nieuws

Dementiezorg - Nieuwsoverzicht

Dementiezorg

Archief
16 sep 2020|VVT Nieuws, Zorg

Neem deel aan onderzoek gebruik casemanagement dementie

Iedere persoon die gediagnosticeerd wordt met dementie, wordt -als dit nodig is- gewezen op casemanagement dementie. Dit is een doelstelling...

23 apr 2020|Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Zorgstandaard Dementie 2020

De Zorgstandaard Dementie 2020 is een herziening van de zorgstandaard dementie uit 2013. De standaard...

28 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Handreiking ‘Palliatieve sedatie bij refractair probleemgedrag bij mensen met dementie’

Op 23 januari 2020 heeft Verenso de handreiking ‘Palliatieve...

14 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Evaluatie regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie

Sinds 1 december 2018 is de regeling Transparantie zorgaanbieders casemanagement...

6 sep 2018|VVT Nieuws, Zorg

Minder wachtlijsten en kortere wachttijden voor casemanagement dementie

De wachttijden en wachtlijsten voor casemanagement dementie zijn afgenomen blijkt uit onderzoek....

15 mei 2018|VVT Nieuws

Onderzoek wachtlijsten, wachttijden en gebruik van casemanagement-dementie

De uitvraag hiervoor wordt medio juni uitgezet. U heeft vervolgens tot medio juli de gelegenheid om de gegevens aan te leveren....

28 sep 2017|VVT Nieuws, Zorg

Casemanagement dementie

Recent heeft de ‘vakgroep casemanagers dementie’ van V&VN op eigen gezag een herziening uitgebracht van het ‘Expertisegebied casemanagement...

27 sep 2017|VVT Nieuws

Herziening ‘Expertisegebied casemanagement dementie’

Naast een actualisatie vanwege de stelselwijzigingen en een update van expertise, taken en inhoud van het casemanagement, wordt in het document ook...

13 jul 2017|VVT Nieuws, Zorg

NZa gaat scherper monitoren op dementiezorg

Belangrijk onderdeel van de dementiezorg is het casemanagement-dementie (cmd). Niet in de laatste plaats ook van de naasten/mantelzorgers voor de persoon...

4 apr 2017|VVT Nieuws, Zorg

Voortgang dementiezorg

Op 3 april informeerde de staatssecretaris de kamer per brief over de start van het nieuwe programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ en de voortgang...

24 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Rust & Herstel bij casemanagement dementie

De gezamenlijke partijen van het Actieplan Casemanagement-dementie werken samen in een signaalteam dat (regionale) problemen signaleert en waar nodig...

21 nov 2016|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Voortgang Palliatieve zorg

Per brief ‘Palliatieve zorg, een niveau hoger’ heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de voortgang op dit ...

7 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Voortgangsbrief actieplan casemanagement bij dementie

In de voortgangsbrief die de staatssecretaris 4 november naar de Tweede Kamer zond worden een paar heldere keuzes gemaakt. Er komt geen aparte aanspraak,...

1 nov 2016|VVT Nieuws, Zorg

Subsidieoproepen lokale aanpak verward gedrag

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 6 december 2016 om 14.00 uur....

31 okt 2016|VVT Nieuws, Zorg

Rust & herstel Casemanagement-dementie

Onderdeel van het ‘Actieplan Casemanagement-dementie’  is de ‘0’-de stap: ‘Rust en herstel’. Aanleiding hiervoor...

13 okt 2016|VVT Nieuws, Zorg

Subsidieronde programma ‘Memorabel’ opengesteld

Eerder berichten wij u over de subsidieoproep van het innovatie- en onderzoeksprogramma over dementie ‘Memorabel’ bij ZonMw. &n...

5 sep 2016|VVT Nieuws, Zorg

Dementieonderzoek: vooraankondiging subsidieronde bij ZonMw

Deze subsidieronde heeft het focus op persoonsgerichte dementiezorg en gezamenlijke besluitvorming.  ...

5 jul 2016|VVT Nieuws, Zorg

Actieplan casemanagement bij dementie

Bij brief van 4 juli heeft VWS de Tweede Kamer het door het Deltaplan-Dementie opgestelde ‘Actieplan Casemanagement Dementie’ toegestuu...

14 jun 2016|VVT Nieuws, Zorg

VWS-brief over Casemanagement-dementie

De staatssecretaris roept partijen op het krapte probleem rond casemanagement dementie door meer samenwerking op te lossen....