Nieuws jeugd

ArchiefIn de media
12 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Zien drinken doet drinken? Ja dat klopt!

Het blijkt dat jongeren die anderen zien drinken zelf een grotere kans hebben om ook (meer) te gaan drinken....

11 jul 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

ActiZ Jeugd en SBOH ondertekenen mantelovereenkomst opleiden artsen M&G

Dinsdag 10 juli ondertekenden ActiZ Jeugd en SBOH de mantelovereenkomst over het opleiden van artsen Maatschappij en Gezondheid (M&G)....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Veranderingen meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuw beeldmerk JGZ Preventieagenda

In de nieuwsbrief JGZ Preventieagenda komen ontwikkelingen in de JGZ-sector, initiatieven uit de praktijk en inspirerende verhalen aan bod....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

NZa maakt vergoeding leefstijlcoaching volwassenen mogelijk

Aan vergoeding van preventieve inzet voor kinderen wordt gewerkt....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Onderzoek asielopvang voor kinderen

De Nederlandse asielopvang voldoet nog niet volledig aan het VN-Kinderrechtenverdrag, blijkt uit onderzoek van de Werkgroep Kind in azc en het COA....

4 jul 2018|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Jaarbericht Kinderrechten 2018: Hulp kwetsbare kinderen in Nederland onvoldoende

De jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland laat vooruitgang zien, maar hulp aan...

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

JGZ-professionals en kindermishandeling

Veel JGZ-professionals blijken niet volgens richtlijn kindermishandeling te werken....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Meer verlof voor partner

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

E-learning VGV herzien en weer beschikbaar

Sinds eind juni 2018 is de inhoud van de e-learning VGV voor JGZ-professionals weer beschikbaar....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Samenwerkende professionals aan het woord

In vier levendige dubbelinterviews gaan professionals uit verschillende beroepsgroepen in het jeugddomein met elkaar in gesprek.  ...

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Richtlijnontwikkeling in de schijnwerpers

De nieuwsbrief jeugd van ZonMw van juni 2018 besteedt aandacht aan richtlijnontwikkeling....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Extra Hielpriknieuws voor screeners

In deze extra hielpriknieuws wordt aandacht gevraagd voor 2 onderwerpen....

3 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

RVP-rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag 2017

Op 25 juni is RVP-rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag 2017 gepubliceerd....

2 jul 2018|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Jaarbericht Kinderrechten 2018: Hulp aan kwetsbare kinderen in Nederland onvoldoende

De jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland laat vooruitgang zien, maar...

2 jul 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Regio’s moeten plan maken voor transformatiebudget

Jeugdzorgregio's moeten een meerjarig transformatieplan indienen om in aanmerking te komen voor budget uit het Transformatiefonds. Het ministerie...

15 jun 2018|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Gebrek uniformering administratieve proces in sociaal domein

Er bestaat geen uniformering binnen het administratieve proces in het sociaal domein....

15 jun 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Nieuwe website opleidingen artsen M&G

Sinds 1 juni 2018 is de nieuwe website over de medische vervolgopleidingen Maatschappij & Gezondheid in de lucht....

15 jun 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Week van de Ouder - NCJ thema nieuwsbrief

Van 28 mei tot en met 1 juni 2018 vond de eerste Week van de Ouder plaats...

15 jun 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Ombudsman: kinderen zieke ouders hebben meer en sneller hulp nodig

Kinderen met volwassen zorgen omdat ze mantelzorger voor hun ouder zijn hebben sneller hulp nodig....

15 jun 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

‘Kennis on Tour’ over De eerste 100 dagen en Hechting

'Kennis on Tour': regionale bijeenkomsten over actuele thema’s, bestemd voor JGZ-professionals....

13 jun 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Peiling Veilig Slapen: JGZ blijf ouders adviseren

Een aanzienlijk deel van de ouders volgt de adviezen rondom het veilig slapen van hun baby niet op....

12 jun 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

In zomermaanden extra aandacht voor voorkoming van meisjesbesnijdenis

GGD GHOR Nederland en Pharos hebben samen een ‘vgv-zomeractie’ opgesteld....

12 jun 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

E-learning ‘jong en transgender’ voor JGZ in ontwikkeling

Op initiatief van een aantal gemeenten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een e-learning over transgender thematiek bij jongeren....

11 jun 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek naar Juiste Loket

Per 1 juni 2018 handelt het ‘Juiste Loket’ de meldingen bij het praktijkteam Zorg op de Juiste Plek af....

11 jun 2018|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Kamerbrief over rapport leeftijdsgrenzen kwetsbare jongeren

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het adviesrapport 'Leeftijdsgrenzen. Betere kansen voor kwetsbare jongeren' en geeft hier een...

11 jun 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Wijziging inzet persoonlijke tolken asielzoeker(skind) per 1 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 is het niet langer mogelijk voor zorgprofessionals om een persoonlijke tolk te reserveren voor een individueel contact met een as...

8 jun 2018|Jeugd Nieuws

Nu ook genetisch bewijs: lichtverwerking in oog speelt rol bij bijziendheid

Begin juni zijn de resultaten van een groot onderzoek naar het ontstaan van myopie gepubliceerd....

6 jun 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Informatie over de meningokokken vaccinatie

Momenteel komen er bij de JGZ, de huisartsen en kinderartsen veel vragen binnen van ongeruste ouders over meningitis....

31 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Deel antipestprogramma’s effectief

Vier antipestprogramma's dringen in Nederland pesten werkelijk terug....

31 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kamerbrief onderzoek ondersteuningsbehoefte jonge moeders

Uitkomsten van een onderzoek naar de zorgvraag van (zeer) jonge moeders en welke zorg voor hen beschikbaar is....

29 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Hielpriknieuws voor screeners mei 2018 gepubliceerd

Hielpriknieuws is een digitale uitgave speciaal voor direct betrokkenen bij het uitvoeren van de hielprik....

29 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Ruim 1 op de 3 vaders en moeders vindt druk op gezin te hoog

‘Ticket to the Tropics’ een documentaire over gezinnen anno nu....

29 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Campagne Hey het is oké, maak depressie bespreekbaar

In de periode mei – juni 2018 is er opnieuw een publiekscampagne rondom depressie....

29 mei 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

JGZ-richtlijnen: slimmer en sneller

GGD Fryslân is het project 'JGZ-richtlijnen: slimmer en sneller' gestart, een van de gehonoreerde ZonMw projecten uit de innovatieronde....

24 mei 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd, Wet en regelgeving

Inspecties signaleren enkele knelpunten in Jeugdwet

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. en de Inspectie Justitie en Veiligheid vragen in een signalement, gericht aan de ministers van VWS en JenV,...

23 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuw overzicht met materialen Rookvrije Start

Veel zorgverleners hebben behoefte aan materialen en scholing om stoppen met roken met (aanstaande) ouders bespreekbaar te maken....

23 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Eerste JGZ-ambassadeursbijeenkomst Rookvrije Start succesvol

Op 19 april 2018 organiseerden AJN, V&VN en het Trimbos-instituut een bijeenkomst voor alle ambassadeurs Rookvrije Start die werkzaam zijn binnen...

21 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

3 op 10 vijftienjarigen wonen niet met beide ouders

Tussen 1997 en 2017 is het percentage vijftienjarigen dat niet gezamenlijk met beide ouders op hetzelfde adres woont, gestegen van 20 naar 30....

21 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties naar gemeenten

Per 1 januari 2019 gaat de jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties van het COA naar gemeenten....

21 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend...

21 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

RIVM stapt per direct uit tabakscommissies

De tabaksindustrie heeft een te grote invloed binnen de tabakscommissies....

21 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Aantal rokers verder gedaald

Het aantal mensen dat rookt in Nederland is in 2017 verder gedaald....

21 mei 2018|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Vraag en antwoord over RVP naar gemeenten staat online

Per 1 januari 2019 hebben de gemeenten de regie en financiering over het RVP....

17 mei 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

2e leertraject ambassadeurs jeugdverpleegkundigen gestart

Dinsdag 17 april 2018 is het 2e leertraject ambassadeurs jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen OGZ van V&VN van start gegaan....

17 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Standpunt NVK: adviseer actief vroege introductie van hoog-allergene voedingsmiddelen

Door juist bij kinderen met (matig)eczeem en allergieën in de familie actief vroeg hoog-allergene voedingsmiddelen zoals pinda en noten te introduceren,...

17 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vaccinaties in het nieuws

Berichten over de werkzaamheid van vaccinaties, de afname van de vaccinatiegraad in Europa...

17 mei 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Informatiebijeenkomst NWA programma route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) publiceert binnenkort de eerste NWA-brede call, waarin het mogelijk is om grote onderzoeksvoorstellen in te di...

17 mei 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade gepresenteerd

Zo min mogelijk kinderen zijn de dupe van de scheiding van hun ouders....

30 apr 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Hard nodig: deelnemers praktijktest JGZ-richtlijn Extremiteiten

Voor de richtlijn Extremiteiten wordt dringend gezocht naar JGZ-organisaties, JGZ-teams of individuele JGZ-professionals die willen deelnemen aan de...