nieuws

Aanvullende geneeskundige zorg - Nieuwsoverzicht

Aanvullende geneeskundige zorg

Archief
17 sep 2020|VVT Nieuws, Zorg

Reflectiebijeenkomst regionale coördinatiefuncties tijdelijk verblijf

In navolging van de geslaagde ...

13 aug 2020|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2021 voor GZSP

De NZa heeft haar beleidsregels voor de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) gepubliceerd....

13 feb 2020|Financiering, Zorg

Declaraties gedragswetenschapper tijdelijke subsidieregeling

...

16 jan 2020|VVT Nieuws, Zorg

Beleidsregels 2020 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen'

De beleidsregels voor de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' en tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020...

18 nov 2019|VVT Nieuws, Zorg

'Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' per 2020

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen -voorheen ook wel extramurale behandeling of aanvullende geneeskundige zorg genoemd-...

31 okt 2019|VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe infographics zorgsoorten ELV, GRZ en GZSP beschikbaar

Het eerstelijnsverblijf (ELV), de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' (GZSP) kennen als relatief...

31 okt 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe afspraken over bekostiging coördinatiefunctie eerstelijnsverblijf

Eind vorige week is het gelukt om voor 2020 af te spreken dat alle coördinatiefuncties worden gefinancierd op basis van de eerder gecommuniceerde...

14 aug 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Inkoopbeleid gzsp samengevat

De diverse zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor de ‘geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen’ (gzsp) bekend gema...

12 aug 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ presenteert hulpmiddel strategische zorgverkoop

Kom beter voor de dag met behulp van de ActiZ ‘Handreiking strategieën voor zorgverkoop’. De nieuwe handreiking helpt zorgaanbieders...

23 jul 2019|VVT Nieuws, Zorg

Handreiking voor zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen thuis

De handreiking bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan...

22 jul 2019|VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert nieuwe regelgeving proeftuin kortdurende zorg

Met ingang van 2020 wordt het mogelijk om experimenten te bekostigen waarbij de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ)...

11 jun 2019|Zorg

Onmisbare schakels

Op revalidatie en herstel gerichte zorgvormen, zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg, zijn onmisbare schakels om ouderen en chronisch...

7 jun 2019|VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe beleidsregel NZa biedt meer experimenteerruimte

Met ingang van 2020 wordt het mogelijk om experimenten te bekostigen waarbij de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ)...

4 jun 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ vreest toename administratieve lasten door gefaseerde overheveling subsidieregeling extramurale behandeling

ActiZ ziet liever dat de overheveling in één keer plaatsvindt, om te voorkomen dat er allerlei tijdelijke afspraken gemaakt moeten worden...

27 mrt 2019|Financiering, VVT Nieuws, Zorg

VNG en ZN publiceren werkstructuur voor samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om toe te werken naar een land-dekkend samenwerkingsnetwerk...

6 mrt 2019|VVT Nieuws, Wet en regelgeving, Zorg

Regeling zittend ziekenvervoer opnieuw bekeken

Het Zorginstituut heeft een advies uitgebracht over ziekenvervoer. Aanleiding hiervoor zijn signalen vanuit zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties...

27 feb 2019|VVT Nieuws, Zorg

Hoe kunt u in uw regio ondersteuning krijgen vanuit het programma Langer Thuis?

In november 2018 heeft ActiZ zich gecommitteerd aan het VWS-programma Langer Thuis. Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen...

6 feb 2018|VVT Nieuws, Zorg

ActiZ roept ministers op de acute zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren

Een andere organisatie van de spoedzorgketen is noodzakelijk. Hierdoor worden onnodig leed en kosten voorkomen. ...

22 nov 2017|VVT Nieuws, Zorg

Inzet bredere deskundigheid voor ouderen in de thuissituatie wordt verbeterd

Onder verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) is het mogelijk om ook andere disciplines, zoals de gedragswetenschapper, te consulteren...

17 okt 2016|VVT Nieuws

Verenso en LHV publiceren handreiking samenwerking voor ouderen met een complexe zorgvraag

De nieuwe digitale handreiking Samenwerking huisarts - specialist ouderengeneeskunde van LHV en Verenso geeft u een leidraad voor het maken van afspraken...

30 mei 2016|VVT Nieuws

Informatief artikel LHV over samenwerking huisarts en Specialisten Ouderengeneeskunde

In de laatste editie van het tijdschrift ‘De dokter’ van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) wordt uitgebreid aandacht besteed aan...

21 apr 2016|VVT Nieuws

Knelpunt indicatiestelling subsidieregeling Extramurale Behandeling opgelost

ActiZ is al geruime tijd met VWS en het CIZ in gesprek over de indicatiestelling voor de consultatie en aanvullende diagnostiek binnen de subsidieregeling...

31 mrt 2016|VVT Nieuws, Zorg

Nieuwe ouderen anders kwetsbaar

Het RIVM adviseert generatie-bewust (preventie-) beleid. Ouderen verschillen in hun soort kwetsbaarheid, de ene (groep) ouderen is de ander niet....

29 mrt 2016|VVT Nieuws

Samen op één lijn: impressie van bijeenkomst versterking 1e lijn

ActiZ ontwikkelt samen met stakeholders en professionals een visie op de versterking van de eerstelijn, want ouderen en chronisch zieken blijven langer...

10 mrt 2016|VVT Nieuws, Zorg

Hoe palliatieve zorg regelen? Professionele helpdesk geopend

Hoe Palliatieve zorg regelen? Helpdesk 030-2739900. ...

4 jan 2016|VVT Nieuws, Zorg

CIZ publiceert wijzigingen indicatiestelling subsidieregeling extramurale behandeling 2016

Het CIZ heeft eind december haar CIZ – info gepubliceerd met informatie over de subsidieregeling extramurale behandeling, een link naar de beleidsregels....