nieuws

Eerstelijns verblijf - Nieuwsoverzicht

Eerstelijns verblijf

Archief
11 jun 2019|VVT Nieuws, Zorg

JZOJP-vouchers beschikbaar voor het maken van een regiobeeld

De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,-. De vouchers kunnen aangevraagd worden tot 9 juli....

11 jun 2019|Zorg

Onmisbare schakels

Op revalidatie en herstel gerichte zorgvormen, zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg, zijn onmisbare schakels om ouderen en chronisch...

7 jun 2019|VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe beleidsregel NZa biedt meer experimenteerruimte

Met ingang van 2020 wordt het mogelijk om experimenten te bekostigen waarbij de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ)...

24 mei 2019|VVT Nieuws

Marktdag GRZ - ELV - GZSP Regionale coördinatie

Vrijdag 28 juni organiseren ActiZ, ZN en de NZa gezamenlijk een landelijke marktdag over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale coördinatiefuncties...

6 mei 2019|VVT Nieuws, Zorg

Organisatie van eerstelijnsverblijf (ELV) flink verbeterd

ActiZ heeft met het vaststellen van een minimale set aan functionaliteiten een belangrijke stap gezet in het realiseren van een transparante en uniforme...

27 feb 2019|VVT Nieuws, Zorg

Hoe kunt u in uw regio ondersteuning krijgen vanuit het programma Langer Thuis?

In november 2018 heeft ActiZ zich gecommitteerd aan het VWS-programma Langer Thuis. Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen...

19 feb 2019|Zorg

Hoofdpunten lobby ELV in 2018

Afgelopen jaar heeft ActiZ zich ingespannen om de experimenteerruimte voor het eerstelijnsverblijf (ELV) te realiseren....

19 feb 2019|Zorg

Experimenteren en doorontwikkelen

In de Nieuwsbrief special leest u het laatste nieuws over ELV en delen we goede voorbeelden en inzichten vanaf de werkvloer met u....

18 feb 2019|Zorg

‘Meer verbinding nodig tussen tijdelijk verblijf en ambulante zorg’

Ellen Vreeburg is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts GRZ bij zorgaanbieder Vivium en vertelt hoe in regio ‘t Gooi het eerstelijnsverblijf...

18 feb 2019|Zorg

'Zet professionals in de lead'

'Zet professionals in de lead', blogt Anne Veldhof, sinds anderhalf jaar Directeur advies en behandelcentrum bij Omring....

18 feb 2019|Zorg

Duidelijke betaaltitel voor regionale coördinatiefunctie

ActiZ en ZN werken gezamenlijk aan de gemaakte afspraken in het bestuurlijk overleg van december, om de regionale coördinatiefuncties ook voor...

18 feb 2019|Zorg

NZa onderstreept betere samenwerking spoedzorg

De organisatie van de acute zorgketen moet verder verbeteren, samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Dat stelt de NZa in de Monitor Acute Zorg 2...

18 feb 2019|Zorg

Minister wil verbreding coördinatiefuncties ELV

De coördinatiefuncties voor het eerstelijnsverblijf (ELV) moeten worden verbreed naar ‘tijdelijk verblijf’, waar ook andere zorgsoorten...

18 dec 2018|VVT Nieuws, Zorg

NZa maakt experimenteerruimte in beleidsregel eerstelijnsverblijf per 2019 mogelijk

Per 1 januari 2019 is de experimenteerprestatie eerstelijnsverblijf een feit....

25 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2019 voor eerstelijns verblijf

Het beleid voor het eerstelijns verblijf is niet veranderd ten opzichte van het lopende jaar. De NZa heeft een aantal zaken verduidelijkt en/of aan...

25 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Productiemonitor eerstelijnsverblijf afgeschaft

Zorgaanbieders die betrokken zijn bij het eerstelijnsverblijf (ELV) hoeven per 1 januari 2019 geen informatie meer aan te leveren voor de zogenaamde...

18 jul 2018|VVT Nieuws, Zorg

Kwaliteit van eerstelijnsverblijf verder vormgeven

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport roept het veld op om de kwaliteit van het eerstelijnsverblijf gezamenlijk verder vorm te geven. Zo stelt...

27 jun 2018|VVT Nieuws, Zorg

Vergoeding regionale coördinatiepunten niet kostendekkend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat de vergoeding voor de coördinatiepunten voor zorgvormen met tijdelijk verblijf niet kostendekkend...

9 mei 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ vraagt aandacht voor behandelcomponent binnen eerstelijnsverblijf

De NZa heeft ActiZ gevraagd te reageren op haar zienswijze op het onderzoek rondom eerstelijnsverblijf. ActiZ vraagt in haar reactie om meer ruimte...

5 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ-peiling onder leden: Versterking en verbreding regioloketten spoedzorg nodig

Het ministerie van VWS heeft vorig jaar 55 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de zorgverzekeraars, voor zowel het opzetten van 31 regioloketten die...

4 apr 2018|VVT Nieuws, Zorg

Resultaten omvangrijk onderzoek eerstelijns verblijf gepubliceerd

Eind 2017 is ActiZ gestart met een registratieonderzoek om meer inzicht te krijgen in de profielen en zorgvragen ELV....

6 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ roept ministers op de acute zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren

Een andere organisatie van de spoedzorgketen is noodzakelijk. Hierdoor worden onnodig leed en kosten voorkomen. ...

1 nov 2017|VVT Nieuws, Zorg

33 ActiZ-leden gestart met ELV-onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de profielen en de zorgvraag van patiënten die gebruik maken van het eerstelijns verblijf (ELV), zijn in de afgelopen...

12 okt 2017|VVT Nieuws, Zorg

Verwijskader ELV: geen verwijsbrieven meer

De huidige werkwijze met verwijsbrieven is niet langer verplichtend....

5 okt 2017|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Op 3 oktober is het ‘Kwaliteitskader Palliatieve zorg NL’  uitgebracht....

18 aug 2017|VVT Nieuws, Zorg

NZa corrigeert tarieven eerstelijns verblijf 2018

De NZa stelt jaarlijks de tarieven voor de zorg vast. Zo ook de tarieven eerstelijns verblijf. In de tarieven eerstelijns verblijf 2018 is een...

16 aug 2017|VVT Nieuws, Zorg

Inzet verzekeraars acute zorgketen blijft achter

Leden van ActiZ moeten hun rol in de acute zorgketen tot dusver zelf financieren....

25 jul 2017|VVT Nieuws, Zorg

Caresq nieuwe zorginkooporganisatie

Vanaf 2018 betreedt een nieuwe zorginkooporganisatie de zorgverzekeringsmarkt. Het betreft Caresq, die zorg gaat inkopen voor de 225.000 verzekerden...

10 jul 2017|VVT Nieuws, Zorg

Kabinet maakt extra budget vrij voor regionale ‘aanmeldportalen’ ELV

Schippers heeft in de Voorjaarsnota 2017 laten weten, dat het kabinet voor 2017 in totaal €55 miljoen extra heeft vrijgemaakt voor het versterken...

4 jul 2017|VVT Nieuws, Zorg

Inzet psychologen binnen het eerstelijns verblijf

ActiZ en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) hebben in de afgelopen maanden bij de NZa de onduidelijkheid over de positionering van de psycholoog...

3 jul 2017|VVT Nieuws, Zorg

Afspraken substitutie 2018 van tweede naar eerste lijn

Zowel in het ‘Bestuurlijk Akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018’ als in het ‘Onderhandelaarsresultaat medisch-specialistische...

29 jun 2017|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2018 voor eerstelijns verblijf

De NZa heeft haar regelgeving voor het eerstelijns verblijf gepubliceerd. Dit is de regelgeving voor eerstelijns verblijf per 1 januari 2018. Het beleid...

28 jun 2017|VVT Nieuws

Zorginkoop Zvw: juridische analyse modelovereenkomsten wijkverpleging, ELV en GRZ

ActiZ analyseert momenteel ten behoeve van haar leden het inkoopbeleid op het gebied van de Zorgverzekeringswet (Zvw)....

30 mei 2017|VVT Nieuws, Zorg

ELV productiemonitor

De verzekeraars gewerkt aan een landelijke productiemonitor voor de uitvoering en context van het ELV....

20 apr 2017|VVT Nieuws, Zorg

Machtigingen voor verlenging ELV

ActiZ heeft in een eerder bericht aangegeven zich sterk te willen maken voor een vermindering van administratieve lasten. Daarom hebben we van Zorgverzekeraars...

19 apr 2017|VVT Nieuws, Zorg

Zorgcontractering Zvw 2018

Wij willen onze leden faciliteren bij het proces van zorgcontractering in de Zvw voor 2018. Als eerste stap heeft ActiZ daarvoor twee begeleidingscommissies...

9 mrt 2017|VVT Nieuws, Zorg

Geen papierkraam meer voor ELV-verwijzingen?

ActiZ heeft samen met de Landelijke Huisartsenvereniging bij Zorgverzekeraars Nederland gepleit voor het afschaffen van verwijsbriefjes....

27 feb 2017|VVT Nieuws, Zorg

Informatiekaart Palliatieve zorg

VWS heeft de informatiekaart palliatieve zorg vernieuwd.  ...

15 feb 2017|VVT Nieuws, Zorg

Kansen doorontwikkeling Eerstelijnsverblijf

De leden van ActiZ zien kansen voor de doorontwikkeling van het Eerstelijnsverblijf....

3 jan 2017|VVT Nieuws, Zorg

Macrobeheersinstrument (MBI) GRZ & ELV

VWS heeft per bief (verwijzing VWS brief) het macrobedrag voor 2017 bekend gemaakt....

25 nov 2016|VVT Nieuws

ActiZ herkent signalen ziekenhuizen stagnerende doorstroming

In de uitzending van het NOS journaal, Nieuwsuur en via andere media, op donderdag 25 november jl. kwam opnieuw naar voren dat steeds meer ziekenhuizen...

22 nov 2016|VVT Nieuws

Motie Tweede Kamer aangenomen over capaciteit Eerstelijns Verblijf 2017

Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer is afgelopen week een motie van CDA/PvdA aangenomen waarin de regering verzocht wordt...

22 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Geactualiseerd afwegingsinstrument voor eerstelijns verblijf per 2017 gepubliceerd

Met ingang van 1 januari 2017 moet de huisarts of de medisch specialist de afweging maken of cliënten in aanmerking komen voor het eerstelijns...

7 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Beschikbaar Budgettair Kader Eerstelijns Verblijf voor 2017

In het inkoopbeleid van zorgverzekeraars voor het eerstelijns verblijf 2017 worden verschillende budgettaire kaders genoemd. Dit maakt dat er onduidelijkheid...

2 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Eerstelijns verblijf is dé oplossing om de Spoedeisende hulp te ontlasten

Steeds meer ouderen komen op de Spoedeisende hulp terecht, omdat het thuis niet meer gaat....

18 okt 2016|VVT Nieuws

Veel vragen overgangsregeling kapitaalslasten (NHC) eerstelijns verblijf 2015

Op dit moment ontvangt ActiZ diverse vragen over de overgangsregeling kapitaalslasten voor het eerstelijns verblijf. De NZa heeft inmiddels aangegeven...

18 okt 2016|VVT Nieuws, Zorg

Eerstelijns verblijf: afspraken overgangsrecht indicatiestelling CIZ na 31-12-2016

Met ingang van 1 januari a.s. valt het eerstelijns verblijf onder de Zorgverzekeringswet. In de Zvw heeft het CIZ geen rol in de indicatiestelling...

22 sep 2016|VVT Nieuws

Landelijk budget eerstelijns verblijf opnieuw opgehoogd

Sinds het onderbrengen van het tijdelijk verblijf in de subsidieregeling eerstelijns verblijf heeft het budget voor deze regeling onder druk gestaan....

12 sep 2016|VVT Nieuws

AGB codes en het eerstelijns verblijf

Met de overgang van het eerstelijns verblijf van (subsidieregeling) Wlz naar de Zvw per 1 januari a.s., ontvangt ActiZ diverse vragen over het inregelen...

6 jul 2016|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Onderzoek administratieve lasten door hervormingen

Het ministerie van VWS heeft Q-Consult gevraagd oplossingen aan te reiken voor de administratieve lasten die zijn ontstaan door de Hervorming van de...

29 jun 2016|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2017 voor eerstelijns verblijf

De NZa heeft haar regelgeving voor het eerstelijns verblijf gepubliceerd....

14 jun 2016|VVT Nieuws, Zorg

Staatssecretaris besluit tot ophoging budget subsidieregeling eerstelijns verblijf naar €213 miljoen

Staatssecretaris van Rijn heeft besloten om het budget voor de Subsidieregeling eerstelijns verblijf 2016 te verhogen: dit gaat om 33,6 miljoen euro...

3 jun 2016|VVT Nieuws, Zorg

Eerstelijns Verblijf naar de Zorgverzekeringswet per 2017

ActiZ blij met Eerstelijns Verblijf naar de Zvw. Toch zijn er ook zorgen....

31 mrt 2016|VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe ouderen anders kwetsbaar

Het RIVM adviseert generatie-bewust (preventie-) beleid. Ouderen verschillen in hun soort kwetsbaarheid, de ene (groep) ouderen is de ander niet....

29 mrt 2016|VVT Nieuws

Samen op één lijn: impressie van bijeenkomst versterking 1e lijn

ActiZ ontwikkelt samen met stakeholders en professionals een visie op de versterking van de eerstelijn, want ouderen en chronisch zieken blijven langer...

18 mrt 2016|VVT Nieuws, Zorg

Ondanks toezegging minister Schippers nog steeds grote zorgen over eerstelijns verblijf

Sinds 2015 wordt kortdurende zorg vergoed uit de ‘subsidieregeling eerstelijns verblijf’, een tijdelijke regeling onder de Wlz....

4 jan 2016|Zorg

CIZ publiceert beleidsregels indicatiestelling en aanvraagformulier subsidieregeling eerstelijns verblijf 2016

Het CIZ heeft eind december haar CIZ – info gepubliceerd met informatie over de subsidieregeling eerstelijns verblijf, een link naar de beleidsregels...

4 jan 2016|VVT Nieuws, Zorg

Stand van zaken omschrijving eerstelijns verblijf in de Zorgverzekeringswet

Het kortdurend verblijf in een intramurale VVT instelling wordt met ingang van 2015 bekostigd uit de subsidieregeling   eerstelijns verblijf....