Nieuws jeugd

ArchiefIn de media
14 dec 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gratis kinderopvang voor KOPP/KVO-kinderen

In een aantal gemeenten krijgen kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving (KOPP/KVO) als proef gratis kinderopvang, hun ouders...

14 dec 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Verbetering gemeentelijke inzet preventie kindermishandeling

Hoe staat het met de borging, inzet en het bereik van de gemeentelijke preventieve aanpak....

1 dec 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen november 2017 online

In deze nieuwsbrief aandacht voor diverse onderwerpen....

1 dec 2017|Jeugd Nieuws

Zorg voor de Jeugd

In de kamerbrief van 27 november 2017 wordt door de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming in hoofdlijnen beschreven welke maatschappelijke...

1 dec 2017|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Voorbereiding op Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese privacywet brengt voor iedere organisatie veranderingen...

1 dec 2017|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Nieuwe cijfers Monitor Sociaal Domein beschikbaar

Op Waarstaatjegemeente.nl zijn weer nieuwe cijfers beschikbaar over Jeugd, Wmo en de kosten van het sociaal domein....

1 dec 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Herregistratie artsen in BIG-register

Op 1 januari 2018 geldt de periodieke herregistratie voor artsen. Voor RGS-geregistreerde geneeskundig specialisten, zoals arts M&G, gaat dit a...

30 nov 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

NSPOH-leergang ‘Managers verkennen publieke gezondheidszorg, een stoomcursus’

Leergang om directeuren en managers nieuw in het veld van de publieke gezondheid de complexiteit in korte tijd te leren doorgronden....

30 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Rapport The National Immunisation Programme in the Netherlands 2016–2017

Het jaarlijks rapport Surveillance en ontwikkelingen Rijksvaccinatieprogramma 2016-2017 staat online....

30 nov 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Conferenties Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming

In januari zijn regionale bijeenkomsten voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming gepland....

30 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Pilot-onderzoek uitbreiding hielprik

In 2018 wordt in de provincies Zuid Holland, Gelderland en Utrecht gestart met de pilot SCID (Severe Combined Immune Deficiency- Ernstig gecombineerde...

28 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders

Het Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders onder andere over bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen statushouders....

18 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Handreiking gemeenten over Rijksvaccinatieprogramma

De handreiking over de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door gemeenten is verstuurd....

18 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Minder wiegendood door adviezen veilig slapen

Cijfers van het CBS over 2016 laten een afname van het aantal sterfgevallen wiegendood zien....

18 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Laagopgeleide ouder draagt bij aan succes kind

Laagopgeleide ouders met een migrantenachtergrond spelen een belangrijke rol bij het succes van hun kinderen....

18 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kinkhoestvaccinatie voor professionals die met jonge kinderen werken

Advies aan minister Sociale Zaken over kinkhoestvaccinatie werknemers....

18 nov 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Registratie bij SKJ

Lees meer over de beroepsregistratie voor mbo-opgeleide professionals en professionals met een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding in de jeugdhulp en...

18 nov 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Nieuws vanuit PJ&J november 2017

Nieuwe informatie over het professioneel statuut, alle info over de conferenties en de evaluatie Jeugdwet....

18 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Week tegen Kindermishandeling 2017

In de week van 20 en met 26 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Neem deel aan de activiteiten rondom dit thema....

16 nov 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Met jongeren in gesprek tijdens Voor de Jeugd Dag 2017

Duurzaam preventiebeleid, kinderrechten, kwetsbare jongeren en jeugdhulp in gezinsvormen. Allemaal onderwerpen tijdens de Voor de Jeugd Dag....

15 nov 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Start commentaarronde JGZ-richtlijn Oogafwijkingen

Tot 11 februari 2018 kan gereageerd worden op de concept JGZ-richtlijn Oogafwijkingen....

8 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

eHealthweek 2018: ‘Van #hoedan? naar #zodus!’

Het ministerie van VWS zoek deelnemers voor de eHealthweek van 20 tot en met 26 januari 2018....

5 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Den Haag borstvoedingsvriendelijke gemeente

Met 139 locaties waar moeders zichtbaar welkom zijn om hun baby te voeden, is Den Haag borstvoedingsvriendelijke gemeente geworden....

5 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Invoering meningokokken ACWY-vaccinatie

De meningokokken C vaccinatie bij 14 maanden wordt vervangen door de meningokokken ACWY vaccinatie....

5 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Tarieven vaccinaties voor 2018 bekend

In de RVP nieuwsbrief 9 van 29 september 2017 staan de vaccinatietarieven voor 2018 vermeld....

5 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Daling aantal jongeren nieuw in jeugdzorg

Het aantal jongeren dat een behandeling is gestart in de jeugdzorg is in de eerste zes maanden van 2017 licht gedaald....

5 nov 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Vernieuwd dossier Jeugd op Loketgezondleven.nl

Hoe maken gemeenten de verschuiving van jeugdzorg naar jeugdgezondheidszorg?...

2 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Monitor bereik voorschoolse voorzieningen in Nederland 2017

Het rapport bereik voorschoolse voorzieningen 2017 komt in november 2017 uit....

2 nov 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Online tevredenheidsonderzoek gebruikers Opvoeden.nl

Wat vinden bezoekers van Opvoeden.nl? Wat vinden ze goed of minder goed?...

22 okt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwe subsidieronde Tel mee met Taal

Voor 2018 is een nieuwe subsidieronde Tel mee met Taal aangekondigd....

22 okt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Aantal obese kinderen vertienvoudigd

Het tijdschrift Medisch Contact bericht dat het aantal obese kinderen en tieners (5 tot 19 jaar) in de afgelopen veertig jaar wereldwijd is vertien...

19 okt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Jeugdhulp en preventie: 15 succesvolle aanpakken in gemeenten

De VNG presenteert de resultaten van de Koplopers Jeugd-Preventie in het online magazine 'Van Nul tot later als ik groot ben'....

19 okt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwe ontwikkeling in zorg voor kinderen: het Medische Kindzorgsysteem

Kinderen die mét (kinderverpleegkundige) zorg sneller van het ziekenhuis naar huis kunnen....

18 okt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

De Opvoedtakel: Winnaar Bert Prinsenprijs 2017

De Opvoedtakel van Carina Klinkvis en Erwin van der Veen is de winnaar geworden van de Bert Prinsenprijs 2017....

17 okt 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Wetswijziging persoonlijke verzorging voor jeugdigen

Met ingang van 1 januari 2018 komt er een wetswijziging afbakening van de persoonlijke verzorging voor jeugdigen....

6 okt 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 1 januari 2018 ingaat, regelt dat alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven worden....

6 okt 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Geef kwetsbare jongeren een toekomst

De brochure ‘Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst’ bevat de resultaten van vervolgonderzoek naar de kwaliteit van zorg en ondersteuning...

6 okt 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Roadshow Academische werkplaats Jeugd

De Academische Werkplaats Samen op School organiseerde een roadshow langs 3 scholen waar intensief wordt samengewerkt met de jeugdhulp....

4 okt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Meningokokken vaccinatie aangepast

In de loop van 2018 krijgen alle baby’s van 14 maanden een vaccinatie die beschermt tegen meningokokken typen A, C, W en Y....

4 okt 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

JGZ Zuid-Holland West en 8 gemeenten gaan vernieuwende samenwerking aan

Gemeenten in regio Zuid-Holland West hechten grote waarde aan gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen en jongeren als goede basis voor hun verdere...

3 okt 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Plan VNG: Transformatiefonds Sociaal Domein

Het is de wens van de VNG en VWS om te komen tot een Transformatiefonds Sociaal Domein....

21 sep 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Visio stelt digitale versie ‘Ouderbegeleiding jong blind kind’ beschikbaar

Onlangs bracht Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, het boek ‘Ouderbegeleiding aan gezinnen met een jong blind...

21 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Week tegen Kindermishandeling: 20 t/m 25 november 2017

In de Week tegen Kindermishandeling is er extra aandacht voor activiteiten die bijdragen aan het tegengaan van kindermishandeling....

21 sep 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Rathenau Instituut: Kennis over zorg raakt versnipperd

De decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten leiden tot een versnippering van kennis over gezondheidszorg....

21 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

NCJ publiceert Infosheet en theorietool voor investeren in Ouderschap

De missie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is: alle kinderen in Nederland kunnen veilig en gezond opgroeien....

21 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Werkgroep 'wij zien je wel' op 7 september gestart

De werkgroep ‘Wij zien je wel’ gaat aan de slag voor passende zorg en ondersteuning van mensen met een zeer ernstig verstandelijke en meervoudige...

19 sep 2017|Jeugd Nieuws

Gezocht: JGZ-organisaties voor praktijktest JGZ-richtlijn Afwijkende lengtegroei

De ontwikkeling van de JGZ-richtlijn Afwijkende lengtegroei is in volle gang....

19 sep 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Reactie op tussenrapportage JGZ – periode 4 en 5

ActiZ Jeugd heeft samen met GGD GHOR Nederland, het NCJ, AJN en V&VN een gezamenlijke reactie opgesteld....

7 sep 2017|Jeugd Nieuws, Leden

Rivas-Careyn ontsluit ouderportaal jeugdgezondheidszorg

Ouders en opvoeders kunnen vanaf 1 september 2017 inloggen op het ouderportaal jeugdgezondheidszorg van Rivas en Careyn....

7 sep 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Beroepsregistratie: laat zien wat je waard bent!

Vanaf 1 januari 2018 kunnen hbo-professionals in juegdhulp of jeugdbescherming zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SK...