWS welke initiatieven er zijn waarbinnen gewerkt wordt aan een “welkome...

3 jul 2019|Werkgeverschap, Zorg

Enquête over de vraag naar physician assistants en verpleegkundig specialisten

Hoeveel physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) zijn in de toekomst nodig? Dat wil het Capaciteitsorgaan graag...

2 jul 2019|VVT Nieuws, Zorg

Oproep: uw mooiste JZOJP voorbeeld

Welke praktijkvoorbeelden verdienen een plekje op de website Juiste zorg op de juiste plek? ...

11 jun 2019|VVT Nieuws, Zorg

JZOJP-vouchers beschikbaar voor het maken van een regiobeeld

De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,-. De vouchers kunnen aangevraagd worden tot 9 juli....

11 jun 2019|Zorg

Onmisbare schakels

Op revalidatie en herstel gerichte zorgvormen, zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg, zijn onmisbare schakels om ouderen en chronisch...

7 jun 2019|VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe beleidsregel NZa biedt meer experimenteerruimte

Met ingang van 2020 wordt het mogelijk om experimenten te bekostigen waarbij de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ)...

28 mei 2019|VVT Nieuws, Zorg

Informatiemiddag opleiding GRZ-verzorgende bij Naarderheem

 Dinsdag 11 juni organiseert Naarderheem een informatiedag over de opleiding tot ‘Verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg´....

27 mei 2019|VVT Nieuws, Zorg

GRZ groeit en bloeit, kwaliteitsagenda hard nodig

De revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen is volop in ontwikkeling en de behoefte neemt toe. Maar een eenduidige landelijke agenda voor het ontwikkelen...

24 mei 2019|VVT Nieuws

Marktdag GRZ - ELV - GZSP Regionale coördinatie

Vrijdag 28 juni organiseren ActiZ, ZN en de NZa gezamenlijk een landelijke marktdag over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale coördinatiefuncties...

14 mei 2019|VVT Nieuws, Zorg

Laatste voorbereidingen definitieve aanlevering GRZ kostprijzen over boekjaar 2018

ActiZ heeft afgelopen op vrijdag 10 mei 2019 in een 2e bijeenkomst over het kostprijsonderzoek GRZ...

8 mei 2019|Zorg

Symposium Geriatrische Revalidatiezorg Naarderheem

Naarderheem, onderdeel van Vivium Zorggroep, organiseert op 20 juni haar jaarlijkse Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) symposium....

6 mrt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving, Zorg

Regeling zittend ziekenvervoer opnieuw bekeken

Het Zorginstituut heeft een advies uitgebracht over ziekenvervoer. Aanleiding hiervoor zijn signalen vanuit zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties...

27 feb 2019|VVT Nieuws, Zorg

Hoe kunt u in uw regio ondersteuning krijgen vanuit het programma Langer Thuis?

In november 2018 heeft ActiZ zich gecommitteerd aan het VWS-programma Langer Thuis. Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen...

25 jan 2019|Zorg

ActiZ begeleidt kostprijsonderzoek GRZ

ActiZ stelt een begeleidingstraject met proefaanleveringen beschikbaar voor de geselecteerde aanbieders. De uitkomsten van de proefaanleveringen worden...

22 dec 2018|Zorg

Onderzoek GRZ: Meedoen kan nog tot 2 januari

VWS laat onderzoek doen naar geriatrische revalidatie. Mogelijk wordt u de komende tijd hiervoor benaderd....

12 dec 2018|VVT Nieuws, Zorg

Uitnodiging bijeenkomst behandelprogramma oncologische GRZ

Er is een nieuw revalidatieprogramma beschikbaar voor kwetsbare ouderen die intensieve begeleiding nodig hebben na medische oncologische behandeling....

23 okt 2018|VVT Nieuws, Zorg

Symposium 'Naar een toekomstbestendige GRZ in Zuid-Limburg'

Tijdens dit gratis middagsymposium op 22 november wordt ingegaan op initiatieven, innovaties en uitdagingen in de geriatrische revalidatiezorg, zowel...

9 okt 2018|VVT Nieuws, Zorg

Meest gestelde vragen DBC registratie GRZ gepubliceerd op NZa website

Op verzoek van ActiZ heeft de NZa de meest gestelde vragen over registratie en declaratie van GRZ DBC’s gepubliceerd op de NZa website....

31 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Aankondiging NZa kostprijsonderzoek GRZ

Uiterlijk in september worden de geselecteerde aanbieders door de NZa bekendgemaakt en worden zij nader geïnformeerd over de procedure....

11 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

Verduidelijking communicatie GRZ vanuit NZa

Steeds vaker merken we dat onduidelijk is welke regels specifiek gelden voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en welke niet. De GRZ valt onder...

3 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

Jaarlijkse GRZ symposium van Vivium Zorggroep op vrijdagmiddag 8 juni 2018

Vrijdagmiddag 8 juni vindt in Naarderheem tussen 15.00 en 19.00 uur weer het jaarlijkse GRZ symposium plaats....

1 mrt 2018|VVT Nieuws, Zorg

Nederland wordt ouder

'Nederland wordt ouder' verscheen op 28 februari als themabijlage bij de Volkskrant....

28 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

Kostprijsonderzoek GRZ uitgesteld

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is akkoord met het verzoek van ActiZ om het kostprijsonderzoek voor de GRZ een jaar uit te stellen. ...

14 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

Publicatie website Zorginstituut over toegang GRZ

Toegang tot geriatrische revalidatiezorg ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is alleen uitgesloten als sprake is van Wlz-verblijf met behand...

12 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

1e lustrumsymposium geriatrische revalidatie van het netwerk kaderartsen GRZ op 15 maart 2018

Het netwerk kaderartsen GRZ bestaat 5 jaar. Op 15 maart organiseren zij een lustrumsymposium....

6 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ roept ministers op de acute zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren

Een andere organisatie van de spoedzorgketen is noodzakelijk. Hierdoor worden onnodig leed en kosten voorkomen. ...

20 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

Update betaaltitel voor e-consult

E-health kan de zorg beter, makkelijker en waarschijnlijk goedkoper maken. Daarom wil de NZa het gebruik van e-health toepassingen stimuleren....

18 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

Karin Lieber: Ligduur geriatische revalidatiezorg halveert

Volgens Karin Lieber, bestuursvoorzitter van Zinzia, is de geriatrische revalidatiezorg het best bewaarde geheim van de ouderenzorg....

14 dec 2017|VVT Nieuws, Zorg

Toegang tot GRZ alleen uitgesloten bij verblijf met behandeling

Onlangs publiceerden we een bericht met andere inhoud. Hierover zijn veel vragen gekomen. Het Zorginstituut heeft de berichtgeving inmiddels aangep...

30 nov 2017|Pers, VVT Nieuws, Zorg

Wetenschappelijke onderzoeksagenda voor Geriatrische Revalidatiezorg gelanceerd

Op donderdag 30 december lanceerde ActiZ samen met Verenso, VUMC, MUMC en LUMC een gezamenlijke onderzoeksagenda voor Geriatrische Revalidatiezorg ...

3 nov 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Zorgaanbod Geriatrische Revalidatiezorg op kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)....

6 sep 2017|VVT Nieuws, Zorg

Geriatrische revalidatie: meer mensen gaan sneller terug naar huis

Door een bewustere aanpak zijn bijna twee keer zoveel mensen geholpen en is de ligduur afgenomen....

5 sep 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Nieuw: Zorgaanbod Geriatrische Revalidatiezorg live op kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)....

15 aug 2017|VVT Nieuws, Zorg

Beleidsregels en tarieven GRZ 2018 vastgesteld door NZa

Op 1 juli 2017 zijn de beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg 2018 vastgesteld door de NZa....

25 jul 2017|VVT Nieuws, Zorg

Caresq nieuwe zorginkooporganisatie

Vanaf 2018 betreedt een nieuwe zorginkooporganisatie de zorgverzekeringsmarkt. Het betreft Caresq, die zorg gaat inkopen voor de 225.000 verzekerden...

29 jun 2017|VVT Nieuws, Zorg

Basisset meetinstrumenten GRZ in ontwikkeling

In het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde staat een artikel over het initiatief dat op dit moment gaande is voor een basisset van meetinstrumenten...

28 jun 2017|VVT Nieuws

Zorginkoop Zvw: juridische analyse modelovereenkomsten wijkverpleging, ELV en GRZ

ActiZ analyseert momenteel ten behoeve van haar leden het inkoopbeleid op het gebied van de Zorgverzekeringswet (Zvw)....

11 mei 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Zet GRZ op de kaart via kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de GRZ....

19 apr 2017|VVT Nieuws, Zorg

Zorgcontractering Zvw 2018

Wij willen onze leden faciliteren bij het proces van zorgcontractering in de Zvw voor 2018. Als eerste stap heeft ActiZ daarvoor twee begeleidingscommissies...

11 apr 2017|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ werkt met KiesvoorjeZorg.nl aan profilering geriatrische revalidatiezorg: doet u mee?

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg.nl aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatie zorg (GRZ). Aanbodinformatie...

3 jan 2017|VVT Nieuws, Zorg

Macrobeheersinstrument (MBI) GRZ & ELV

VWS heeft per bief (verwijzing VWS brief) het macrobedrag voor 2017 bekend gemaakt....

14 dec 2016|VVT Nieuws

Herhaalde oproep GRZ aanbieders: overstappen naar Declaratiegrouper VECOZO voor 31 december 2016

Met ingang van 1 januari jl. verzorgt VECOZO het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van de  “Grouper” die gebruikt wordt bij...

1 dec 2016|VVT Nieuws, Zorg

Geriatrische Revalidatiezorg : tarieven 2018 per mei 2017 beschikbaar

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft middels een circulaire laten weten de informatie over prestaties en tarieven met ingang van komend jaar, eerder...

1 sep 2016|VVT Nieuws

Geriatrische Revaliatiezorg : VECOZO kondigt wijzigingen declaratiegrouper aan

Met ingang van 1 januari jl. verzorgt VECOZO het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van de  “Grouper” die gebruikt wordt bij...

13 jul 2016|VVT Nieuws, Zorg

Tarieven GRZ 2017 vastgesteld

Op 1 juli 2016 zijn de beleidsregels en tarieven voor de Geriatrische Revalidatiezorg 2017 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigin...

29 jun 2016|VVT Nieuws, Zorg

Online netwerk Geriatrische Revalidatiezorg van start

Het online platform Geriatrische Revalidatiezorg gaat van start....

13 jun 2016|Zorg

NPO onderzoek: Minder zorgkosten en meer zelfredzaamheid in de Geriatrische Revalidatiezorg

Wanneer ouderen na een ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen, revalideren ze vaak eerst in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg....