nieuws

Governance - Nieuwsoverzicht

Governance

Archief
12 aug 2019|VVT Nieuws

Overeenstemming ActiZ en Buurtzorg over toepassen Governancecode Zorg

Stichting Buurtzorg Nederland heeft in overleg met ActiZ haar governancereglementen aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Governancecommissie...

12 aug 2019|VVT Nieuws

Overeenstemming ActiZ en Buurtzorg over toepassen Governancecode Zorg

Stichting Buurtzorg Nederland heeft in overleg met ActiZ haar governancereglementen aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Governancecommissie...

6 mrt 2019|Pers, VVT Nieuws

Integer bestuur hoog in vaandel bij Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

Naleving van de Governance code en de Wkkgz is daarom voorwaarde voor het lidmaatschap van de aangesloten brancheverenigingen....

9 apr 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Congres over bestuur en Toezicht in de zorg

Het Ministerie van VWS organiseert op 15 juni 2018 een congres voor leden van raden van bestuur en raden van toezicht over bestuur en toezicht in de...

21 mrt 2017|VVT Nieuws

Nieuwe algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2017 (AIVG 2017)

Nieuwe algemene inkoopvoorwaarden (AIVG 2017) zijn beschikbaar....

29 mrt 2016|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Nieuw handboek compliance in de zorg

Aan bod komen niet alleen de klassieke thema's mededinging en privacy, maar ook veilige zorg, correct declareren en fiscaliteit....

18 jan 2016|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Werkplan en meerjarenbeleidsplan IGZ, kamerbrief Goed bestuur

Donderdag 14 januari jl. heeft Minister Schippers van VWS het Werkplan 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de Tweede Kamer gestuurd....