nieuws

Financiële verantwoording - Nieuwsoverzicht

Financiële verantwoording

Archief
23 okt 2019|Financiering

Aanpassing verwerking groot onderhoud in jaarrekening

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft voor de verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening regels vastgesteld, inclusief de daarbij behorende...

26 apr 2019|VVT Nieuws

Vertraging controle samenloop hulpmiddelen

Recent hebben zorgkantoren hierover een kort bericht verstuurd met daarin een nieuwe planning. Lees verder....

26 feb 2019|Financiering

Controle samenloop hulpmiddelen

 Het gaat om hulpmiddelen, zoals incontinentiemateriaal en steunkousen, die door landelijke hulpmiddelenleveranciers worden geleverd aan cliënten...

8 mrt 2018|VVT Nieuws

Zelfscan i-Sociaal Domein beschikbaar voor zorgaanbieders

Wat kunt u zelf doen om administratieve lasten in het sociaal domein te beperken? In hoeverre past uw organisatie...

13 jul 2016|VVT Nieuws

Landelijk accountantsprotocol 2016 voor verantwoording Wmo en Jeugdwet beschikbaar

Het landelijk accountantsprotocol 2016 voor Wmo en Jeugdwet is beschikbaar....

11 feb 2016|Financiering

Nieuw excel landelijk format verantwoording wmo/Jeugdwet

Naar aanleiding van signalen uit het veld is de excel verantwoording Wmo/Jeugdwet 2015 aangepast. ...

28 jan 2016|Financiering, VVT Nieuws

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over declaraties in de zorg

1 februari 2016: Rondetafelgesprek Tweede Kamer over declaraties in de zorg. ...

28 jan 2016|Wonen

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

De Nza heeft het protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur gepubliceerd....

26 jan 2016|Financiering

Melden van knelpunten financiële afsluiting Wmo en Jeugdwet

ActiZ ontvangt regelmatig signalen dat de financiële afwikkeling over 2015 voor de Wmo en Jeugdwet niet altijd soepel verloopt. Tegelijk bestaat...