Nieuws jeugd

ArchiefIn de media
16 mrt 2018|Jeugd Nieuws

Oproep VGN aan kabinet: 'Kom snel met wet uitwisseling persoonsgegevens'

De VNG roept het kabinet en de Tweede Kamer op snel een heldere wet te maken over de uitwisseling van persoonsgegevens....

16 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

BIG-nummer verplicht vermelden komt dichterbij

Minister Bruins verwacht dat de regelgeving die nodig is om beroepsbeoefenaren te verplichten hun BIG-nummer te vermelden in het najaar van 2018 klaar...

16 mrt 2018|Jeugd Nieuws

Nieuwe voorzitter Vakgroep Jeugdverpleegkundigen

Tijdens het verpleegkundig symposium V&VN Jeugd is Annemieke Korver gepresenteerd als nieuwe voorzitter van de Vakgroep Jeugdverpleegkundigen van...

16 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

RVP nieuws maart 2018

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de start van de meningokokken ACWY-vaccinatie....

16 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Programma Dappere Dino’s positief geëvalueerd

Het programma Dappere Dino's biedt succesvol preventieve steun aan 6- tot 8-jarige scheidingskinderen....

15 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Generation R wordt Generation R Next; nog bredere scope

Generation R Next gaat de groei en ontwikkeling onderzoeken van een nieuwe generatie Rotterdamse kinderen....

15 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Waardevolle reacties op Ronde tafel over evaluatie Jeugdwet

In het hele land zijn Ronde tafel bijeenkomsten om reacties op te halen over de evaluatie Jeugdwet....

15 mrt 2018|Jeugd Nieuws

Betrokken vaders aangesproken door professionals?

Sardes ontwikkelde een handreiking vaderbetrokkenheid....

15 mrt 2018|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet

Het CBS biedt cijfers en analyse over het jeugdzorggebruik in de periode van 2011 tot 2016....

14 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Informatie over seksualiteit voor nieuwkomers op Zanzu.nl

Zanzu.nl geeft informatie voor vluchtelingen en nieuwkomers over seksualiteit en seksuele gezondheid....

2 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Evaluatie Jeugdwet: De stem van de professional

Aanbevelingen uit de dagelijkse praktijk....

2 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Gemeenten tevreden over sociale (wijk)teams, ontwikkeling gaat door

Derde landelijke peiling onder 242 Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rond de sociale (wijk)teams....

2 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Landelijk Ouderpanel bestaat 1 jaar

In een jaar tijd hebben bijna 1200 ouders zich aangesloten bij het Landelijk Ouderpanel: een online achterban van ouders....

2 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Jeugdarts kan ziekteverzuim mbo’ers aanpakken

Voorkom psychische klachten bij mbo-jongeren door goede samenwerking tussen school, jeugdarts, huisarts en GGZ....

2 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

GroeiGids app verder onder nieuwe naam

De GroeiGids heeft de GroeiApp vernieuwd....

2 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Preventie houdt je gezonder

In het kader van de voortgang van het Nationaal Preventieakkoord vond een 5-tal ronde tafelgesprekken plaats....

1 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Monitor Neonatale gehoorscreening 2016 verschenen

Landelijk was de deelname aan de Neonatale gehoorscreening 99,7% per screeningsronde....

1 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

NCJ verzamelt inzichten in leefwereld van ouders van nu

Wat zijn eigenlijk de behoeften van ouders van nu? Deze vraag houdt JGZ-organisaties bezig....

1 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gezocht: vernieuwers voor tweede leerkring armoede en gezondheid

Van de Nederlandse bevolking loopt 16,5 procent risico op armoede of sociale uitsluiting....

1 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Op weg naar vroege herkenning van autisme

Vijf maanden oude baby’s met een verhoogd risico op een autisme spectrum stoornis (ASS) laten al verschillen zien in de neurale verwerking van...

28 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Het kan en moet beter bij scheidingen, omwille van het kind

Kamerbrief over Platform Scheiden zonder Schade...

28 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Verkiezing meest invloedrijke persoon 2017

Wie wordt de meest invloedrijke persoon in de Publieke Gezondheid 2017?...

22 feb 2018|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Achttienduizend artsen doorgehaald in BIG-register

Vanaf januari 2018 zijn er duizenden artsen minder geregistreerd....

22 feb 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Oproep dr. A.J. Swaakprijs 2018

De tweejaarlijks dr. A.J. Swaakprijs beoogt de kwaliteit van jeugdgezondheidszorg in Nederland een stimulans te geven....

22 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Publicatie Wijkteams en Diversiteit

Uit onderzoek blijkt dat zestig procent van de wijkteams behoefte heeft aan ondersteuning bij diversiteitsproof werken....

16 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Stem ouders centraal in ontwikkeling betrouwbare opvoedfilmpjes

Stichting Opvoeden.nl en de GGD regio Utrecht hebben drie filmpjes ontwikkeld over pesten, brutaal gedrag en gezond leven....

15 feb 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

JGZ geeft voortaan stopadvies aan rokende ouders

Waar eerder geadviseerd werd om het huis rookvrij te houden, worden ouders nu gemotiveerd om daadwerkelijk te stoppen met roken....

15 feb 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Digitale nieuwsbrief Nictiz verschenen

Belangrijke informatie over de digitale uitwisseling van vaccinatiegegevens tussen DD JGZ en het RIVM...

15 feb 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Diploma's uitgereikt aan ambassadeurs jeugdverpleegkundigen

Vrijdag 26 januari hebben 16 jeugdverpleegkundigen hun certificaat ‘Ambassadeur voor de Jeugdverpleegkundigen’ behaald....

14 feb 2018|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Privacy gaat iedereen wat aan

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gestart met een voorlichtingscampagne over de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei geldt....

14 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Landelijke aanpak voor kansrijke start kinderen

De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling. 14% van de Nederlandse kinderen kent een valse start....

14 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vroege herkenning autisme van belang voor ontwikkelingskansen kind

Kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) komen nog altijd te laat in zorg....

14 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Pleegzorg moet doorlopen tot 21 jaar vindt de minister van VWS

Pleegouders krijgen op dit moment een pleegzorgvergoeding tot het pleegkind 18 jaar is....

13 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Website GezondinNederland uitgebreid voor Eritrese nieuwkomers

De website GezondinNederland.info is uitgebreid met informatie over gezondheid en zorg in Nederland voor Eritrese nieuwkomers....

13 feb 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Cliëntgerichte professionals jeugdhulp: 15 workshops door kinderen, jongeren en ouders

Ervaringsdeskundigen uit het netwerk van LOC Jeugd (Landelijk Overleg Cliëntenraden) organiseren weer workshops ‘Cliëntgericht werk...

13 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

De kracht van een goede partnerrelatie tussen ouders

Het NJi en NCJ hebben gezamenlijk de brochure: ‘De kracht van goede partnerrelatie tussen ouders’ ontwikkeld....

8 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Aanvullende maatregelen nodig bij besluitvorming kindermishandelingszaken

Op 1 februari 2018 promoveerde Cora Bartelink op haar proefschrift: Dilemmas in child protection....

6 feb 2018|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Extra inspanningen nodig om ambities Jeugdwet te realiseren

De Eerste evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd....

6 feb 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Reactie op bericht Consumentenbond opvragen kinddossier

Lees de reactie van ActiZ Jeugd, AJN, GGD GHOR Nederland, NCJ en V&VN op het artikel over opvragen kinddossier....

6 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

BoekStartkoffertje: bekendheid, bereik en waardering

Onderzoeksresultaten bereik BoekStartkoffertje....

6 feb 2018|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Kamervragen beantwoord over tekortschietende registratie kindermishandeling in JGZ

Minister Hugo de Jonge beantwoord Kamervragen naar aanleiding inspectierapport JGZ....

5 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Website Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vernieuwd

Het Rijksvaccinatieprogramma heeft een nieuwe website....

5 feb 2018|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Wetsvoorstel knelpunten Jeugdwet en Wmo 2015 naar de Kamer

Wetsvoorstel om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 weg te nemen....

5 feb 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Oproep voor commentaarronde optimalisatie BDS

Er ligt een voorstel om de Basisdataset (BDS) te optimaliseren....

5 feb 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Infographic legt stappen binnen proeftuinregio's uit

Welke stappen zijn nodig voor een goede invoering van het Medisch Kindzorgsysteem (MKS)...

5 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Factsheet jeugdhulp asielzoekerskinderen en amv 2018

Wijzigingen in Jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en amv 2018 worden uitgelegd in de deze factsheet....

5 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Opvoeden.nl update tekst Genderidentiteit en transgender

De tekst over Genderidentiteit en transgender is aangepast....

5 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Subsidiemogelijkheid bij Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van actuele knelpunten in de gezondheidszorg....

5 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwe filmpjes: ouders en hun kinderen in gesprek over alcohol en roken

Voor NIX18 zijn twee nieuwe filmpjes gemaakt over alcohol en roken....

5 feb 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Zero Tolerance Day 6 februari 2018

Sinds 2003 is 6 februari de internationale dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)....