Nieuws jeugd

Archief
12 nov 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg, Wet en regelgeving

ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland: investeer in jeugdgezondheidszorg

Bied kinderen overal in Nederland gelijke gezondheidskansen en investeer in preventie. Daarvoor pleiten ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland. Deze week...

5 nov 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vers van de pers, boek ‘Gezond Groot Groeien’

Lees de bevlogen verhalen van 27 jeugdverpleegkundigen; via storytelling worden de veel verschillende facetten van het beroep van jeugdverpleegkundige...

26 aug 2019|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

De Jeugdgezondheidszorg gaat door met ‘duizend digitale dagen’

Om goede en veilige zorg te kunnen bieden is het van belang dat de juiste gegevens vanuit de geboortezorg digitaal landen in het dossier van de JGZ....

26 jul 2019|Jeugd Nieuws

Internetconsultatie wijziging Wet kinderopvang ivm ouderparticipatiecreches

Op internet is de concept wetswijziging kinderopvang in verband met de ouderparticipatiecreches gepubliceerd....

12 jul 2019|Jeugd Nieuws

Vernieuwde JGZ-richtlijn: Opsporen oogafwijkingen

Professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen vanaf nu gebruik maken van de vernieuwde JGZ-richtlijn Opsporen oogafwijkingen. Deze richtlijn...

4 jul 2019|Jeugd Nieuws

Lerend netwerk “Met andere ogen”

Meld je aan als inspiratieregio/gemeente en werk samen voor de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren....

25 jun 2019|Jeugd Nieuws

Infectierisico voor tweede jaar op rij stabiel

De afgelopen periode is succesvol ingezet op maatregelen die bijdragen aan het verkleinen van het infectierisico, stellen GGD GHOR Nederland...

4 jun 2019|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding, Preventie en zorg

‘Mét andere ogen’ de regio’s in

Inspiratieregio’s verbeteren aansluiting onderwijs/kinderopvang, zorg en jeugd....

27 mei 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Rotavirusvaccinatie voor risicogroepen per 1 juni niet haalbaar

Staatssecretaris Blokhuis meldt dat invoering van een rotavirusvaccinatie voor risicogroepen per 1 juni 2019 niet haalbaar is....

17 mei 2019|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd, Zorg

Impressie Landelijke Netwerkbijeenkomst Thuisbegeleiding

Op 21 maart 2019 meer dan 100 enthousiaste mensen bijeen voor de Landelijke Netwerkbijeenkomst Thuisbegeleiding. Het was een middag vol uitwisseling...

16 mei 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuw themadossier NJC: Kansrijke Start

Preventie begint zo vroeg mogelijk, zelfs al voor de zwangerschap. Met tijdige ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouders kan worden voorkomen...

9 mei 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Oproep enquête depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders

Graag willen we via deze enquête graag jouw ervaring horen op het gebied van depressiepreventie van aanstaande en pas bevallen moeders, of dat...

7 mei 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Met de JgzApp beslissen ouders

Zelf kiezen hoe en wanneer je als ouder gebruik maakt van het consultatiebureau. Dat kan met de JgzApp. Via de app kunnen ouders zelf afspraken maken...

30 apr 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

De diversiteit aan betrokken partijen is de kracht van de Vaccinatie Alliantie: dit leidt tot een smeltkroes van ideeën

Interview met Angela Bransen, afdelingsdirecteur Jeugd bij ACTiZ en Albertine Klein Velderman, adviseur jeugdgezondheidszorg bij GGD GHOR Nederland...

29 apr 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

‘Oh was dit het al?’ is de meest gehoorde opmerking

Deze week spreken we elke dag een professional over het thema vaccineren. Vandaag is dat jeugdverpleegkundige Minke Vellinga van CJG Rijnmond....

26 apr 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vaccineren is niet alleen een prik zetten. Het is een medische handeling. Daar hoort een goed gesprek bij.

Interview met Hans van Vliet, Rijksvaccinatieprogramma-manager bij het RIVM, over de rol van het RIVM en wat hem opvalt....

25 apr 2019|Jeugd Nieuws

Health Deal I-JGZ: innovaties voor een nog gezondere jeugd

Op 24 april 2019 sloten 24 partijen afkomstig van overheid, kennisinstellingen, jeugdgezondheidszorg, belangenorganisaties en bedrijfsleven, de Health...

25 apr 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Ouders en de jeugdgezondheidszorg hebben een gezamenlijk belang: het beste voor het kind!

Deze week spreken we elke dag een professional over het thema vaccineren. Vandaag Dorothy Lie, jeugdarts bij GGD regio Utrecht, over haar rol en wat...

25 apr 2019|Jeugd Nieuws

Niet vaccineren? Ik viel van mijn stoel!

Het is European Immunization Week. Elke dag spreken we iemand die te maken heeft met het thema vaccineren. Lees het verhaal van Sylvia van der Raad,...

25 apr 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Aandacht voor vaccinatie in European Immunization Week

Van 24 tot 30 april is het European Immunization Week. ActiZ Jeugd en GGD-GHOR plaatsten daarom in deze week dagelijks een kort interview met iemand...

16 apr 2019|Jeugd Nieuws

PrivacyApp Jeugd nu ook voor ouders

Antwoord op privacyvragen voor ouders van kinderen in de jeugdzorg....

10 apr 2019|Jeugd Nieuws, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg

Minister Bruins gaat digitale gegevensuitwisseling gefaseerd wettelijk verplichten. Deze verplichting geeft zowel aan welke gegevensuitwisseling als...

1 apr 2019|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd, VVT Nieuws

ActiZ neemt handboek Thuisbegeleiding in ontvangst

'Het nieuwe handboek laat goed zien dat thuisbegeleiders zorg in de buurt bieden en mensen helpen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te behouden',...

27 mrt 2019|Jeugd Nieuws

ActiZ Jeugd steunt Alliantie Kinderarmoede

Op dinsdag 26 maart is door Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid de landelijke Alliantie Kinderarmoede...

26 mrt 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vaccinatiebeleid: juiste zorg op de juiste plek

Gezamenlijk statement ActiZ Jeugd, AJN, GGD GHOR, LHV en NHG...

27 feb 2019|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Geschillencommissie Sociaal Domein van start

Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein....

20 feb 2019|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Woonplaatsbeginsel jeugdhulp uitgesteld naar 2021

De gemeentekoepel VNG en het ministerie van VWS hebben besloten om de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel voor jeugdhulp een jaar uit te...

19 feb 2019|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Onderwijs en zorg sluiten onvoldoende aan

Het grootste deel van de Nederlandse kinderen vindt zonder hulp de weg in het onderwijs. Het neemt niet weg dat nog 15 procent van de schoolkinderen...

19 feb 2019|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Preventie door nieuwe belastingregels in gedrang

De aanscherping van vrijstellingsregels voor vennootschapsbelasting door staatssecretaris Snel van Financiën zet het streven naar meer ruimte voor...

19 feb 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Relatie chronische stress bij kinderen en gezondheidsproblemen

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Maastricht University publiceerden het Nederlands literatuuronderzoek naar Early Life Stress, ofwel...

22 jan 2019|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Kwartiermaker ‘Samenwerkingsplatform vakmanschap jeugdprofessionals’

Gon Mevis is bereid gevonden om de taak van kwartiermaker ‘Samenwerkingsplatform vakmanschap jeugdprofessionals’ op zich te nemen....

22 jan 2019|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Online community ‘bij MEES’

‘Bij MEES’ is een online community voor de jeugdhulpprofessional....

22 jan 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Brochures vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Het Consortium Vluchtelingenpeuters heeft een viertal brochures ontwikkeld....

16 jan 2019|Jeugd Nieuws, Leden

Nieuwe bestuurders ActiZ Jeugd

In het jaar 2019 beginnen bij ActiZ Jeugd drie nieuwe, enthousiaste, bestuurders. Ik stel ze kort aan u voor....

21 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Houd rekening met cultuur bij opvoedondersteuning

Ouders met een migratieachtergrond of een lage sociaaleconomische status hebben vaker last van stress....

21 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Club aanjagers PACT voor Kindcentra

Ambassadeur van PACT voor Kindcentra in Noord-Holland en Friesland maakt zich zorgen over het in stand houden van goede voorzieningen van hoge kwal...

21 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Geen een-op-een gesprek maar CenteringParenting

Niet langer als ouder alleen een-op-een op gesprek bij het consultatiebureau, maar samen met andere ouders praten over ouderschap en het opvoeden van...

20 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gezondheidsraad over maternale kinkhoest- en meningokokkenvaccinatie

De Commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad heeft een tweetal adviezen uitgebracht voor de vaccinatie van kinderen en moeders....

11 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Pilot IJslands preventiemodel start in zes Nederlandse gemeenten

Zes Nederlandse gemeenten gaan aan de slag met het IJslandse model voor de preventie van alcohol-, tabaks- en drugsgebruik door jongeren....

11 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vroeghulp in beeld gebracht bij 283 gemeenten

Kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand en/of gedragsvragen zijn geholpen als hun problematiek zo snel mogelijk wordt gesignaleerd....

10 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Samenwerking in keten geboortezorg

Het sterftecijfer van baby’s in de periode rondom de geboorte neemt af in Nederland....

7 dec 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen....

7 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kennisagenda Jeugd aangeboden aan minister De Jonge

Op woensdag 28 november 2018 is de Kennisagenda Jeugd aangeboden aan minister De Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport....

27 nov 2018|Jeugd Nieuws

VWS beëdigd kinderbewindspersonen

Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind zijn Mariam Yousfi en Floris Vooren benoemd tot kinderminister en Mookie Saluna tot kinderstaa...

20 nov 2018|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Informatie delen in het sociaal domein

Op 1 november 2018 organiseerde Toezicht Sociaal Domein het event ‘Informatie delen in het sociaal domein’ in het Museum voor Communicatie...

20 nov 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Maatregelen staatssecretaris om daling vaccinatiegraad te keren

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) start vaccinatiealliantie om het belang van vaccinaties op allerlei manieren duidelijker en zichtbaarder te maken....

13 nov 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

NCJ lanceert JGZ Vakmanschapsagenda

De beste jeugdgezondheidszorg voor elke jeugdige! Dat vraagt om vakmensen....

13 nov 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Worstelen met schermtijdregels

Handhaven van gezonde schermtijdroutines vormt bij veel gezinnen een worsteling....

13 nov 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Beeldverhalen over zwangerschap en opvoeden

Opvoeden.nl en Pharos hebben samen beeldverhalen ontwikkeld voor asielzoekers of statushouders....

9 nov 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Professionaliseren en blijven leren

Het magazine ‘Samen werken aan professionalisering’ wordt vanaf 5 november 2018 verspreid....