Nieuws jeugd

ArchiefIn de media
13 nov 2018|Jeugd Nieuws

Voor de Jeugd Dag 2018

ActiZ Jeugd was aanwezig op de Voor de Jeugd Dag op 5 november....

13 nov 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Webinar Kinderarmoede en Gezondheid

Op maandag 10 december 2018 van 14.00 – 15.00 uur organiseert Alles is Gezondheid het webinar 'Kinderarmoede en Gezondheid: ieder kind een kansrijke...

13 nov 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Kennis on Tour 'Aansluiten bij ouders' en 'Ouderschap'

Investeren in een positieve beleving van het ouderschap is een belangrijke beschermende factor voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen....

13 nov 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

NCJ lanceert JGZ Vakmanschapsagenda

De beste jeugdgezondheidszorg voor elke jeugdige! Dat vraagt om vakmensen....

13 nov 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Worstelen met schermtijdregels

Handhaven van gezonde schermtijdroutines vormt bij veel gezinnen een worsteling....

13 nov 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Beeldverhalen over zwangerschap en opvoeden

Opvoeden.nl en Pharos hebben samen beeldverhalen ontwikkeld voor asielzoekers of statushouders....

12 nov 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

GroeiGids ontvangt hoog Japans bezoek

Prinses Kiko Akishino uit Japan bezocht het Ouder- en Kindteam Binnenhof te Amsterdam om zich te laten informeren over de werkwijze van de GroeiGids...

12 nov 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Baby op slaapkamer ouders leidt later niet tot gedragsproblemen

Als een baby op de slaapkamer bij de ouders slaapt, is dat niet gerelateerd aan slaap- of gedragsproblemen op latere leeftijd....

9 nov 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Professionaliseren en blijven leren

Het magazine ‘Samen werken aan professionalisering’ wordt vanaf 5 november 2018 verspreid....

9 nov 2018|Jeugd Nieuws

RIVM-onderzoek doorverwijzing naar bewegen

Het RIVM voert in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uit naar het doorverwijzingsproces van de eerstelijnszorg naar bewegen....

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Eén loket geen garantie voor integrale zorg

Het inrichten van één gemeentelijk loket is geen geschikte oplossing voor de toegang tot zorg van mensen met een complexe of domeinoverstijgende...

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

NSPOH Bij- en nascholingsbrochure 2019 uit

Professionals (én werkgevers) werkzaam op het terrein van volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en –participatie, die hun vakbekwaamheid...

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Meetlat integrale aanpak overgewicht

De VU en het NJi hebben voor gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG)....

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen oktober 2018

In deze nieuwsbrief nieuws over de nieuwe RIVM-website, neonatale hielprikscreening en SEO.  ...

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Hulp bij probleemouders noodzakelijk

Eén op de zes kinderen groeit op met een ouder die verslaafd is of lijdt aan een psychische ziekte....

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vaccinatie-gesprek met 16-jarigen

AJN heeft voorgesteld om met jongeren die niet of onvolledig gevaccineerd zijn opnieuw het gesprek aan te gaan....

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Ben de stem voor je vak!

Wordt jij de stem en ambassadeur van de beroepsgroep jeugd?...

26 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Succesvolle kind- en gezinsgerichte zorg

Op 10 oktober 2018 is Nienke van Veelen gepromoveerd op haar onderzoek naar succesvolle kind- en gezinsgerichte zorg in de jeugdzorg....

26 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Stijgende hulpvraag onnodig

Gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met de stijgende vraag naar professionele hulp voor kinderen en pubers....

26 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Wat vinden ouders van Snoepreclame?

Veel ouders hebben moeite met kindermarketing. Zij vinden de kindermarketing op scholen, tijdens sportevenementen voor kinderen en op social media niet...

24 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

RVP Nieuws oktober 2018

Lees over de MenACWY-vaccinatie en de vernieuwde vaccinatieschema's....

11 okt 2018|Jeugd Nieuws

Coming Out Dag 2018, iedereen moet zichzelf kunnen zijn

Vandaag. Donderdag 11 oktober, wapperen de vlaggen om aandacht te vragen voor Coming Out Dag. Deze dag benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf...

8 okt 2018|Jeugd Nieuws

Versterking voor ActiZ Jeugd

Vanaf 1 oktober heeft de Actiz Jeugd versterking van een nieuwe collega: Marlieke Janssen ten Haaf....

8 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gratis badeendjes Rookvrije Start

Trimbos-instituut verspreidt badeendjes met Rookvrije Start-logo gratis onder JGZ-organisaties....

8 okt 2018|Jeugd Nieuws

In ontwikkeling bij het NCJ: JGZ-store met digitale innovaties

Al eerder is het NCJ gestart met het inventariseren en centraal weergeven van (digitale) JGZ-innovaties in een landkaart. De volgende stap is een online...

8 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Een kindje krijgen

Het digitale voorlichtingsprogramma ‘Een kindje krijgen’ is recentelijk door Stichting Babywerk gelanceerd....

8 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

ZwApp: app voor zwangeren

Behoefte aan informatie en geruststelling, daar zijn veel zwangeren naar op zoek. Maar het vinden van betrouwbare en juiste informatie is moeilijk....

8 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwsbrief JGZ Preventieagenda september 2018

In de nieuwsbrief JGZ Preventieagenda komen ontwikkelingen in de JGZ-sector, initiatieven uit de praktijk en inspirerende verhalen aan bod....

8 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Week tegen Kindermishandeling 2018

Dit jaar is de Week tegen Kindermishandeling van maandag 19 tot en met zondag 25 november. Het thema dit jaar is ‘Ik maak het verschil’...

7 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Geen verband HPV-vaccin en vermoeidheidsklachten

Onderzoek van het RIVM toont geen verband aan tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) en langdurige vermoeidheidsklachten bij meisjes....

7 okt 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Investeren in sociaal domein hard nodig

G40-voorzitter Ferd Crone is van mening dat in de Miljoenennota te weinig geld is uitgetrokken voor het sociaal domein....

7 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vaststellen misbruik jonge kinderen heel moeilijk

Promovenda Thekla Bosschaart stelt dat seksueel misbruik van jonge kinderen heel moeilijk vast te stellen is....

7 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kom erbij! Kinderboekenweek 2018

Van 3 tot en met 14 oktober 2018 is het Kinderboekenweek. Het thema is deze keer ‘Kom erbij’....

7 okt 2018|Jeugd Nieuws

Vaders in Beeld

‘Vaders in Beeld’ is een onderzoek van het Centrum voor Gezinsstudies van de Universiteit Leiden....

7 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Mentale druk op jongeren groot

In haar rapport ‘Over bezorgd’ schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dat jongeren (steeds meer) mentale druk ervaren...

7 okt 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Hoe bereid je studenten voor op het werken met richtlijnen?

Een overzicht van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming....

7 okt 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

1 oktober EVC-loket hbo Jeugd- en gezinsprofessional en EVC-procedure gestart

Vanaf 1 oktober 2018 is het EVC-loket hbo Jeugd- en gezinsprofessional open en kun je starten met de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo Jeugd- en ...

7 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Meningokokken vaccinatie gestart

In oktober worden de eerste vaccinaties gegeven aan 14-jarigen....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kansrijke Start: investeren in eerste 1000 dagen van een kind

De ontwikkeling in de eerste 1000 dagen van een kind is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd

Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties bundelen hun krachten in de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

20 procent gemeenten duiken onder kostprijs jeugdzorg

In verschillende gemeenten in Nederland dreigt de specialistische jeugdzorg in 2019 in de knel te komen....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Deel dit niet met je vrienden.nl

Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren uit...

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Jeugdgezondheidszorg heeft relatief korte zorgduur

Is de conclusie van Marieke Nanninga in haar proefschrift over de toegang van kinderen en jongeren tot de jeugdhulp....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gevraagd: meningen en ervaringen over doorverwijzing naar bewegen

Het RIVM voert in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uit naar het doorverwijzingsproces in de eerstelijnszorg naar bewegen....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Preventie ook taak gemeenten

Insteken op het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden werkt niet....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwe aanpak onbedoelde zwangerschappen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) investeert de komende jaren 53 miljoen euro in een nieuwe aanpak voor het voorkomen van en begeleiden bij onbedoelde...

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Landelijke uitrol zwangerschapspreventieprogramma

De start van de landelijke uitrol van het project ‘Nu Niet Zwanger’ heeft op 12 september 2018 in Tilburg plaatsgevonden....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Week van de Opvoeding 2018

De ‘Week van de Opvoeding’ van maandag 1 tot en met zondag 7 oktober....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding, VVT Nieuws

Samen werken aan kwaliteit in de jeugdhulp

Professionaliteit in beweging...

23 aug 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Bijeenkomst Integrale zorg voor kind en gezin

Wilt u als professional bijdragen aan het versterken van regionale samenwerking rondom zorg en ondersteuning aan gezinnen met een kind met chronische...