Nieuws jeugd

ArchiefIn de media
24 mei 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd, Wet en regelgeving

Inspecties signaleren enkele knelpunten in Jeugdwet

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. en de Inspectie Justitie en Veiligheid vragen in een signalement, gericht aan de ministers van VWS en JenV,...

23 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuw overzicht met materialen Rookvrije Start

Veel zorgverleners hebben behoefte aan materialen en scholing om stoppen met roken met (aanstaande) ouders bespreekbaar te maken....

23 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Eerste JGZ-ambassadeursbijeenkomst Rookvrije Start succesvol

Op 19 april 2018 organiseerden AJN, V&VN en het Trimbos-instituut een bijeenkomst voor alle ambassadeurs Rookvrije Start die werkzaam zijn binnen...

21 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

3 op 10 vijftienjarigen wonen niet met beide ouders

Tussen 1997 en 2017 is het percentage vijftienjarigen dat niet gezamenlijk met beide ouders op hetzelfde adres woont, gestegen van 20 naar 30....

21 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties naar gemeenten

Per 1 januari 2019 gaat de jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties van het COA naar gemeenten....

21 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend...

21 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

RIVM stapt per direct uit tabakscommissies

De tabaksindustrie heeft een te grote invloed binnen de tabakscommissies....

21 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Aantal rokers verder gedaald

Het aantal mensen dat rookt in Nederland is in 2017 verder gedaald....

21 mei 2018|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Vraag en antwoord over RVP naar gemeenten staat online

Per 1 januari 2019 hebben de gemeenten de regie en financiering over het RVP....

17 mei 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

2e leertraject ambassadeurs jeugdverpleegkundigen gestart

Dinsdag 17 april 2018 is het 2e leertraject ambassadeurs jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen OGZ van V&VN van start gegaan....

17 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Standpunt NVK: adviseer actief vroege introductie van hoog-allergene voedingsmiddelen

Door juist bij kinderen met (matig)eczeem en allergieën in de familie actief vroeg hoog-allergene voedingsmiddelen zoals pinda en noten te introduceren,...

17 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vaccinaties in het nieuws

Berichten over de werkzaamheid van vaccinaties, de afname van de vaccinatiegraad in Europa...

17 mei 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Informatiebijeenkomst NWA programma route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) publiceert binnenkort de eerste NWA-brede call, waarin het mogelijk is om grote onderzoeksvoorstellen in te di...

17 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade gepresenteerd

Zo min mogelijk kinderen zijn de dupe van de scheiding van hun ouders....

30 apr 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Hard nodig: deelnemers praktijktest JGZ-richtlijn Extremiteiten

Voor de richtlijn Extremiteiten wordt dringend gezocht naar JGZ-organisaties, JGZ-teams of individuele JGZ-professionals die willen deelnemen aan de...

27 apr 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Vraag en antwoord AVG op de KNMG website

Meer privacyrechten voor individuen, meer verplichtingen voor organisaties....

27 apr 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Programma Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gelanceerd

‘Geweld hoort nergens thuis!'. Zeker niet in je eigen huis, waar je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn....

27 apr 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Uitvoering VGV-beleid onderzocht

Meisjesbesnijdenis is een ernstige vorm van kindermishandeling waar veel professionals al jarenlang tegen strijden....

27 apr 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

RVP nieuws met aanvullende informatie over meningokokken ACWY

De omwisseling van het meningokokken vaccin voor kinderen rond de leeftijd 14 maanden is inmiddels afgerond....

27 apr 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Special VNG Magazine nieuwe raadsleden met JGZ Preventieagenda

NCJ, GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd hebben gezamenlijk een artikel aangeleverd voor het VNG Magazine special....

27 apr 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Programma Zorg voor de Jeugd gepresenteerd

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurden de Tweede Kamer het programma ‘Zorg voor de Jeugd’....

26 apr 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Voorkom oogschade door felle zon

Uv-straling kan permanente schade aan de ogen veroorzaken: bescherm uw ogen met een goede zonnebril....

26 apr 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

NCJ in de media: onderzoek naar stress bij kinderen

Op 12 april 2018 werd bij Radio 1 en in het NOS Jeugdjournaal gesproken over stress en burn-outs bij kinderen....

26 apr 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Toolkit Jeugdwet en professionalisering

Lees de nieuwsbrief van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming....

25 apr 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Resultaten onderzoek ‘Superdivers opvoeden’

Stichting Opvoeden.nl liet in 2017 een diversiteitsonderzoek uitvoeren....

19 apr 2018|Jeugd Nieuws, Leden

Wat weet jij, wat weet ik?

Een optreden van de toneelgroep met ervaringsdeskundige jongeren over het thema privacy....

13 apr 2018|Jeugd Nieuws

Angela Bransen nieuw gezicht ActiZ Jeugd

Per 1 juni start Angela Bransen als afdelingsdirecteur/accountmanager ActiZ Jeugd en volgt daarmee zowel Saskia Boelema als Inge Steinbuch op....

12 apr 2018|Jeugd Nieuws

Jaarverslag 2017: Kinderen te lang in onzekerheid

Veel kinderen hebben te maken met grote onzekerheid in hun leven enwordt het belang van kinderen nog te vaak niet meegewogen...

12 apr 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Jaaroverzicht 2017 programma Integraal werken in de wijk

Een beknopt overzicht van de producten en diensten die het programma Integraal werken in de wijk (IWW) in 2017 heeft gemaakt en geleverd....

12 apr 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Factsheet Social Impact Bond Jongvolwassenen

Factsheet Social Impact Bond Jongvolwassenen helpt jongeren in een kwetsbare positie op weg naar zelfstandigheid....

12 apr 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Informatie landelijk werkgeverschap onder andere opleiding jeugdartsen

Vanaf 1 januari 2019 is de SBOH de werkgever van nieuwe aios Maatschappij & Gezondheid in de profielen jeugdarts....

12 apr 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Stand van zaken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister De Jonge heeft op 4 april de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling....

12 apr 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vanaf 18 april DKTP-vaccin maternale kinkhoestvaccinatie weer beschikbaar

Het voor maternale kinkhoestvaccinatie geschikte DKTP-vaccin is vanaf 18 april weer in de groothandels verkrijgbaar....

12 apr 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Wissel meningokokken-vaccin voor kinderen van 14 maanden

Binnenkort wordt de de MenC-vaccinatie voor kinderen van 14 maanden, vervangen door een MenACWY-vaccinatie....

12 apr 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Passende jeugdhulp: 4e jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd

De veranderopgave in de jeugdhulp is nog onverminderd groot en vergt versnelling....

12 apr 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Wijk-ggd’ers Hart voor Brabant Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2017

De wijk-ggd’ers Sarah Voss en Esther Pullen zijn uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid van 2017....

29 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Actieplan Preventie gehoorschade

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over het vervolg van het Actieplan preventie gehoorschade....

29 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Cahier hielprikscreening verschenen

In het Cahier De Hielprik wordt de geschiedenis van de hielprik belicht....

29 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Onderzoek toont aan HPV-vaccinatie heeft breed effect

Op 26 maart is aan de VUmc Robine Donken gepromoveerd op onderzoek naar de werkzaamheid van de HPV-vaccinatie....

29 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

VoorZorg vernieuwd

In afstemming met de Universiteit van Denver gaat VoorZorg zelfstandig verder in Nederland....

29 mrt 2018|Jeugd Nieuws

Platform Kindcentra onderschrijft oproep integrale voorzieningen voor alle peuters

Het Platform Kindcentra onderschrijft het pleidooi van om te komen tot integrale voorzieningen voor alle peuters....

28 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Zorg voor vrouwen die besneden zijn: 9 spreekuren VGV in Nederland

In Nederland leven ongeveer 30.000 vrouwen en meisjes die besneden zijn....

28 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Hielpriknieuws voor screeners maart 2018

In deze nieuwsbrief veel aandacht voor de regionale pilotstudie omtrent SCID....

28 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Nieuwsbrief Pre- en neonatale screeningen maart 2018

Actuele informatie over de diverse pre- en neonatale screeningen....

28 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Tweede Kamer geïnformeerd over mogelijkheden maternale kinkhoestvaccinatie

Beleidsreactie op het advies van de Gezondheidsraad (december 2015) om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest....

27 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Actieprogramma ‘Werken in de Zorg’

Het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ wil het tekort aan menskracht in de zorg terug dringen....

27 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Taskforce Rookvrije Start wint Rookvrije Generatie Award!

De Taskforce Rookvrije Start heeft de Rookvrije Generatie Award in de categorie Zorg gewonnen....

16 mrt 2018|Jeugd Nieuws

Oproep VGN aan kabinet: 'Kom snel met wet uitwisseling persoonsgegevens'

De VNG roept het kabinet en de Tweede Kamer op snel een heldere wet te maken over de uitwisseling van persoonsgegevens....

16 mrt 2018|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

BIG-nummer verplicht vermelden komt dichterbij

Minister Bruins verwacht dat de regelgeving die nodig is om beroepsbeoefenaren te verplichten hun BIG-nummer te vermelden in het najaar van 2018 klaar...

16 mrt 2018|Jeugd Nieuws

Nieuwe voorzitter Vakgroep Jeugdverpleegkundigen

Tijdens het verpleegkundig symposium V&VN Jeugd is Annemieke Korver gepresenteerd als nieuwe voorzitter van de Vakgroep Jeugdverpleegkundigen van...