nieuws

Administratieve lasten - Nieuwsoverzicht

Administratieve lasten

Archief
12 okt 2020|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Update FAQ bij invoeren zorgplan=realisatie

Het invoeren van ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ vraagt in de praktijk een lange adem. Dit komt ook omdat het samenhangt...

21 jul 2020|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Nieuwe rapportage over ervaren regeldruk in de zorg

De bewindspersonen van VWS hebben het eindrapport van de merkbaarheidsscan [Ont]Regel de Zorg naar de Tweede Kamer verzonden. Daaruit blijkt...

11 jun 2020|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Administratieve lasten kosten verpleeghuiszorg 25.000 fte

Inspanningen om de regeldruk in de langdurige zorg aan te pakken leiden nog niet tot het gewenste resultaat.  Medewerkers in verpleeghuizen zijn...

30 sep 2019|Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Opbrengsten schrapsessies over pgb

Het digitale boekje ‘Ontregel het persoonsgebonden budget’ bevat de eerste 10 gedragen acties die nu direct al in de uitvoering...

5 sep 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Doe mee voor meer werkplezier

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Daar proberen we wat aan te doen door het organiseren van schrapsessie voor verpleeghuizen...

20 mrt 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Leren en verbeteren tijdens verbetersessie administratieve lasten

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met als doel om onnodige regeldruk te verminderen, kwamen afgevaardigden van 7 organisaties uit de wijkverpleging...

29 jan 2019|Wet en regelgeving, Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat het mogelijk maakt om...

15 jan 2019|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Nieuwe data schrapsessies regeldruk: meld je nu aan

In 2019 organiseren we 14 gratis schrapsessies om de regeldruk in de verpleeghuiszorg en wijkverpleging in kaart te brengen en terug te dringen. Alle...

20 dec 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Afspraken evaluatie zorgplan wijkverpleging (ZVW)

Het is in de wijkverpleging (Zvw) per 1 oktober 2018 niet meer verplicht om standaard ieder half jaar een zorgplan-evaluatie uit te voeren met de cliënt...

11 dec 2018|Financiering, VVT Nieuws

Update schrapsessies regeldruk: meld je nu aan voor 2019

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Daar gaan we wat aan doen tijdens de schrapsessies regeldruk....

9 okt 2018|Kwaliteit, VVT Nieuws

Programma Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg presenteert special ‘Hoe regels kunnen bijdragen aan waarde-volle zorg’

Omdat veel zorgorganisaties de beweging van regels naar relaties aan het maken zijn presenteert de beweging Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg...

26 jul 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Onderzoek persoonsgerichte zorg: Van regeldruk naar spiegelreflex

De Erasmus school of Health Policy & Management en Zorgbelang Zuid-Holland deden in opdracht van VWS een onderzoek naar de betekenis van regeldruk...

31 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Ministers voeren strakkere regie op administratieve lasten

Ministers Bruins en De Jonge zijn aanspreekbaar op het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg....

30 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Vermindering administratieve lasten door wijziging Algemene Voorwaarden

De zorgverlener heeft hierdoor meer tijd om goede zorg te leveren en de cliënt krijgt sneller goede en passende zorg. De nieuwe Algemene Voorwaarden...

29 mei 2018|Ondernemerschap, VVT Nieuws

Aandacht voor administratieve lasten

Ruime politieke aandacht voor de aanpak van administratieve lasten en regeldruk, dat ondersteunt branchevereniging ActiZ....

4 jul 2016|Ondernemerschap

Voorbereiding debat Tweede Kamer over regeldruk

Op woensdag 6 juli spreekt de Vaste Kamercommissie over de brief van de staatssecretaris over regeldruk in de Care....

12 feb 2016|Ondernemerschap

Verminderen administratieve lasten

Toolkit 'Minder papier' en bijeenkomst 14 maart 2016. ...