nieuws

Cliëntenwetgeving - Nieuwsoverzicht

Cliëntenwetgeving

Archief
2 jul 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Coulance bij de implementatietermijn Wmcz

De vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is op 1 juli 2020 in werking getreden. De IGJ zal bij de implementatie...

12 mei 2020|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Update Wmcz 2018

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli 2020 van kracht.  De Wmcz 2018 verplicht  zorgaanbieders...

9 aug 2019|VVT Nieuws, Werkgeverschap

Update Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt op 1 juli 2020 in werking. Zorgorganisaties hebben na die datum nog een...

16 apr 2019|Pers, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Zorgorganisaties pleiten voor uitstel Wet zorg en dwang

Verschillende branche- en beroepsorganisaties uiten in een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS hun zorgen over zowel de uitvoerbaarheid als...

15 mei 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Jaarverslag LCvV 2017 beschikbaar

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft in 2017 in een vijftal geschillen een bindende uitspraak gedaan in een geschil tussen...

15 feb 2018|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe Wmcz mist aansluiting op de gewenste ontwikkeling van medezeggenschap

De brancheorganisaties in de zorg hebben stevige kritiek op het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Het mist de aansluiting...

20 dec 2017|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

De verlaging van de lage eigen bijdrage langdurige zorg per 1 januari 2018 is definitief

Dit is een van de maatregelen van het regeerakkoord van Rutte III om de stapeling van zorgkosten voor de mensen aan te pakken....

24 mei 2016|VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Verplicht digitaal melden BOPZ uitgesteld

Omdat de realisatie van een klantvriendelijk digitaal format langer op zich wachten dan gepland, mogen de wettelijk verplichte meldingen in het kader...