Financiering en bekostiging - Nieuwsoverzicht

Financiering en bekostiging

Archief
27 mrt 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

VNG en ZN publiceren werkstructuur voor samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om toe te werken naar een land-dekkend samenwerkingsnetwerk...

4 dec 2018|VVT Nieuws

Vermindering administratieve lasten in de wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen zijn binnenkort minder tijd kwijt aan het registreren van de verschillende zorgactiviteiten die ze verrichten....

9 okt 2018|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Doorbraak: financiering voor geestelijke verzorging thuis

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen –bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven– kunnen binnenkort...

3 jul 2018|VVT Nieuws

ActiZ en BTN vragen minister de Jonge om gerichte aanpak casemanagement dementie

ActiZ en BTN maken bezwaar tegen de extra regeldruk die zal voortvloeien uit nieuwe regels omtrent casemanagement dementie....

2 feb 2018|VVT Nieuws

Bijeenkomst NZa over doorontwikkeling wijkverpleging

Op 25 januari 2018 heeft NZa een landelijke bijeenkomst georganiseerd over de stand van zaken van het nieuwe bekostigingsmodel wijkverpleging dat in...

1 sep 2017|VVT Nieuws

Bekostiging huisartsenzorg 2018

De LHV heeft de bekostiging van de huisartsenzorg 2018 samengevat in één animatiefilmpje. Met dit filmpje informeert de LHV haar leden...

28 jun 2017|Pers, VVT Nieuws

Bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 ondertekend

Concreet betekent dit dat er meer geld beschikbaar komt voor de wijkverpleging en het eerstelijns verblijf....

28 jun 2017|VVT Nieuws

Uitkomsten Onderzoek tariefherijking verpleging en verzorging PWC door NZa aangehouden

Op 27 juni jl. heeft de NZa de prestaties en tarieven voor verpleging en verzorging in de Zvw voor het jaar 2018 gepubliceerd....

22 jun 2017|VVT Nieuws

Voorbereidingen wijzigingen MSVT 2018

In februari heeft de NZa het besluit genomen om de beleidsregel Medisch specialistische Verpleging Thuis (MSVT) te laten vervallen vanaf 2018. De voorgestelde...

20 jun 2017|VVT Nieuws

NZa definieert cliëntkenmerken voor nieuwe bekostiging wijkverpleging

Op 15 juni jl. heeft de NZa tijdens een bijeenkomst voor genodigden de resultaten bekendgemaakt van een enquête naar cliëntkenmerken die...

15 jun 2017|VVT Nieuws

Ledenvergadering ActiZ stemt in met Bestuurlijk Akkoord wijkverpleging 2018

Vrijdag 9 juni jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van ActiZ ingestemd met de inhoud van het Bestuurlijk Akkoord wijkverpleging 2018....

15 mei 2017|Pers, VVT Nieuws

Wijkverpleging financieel onder water

De wijkverpleging wordt steeds verder uitgekleed, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage Zorgcontractering Wijkverpleging 2017 uitgevoerd door onderzoeksbureau...

8 dec 2016|VVT Nieuws

Mogelijk declaratieproblemen wijkverpleging 2017

De oorzaak voor deze mogelijke declaratieproblemen ligt in het niet tijdig gereed zijn van software. ...

23 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Bezwaar tegen spelregels NZa experiment wijkverpleging

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen in de wijkverpleging afwijken van de reguliere bekostiging en op basis van een experiment een vast bedrag...

20 sep 2016|Pers, VVT Nieuws, Zorg

Zorgen ActiZ over budget en volume wijkverpleging

Onderzoek budgetoverschrijdingen wijkverpleging: 86% van de zorgorganisaties verwacht  budget eind 2016 met 17% te hebben overschreden....