nieuws

Financiële verantwoording - Nieuwsoverzicht

Financiële verantwoording

Archief
26 apr 2019|VVT Nieuws

Vertraging controle samenloop hulpmiddelen

Recent hebben zorgkantoren hierover een kort bericht verstuurd met daarin een nieuwe planning. Lees verder....

26 feb 2019|Financiering

Controle samenloop hulpmiddelen

 Het gaat om hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal en steunkousen, die door landelijke hulpmiddelenleveranciers worden geleverd aan cliënten...

8 mrt 2018|VVT Nieuws

Zelfscan i-Sociaal Domein beschikbaar voor zorgaanbieders

Wat kunt u zelf doen om administratieve lasten in het sociaal domein te beperken? In hoeverre past uw organisatie...

13 jul 2016|VVT Nieuws

Landelijk accountantsprotocol 2016 voor verantwoording Wmo en Jeugdwet beschikbaar

Het landelijk accountantsprotocol 2016 voor Wmo en Jeugdwet is beschikbaar....

11 feb 2016|Financiering

Nieuw excel landelijk format verantwoording wmo/Jeugdwet

Naar aanleiding van signalen uit het veld is de excel verantwoording Wmo/Jeugdwet 2015 aangepast. ...

28 jan 2016|Financiering, VVT Nieuws

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over declaraties in de zorg

1 februari 2016: Rondetafelgesprek Tweede Kamer over declaraties in de zorg. ...

28 jan 2016|Wonen

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

De Nza heeft het protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur gepubliceerd....

26 jan 2016|Financiering

Melden van knelpunten financiële afsluiting Wmo en Jeugdwet

ActiZ ontvangt regelmatig signalen dat de financiële afwikkeling over 2015 voor de Wmo en Jeugdwet niet altijd soepel verloopt. Tegelijk bestaat...