Nieuws jeugd

ArchiefIn de media
9 aug 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Handreiking Vroegsignalering Licht Verstandelijke Beperking 2017

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn vaak niet direct op het uiterlijk te herkennen. Zij ondervinden regelmatig problemen met sociale-...

9 aug 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Te weinig aandacht voor voeding in opleiding arts

In de studie geneeskunde moet meer aandacht komen voor het thema voeding en leefstijl. Geneeskundestudenten krijgen tijdens hun zesjarige studie gemiddeld...

9 aug 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Week tegen kindermishandeling 2017

In de week van 20 tot en met 26 november wordt de jaarlijkse Week tegen kindermishandeling georganiseerd....

9 aug 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Wereldkaart prevalentie meisjesbesnijdenis

Uit onderzoek is gebleken dat Vrouwelijke Genitale verminking(VGV) wereldwijd voorkomt en niet alleen in Afrikaanse landen....

9 aug 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Monitor 2017 Bereik aanbod Voorschoolse voorzieningen voor alle Peuters

In opdracht van het ministerie van SZW en de VNG doet Bureau Buitenhek onderzoek naar het gebruik van voorschoolse voorzieningen in alle gemeenten in...

3 aug 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Handreiking Beroepsregistratie en Herregistratie

Op de website van het Programma Professionalisering Jeugdhulp is nu de handreiking ‘Beroepsregistratie en Herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming:...

3 aug 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Doorstart landelijke coördinatie Integrale Vroeghulp

Per 1 juli 2017 heeft VWS groen licht gegeven voor de doorstart van de landelijke coördinatie Integrale Vroeghulp (IVH)....

27 jul 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Evaluatie Jeugdwet: enquête voor professionals

Op verzoek van het ministerie wordt een (tussen)evaluatie gedaan naar de Jeugdwet om de effecten van deze wet zichtbaar te maken....

27 jul 2017|Jeugd Nieuws

Jaarverslagen van AJN en V&VN online

Het jaarverslag van de AJN is vooral een inhoudelijk verslag. Wat heeft de AJN (samen met anderen) in 2016 gedaan. In het jaarverslag van de V&VN...

27 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Tweede Nieuwsbrief Taskforce Rookvrije Start

In deze nieuwsbrief van het Trimbos instituut onder andere aandacht voor één van de kernadviezen in de LSA Wiegendood: Niet roken en niet...

27 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Aandacht voor gezinnen met zeer complexe zorg

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft een werkgroep ingesteld, die zich richt op het verbeteren van de zorg, hulp en ondersteuning voor Zeer Ernstig...

26 jul 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Herregistratie arts (Wet BIG)

Op 1 januari 2018 geldt de periodieke herregistratie voor artsen (wet BIG)....

26 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

EMDR en schrijftherapie succesvol bij kind met PTSS

Kinderen en jongeren met een post-traumatische stresstoornis (PTSS) kunnen effectief behandeld worden met een paar uur EMDR of schrijftherapie....

26 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Leefomstandigheden kinderen met migratieachtergrond minder goed

Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond groeien bijna zes keer zo vaak op in armoede als kinderen met een Nederlandse achtergrond....

26 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Groot deel Haagse jeugd slikt onvoldoende vitamine D

In Den Haag werd in 2015 door de Jeugdgezondheidszorg in samenwerking met de afdeling Epidemiologie van de GGD een onderzoek gedaan naar de inname van...

26 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kinder-en jeugdpsychiaters bezorgd over eigen vak

Uit een ledenpeiling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie blijkt dat zij vinden dat de kwaliteit van kinder- en jeugdpsychiatrie sterk is...

26 jul 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Een nieuwe vlog!

Vanuit het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming worden regelmatig vlogs gemaakt om goede voorbeelden te laten zien. Dit keer...

26 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Veranderingen middelengebruik Nederlandse scholieren

Sinds 2003 is het gebruik van tabak, alcohol en cannabis onder leerlingen van alle schoolniveaus gedaald....

26 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Monitor Zwangerschap en Middelengebruik

Het middelengebruik van moeders en hun partner voor, tijdens en na de zwangerschap is gemonitord door Trimbos en in een factsheet weergegeven....

19 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

In zomer groter risico op brandwonden bij jonge kinderen

Tijdens de vakantieperiode is de kans om een brandwondenongeval op te lopen groter....

19 jul 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding, Werkgeverschap

Landelijk werkgeverschap voor artsen M&G in opleiding

Het ministerie van VWS streeft naar de invoering van een landelijke werkgever voor profielartsen en artsen tweede fase Maatschappij en Gezondheid....

16 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

RIVM ontwikkelt e-learning voor professionals

De e-learning ‘Achtergronden van het Rijksvaccinatieprogramma’ is nu beschikbaar op de RIVM-site voor professionals....

13 jul 2017|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Per 1 juli 2017 nieuwe regels uitwisseling medische gegevens

De nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens geeft patiënten meer regie over hun medische gegevens....

13 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Wijziging Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 5 juli is het Besluit houdende wijziging verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen...

13 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Evaluatie Wet Kinderombudsman

Het doel van deze evaluatie is om de doeltreffendheid en de (neven)effecten van de Wet Kinderombudsman in de praktijk in kaart te brengen....

13 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Week Tegen Pesten 2017

‘Online pesten. Pak ’t aan’ is het motto van de nationale Week Tegen Pesten van 18 – 22 september....

13 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Zorgen over wachtlijsten kinder- en jeugdpsychiatrie

De Tweede Kamer debatteerde eind juni in een spoeddebat over de vraag hoe het kan dat er in de jeugd-ggz wachtlijsten zijn voor jongeren met suïcidaal...

13 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening

De Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening door het RIVM-CvB opgeleverd aan VWS....

12 jul 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Conferenties Professionalisering in jeugdhulp en jeugdbescherming

De laatste ontwikkelingen rondom professionalisering in jeugdhulp en jeugdbescherming....

12 jul 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Tussenrapportage JGZ Inspectie Gezondheidszorg periode 4 en 5

Op 3 juli 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar derde en laatste tussenrapportage gepubliceerd....

11 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Verkenning: Roken en de JGZ

Waar hebben JGZ-professionals behoefte aan als het gaat om het bespreekbaar maken van het onderwerp ‘(mee)roken’ met ouders? En wat hebben...

11 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Amsterdam wijst ouders via GroeiApp op risico van lood in bodem

In Amsterdam heeft de GroeiGids met de afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD samengewerkt aan de campagne ‘Let op lood’....

11 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Animatiefilmpje Pharos met eenvoudige uitleg gevolgen besnijdenis

In de animatiefilm 'Sara' wordt op eenvoudige wijze in 3 talen uitgelegd wat de gevolgen van vrouwenbesnijdenis (VGV) kunnen zijn....

5 jul 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Terugblik op bijeenkomst thuisbegeleiding 6 april 2017

Op 6 april 2017 werd voor het eerst in lange tijd een bijeenkomst georganiseerd voor managers en medewerkers Thuisbegeleiding....

2 jul 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Zorg voor samenhangende zorg; Over zorgwetten door gemeenten uitgevoerd

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet....

2 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Digitale brochure Kwetsbare kinderen

ZonMw heeft in samenwerking met de Academische Werkplaats Jeugd Twente een digitale brochure opgesteld rondom het thema ‘Kwetsbare kinderen&r...

2 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Jaarverslag RIVM 2016 gepubliceerd

In het jaarverslag 2016 is te lezen bij welke onderzoeken en projecten het RIVM betrokken was....

2 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen juni 2017

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de vernieuwde e-learning, NIPT, 13 weken echo en de aanbesteding hielprik lancetten....

2 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Mijlpaalkaarten stimuleren voorlezen aan jonge kinderen

BoekStart ontwikkelde samen met de GroeiGids twee nieuwe mijlpaalkaarten. Dit keer met de vrolijke gansjes: Gonnie en Gijsje....

2 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuw project Vrouwelijke Genitale Verminking

GGD GHOR Nederland voert in opdracht van het ministerie van VWS de komende twee jaar (2017-2018) een VGV-project uit....

2 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

10 jaar kinderrechten: verbeteringen, maar zorgen over kwetsbare groepen blijven

De afgelopen tien jaar is de situatie van kinderen in Nederland verbeterd. Veel zorgen over de situatie van kwetsbare kinderen zijn echter nog steeds...

2 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Meld aan voor de Bert Prinsenprijs 2017

Bent u of kent u een aanstormend pedagogisch talent met een vernieuwend initiatief voor opvoedsteun?...

29 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwe portal ondersteunt kansarme kinderen

Op 13 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van SZW tijdens het VNG Jaarcongres 2017 de website ‘Kansenvoorallekinderen.nl’ gelanceerd....

29 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Hoe bereik je alle kinderen bij de aanpak van overgewicht?

Pharos ontwikkelde een mini e-learning. met tips en handvatten om álle kinderen te bereiken bij de aanpak van overgewicht....

28 jun 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Beroepsregistratie in jeugdhulp en jeugdbescherming - Wat verandert er voor werkgevers?

Vanaf 1 januari 2018 kunnen alle professionals die in de jeugdhulp en jeugdbescherming op hbo-niveau werken - of willen gaan werken - zich registreren...

28 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Succesvolle 1e pitch Mediawijzer.net challenge

De GroeiGids neemt samen met Bureau Jeugd en Media en het NCJ deel aan de Mediawijzer.net Challenge 2017....

27 jun 2017|Jeugd Nieuws

Vaccinatiegraad en Jaarverslag RVP 2016 gepubliceerd

De vaccinatiegraad RVP is nog steeds hoog, maar de vaccinatiegraad BMR daalt al een paar jaar licht....

15 jun 2017|Jeugd Nieuws

Stop rookschade! Jeugdverpleegkundigen en –artsen in actie met standpunt

Elk kind en elke jongere heeft het recht om op te groeien in een rookvrije omgeving....

15 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Informatiefolder onafhankelijke cliëntondersteuning voor ouders

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van zorg en wonen, werk, inkomen en/of onderwijs, zien regelmatig door de bomen het bos niet meer....

15 jun 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Continuïteit Kindertelefoon, AKJ en Sensoor landelijk geregeld

Staatssecretaris Van Rijn heeft besloten om vanaf 1 januari 2018 de kindertelefoon (Kindertelefoon), het ‘luisterend oor' (Sensoor) en vertrouwenswerk...