Nieuws jeugd

ArchiefIn de media
6 okt 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 1 januari 2018 ingaat, regelt dat alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven worden....

6 okt 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Geef kwetsbare jongeren een toekomst

De brochure ‘Ook voor kwetsbare jongeren een passende toekomst’ bevat de resultaten van vervolgonderzoek naar de kwaliteit van zorg en ondersteuning...

6 okt 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Roadshow Academische werkplaats Jeugd

De Academische Werkplaats Samen op School organiseerde een roadshow langs 3 scholen waar intensief wordt samengewerkt met de jeugdhulp....

4 okt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Meningokokken vaccinatie aangepast

In de loop van 2018 krijgen alle baby’s van 14 maanden een vaccinatie die beschermt tegen meningokokken typen A, C, W en Y....

4 okt 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

JGZ Zuid-Holland West en 8 gemeenten gaan vernieuwende samenwerking aan

Gemeenten in regio Zuid-Holland West hechten grote waarde aan gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen en jongeren als goede basis voor hun verdere...

3 okt 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Plan VNG: Transformatiefonds Sociaal Domein

Het is de wens van de VNG en VWS om te komen tot een Transformatiefonds Sociaal Domein....

21 sep 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Visio stelt digitale versie ‘Ouderbegeleiding jong blind kind’ beschikbaar

Onlangs bracht Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, het boek ‘Ouderbegeleiding aan gezinnen met een jong blind...

21 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Week tegen Kindermishandeling: 20 t/m 25 november 2017

In de Week tegen Kindermishandeling is er extra aandacht voor activiteiten die bijdragen aan het tegengaan van kindermishandeling....

21 sep 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Rathenau Instituut: Kennis over zorg raakt versnipperd

De decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten leiden tot een versnippering van kennis over gezondheidszorg....

21 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

NCJ publiceert Infosheet en theorietool voor investeren in Ouderschap

De missie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is: alle kinderen in Nederland kunnen veilig en gezond opgroeien....

21 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Laatste kans: doe mee aan verkenning Roken en de JGZ

Al bijna 400 JGZ-zorgprofessionals en ruim 50 stafmedewerkers hebben de vragenlijst ‘Roken en de JGZ’ ingevuld, u ook?...

21 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Werkgroep 'wij zien je wel' op 7 september gestart

De werkgroep ‘Wij zien je wel’ gaat aan de slag voor passende zorg en ondersteuning van mensen met een zeer ernstig verstandelijke en meervoudige...

21 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Week van de Opvoeding kleurt ‘Buiten de lijntjes’

Van 2 tot en met 8 oktober 2017 vindt de Week van de Opvoeding 2017 plaats....

19 sep 2017|Jeugd Nieuws

Gezocht: JGZ-organisaties voor praktijktest JGZ-richtlijn Afwijkende lengtegroei

De ontwikkeling van de JGZ-richtlijn Afwijkende lengtegroei is in volle gang....

19 sep 2017|Jeugd Nieuws

JGZ-werkconferentie over Armoede

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeit de groep van mensen die moet rondkomen van een bestaansminimum....

19 sep 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Reactie op tussenrapportage JGZ – periode 4 en 5

ActiZ Jeugd heeft samen met GGD GHOR Nederland, het NCJ, AJN en V&VN een gezamenlijke reactie opgesteld....

7 sep 2017|Jeugd Nieuws, Leden

Rivas-Careyn ontsluit ouderportaal jeugdgezondheidszorg

Ouders en opvoeders kunnen vanaf 1 september 2017 inloggen op het ouderportaal jeugdgezondheidszorg van Rivas en Careyn....

7 sep 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Beroepsregistratie: laat zien wat je waard bent!

Vanaf 1 januari 2018 kunnen hbo-professionals in juegdhulp of jeugdbescherming zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SK...

7 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Rotterdam wil minder contracten jeugdzorg

De gemeente Rotterdam wil het aantal contracten met jeugdhulpaanbieders terugbrengen van de huidige ongeveer 80 naar 13....

7 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gezondheidsraad formuleert nieuwe beweegrichtlijnen

Als Nederlanders meer zouden gaan bewegen is er veel gezondheidswinst te boeken....

7 sep 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Update stand van zaken aanpassingen Wet Publieke Gezondheid

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zal per 1 januari 2019 overgaan naar de gemeenten. Op dit moment zijn betrokken partijen de implementatie aan het...

7 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

RVP nieuws 7 van 2017 staat online

In de nieuwsbrief aandacht voor een aantal uiteenlopende zaken....

7 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwe poster ‘Suiker in pakjes drinken’

Er is een enorm aanbod aan pakjes drinken verkrijgbaar. Maar hoeveel suiker zit er eigenlijk in?...

7 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Lezing mishandeling en misbruik baby’s en jonge kinderen

Vakblad Vroeg organiseert op woensdagmiddag 22 november 2017 in Enkhuizen een lezing over dit onderwerp....

5 sep 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gehoorverlies bij kinderen van 9 tot 11 jaar

Bijna één vijfde van de 9-11 jarigen lijdt aan gehoorverlies....

24 aug 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Beeldverhalen veilig social media gebruik

Pharos ontwikkelde in samenwerking met het NCJ twee beeldverhalen over veilig social media gebruik....

24 aug 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Jeugdpoort wordt Samen voor de Jeugd

De 8 Jeugdpoort-organisaties hebben besloten de vorm van hun samenwerking te gaan veranderen en zich meer te richten op het regionale....

24 aug 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Aan de slag met duurzaam preventiebeleid

Een landelijke werkgroep heeft nagedacht over manieren om preventie vorm te geven binnen gemeenten....

24 aug 2017|Jeugd Nieuws

Uitspraak persoonsgegevens SBG van belang voor hele zorgsector

De gegevens die de Stichting Benchmark GGZ (SBG) ontvangt van GGZ-aanbieders zijn geen persoonsgegevens. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in...

24 aug 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Aandacht voor ouderschap. Wat vraagt dit van jou als JGZ-professional?

Ouderschap versterken staat centraal tijdens een viertal bijeenkomsten dit najaar....

23 aug 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Landelijke commentaarronde JGZ-richtlijn Taalontwikkeling van start

Het NCJ nodigt JGZ organisaties uit om te reageren op het concept van de JGZ-richtlijn Taalontwikkeling....

23 aug 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwe beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten

Zorgaanbieders zijn verplicht geweld in de zorgrelatie direct bij de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) te melden (op grond van art. 4.1.8 eerste lid, onder...

23 aug 2017|Jeugd Nieuws

Conferenties Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Vanaf september starten de Conferenties Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming voor professionals, aanbieders en gemeenten....

23 aug 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Sleutels tot nog betere hulp

Wat zijn de sleutels voor nog betere hulp aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en (pleeg)ouders....

22 aug 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vooraankondiging scholing aandachtsfunctionarissen JGZ en Veilig Thuis

Op maandag 20 november 2017 organiseert Pharos de jaarlijkse landelijke bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen (AF’s) Vrouwelijke Genitale...

9 aug 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Handreiking Vroegsignalering Licht Verstandelijke Beperking 2017

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn vaak niet direct op het uiterlijk te herkennen. Zij ondervinden regelmatig problemen met sociale-...

9 aug 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Te weinig aandacht voor voeding in opleiding arts

In de studie geneeskunde moet meer aandacht komen voor het thema voeding en leefstijl. Geneeskundestudenten krijgen tijdens hun zesjarige studie gemiddeld...

9 aug 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Week tegen kindermishandeling 2017

In de week van 20 tot en met 26 november wordt de jaarlijkse Week tegen kindermishandeling georganiseerd....

9 aug 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Wereldkaart prevalentie meisjesbesnijdenis

Uit onderzoek is gebleken dat Vrouwelijke Genitale verminking(VGV) wereldwijd voorkomt en niet alleen in Afrikaanse landen....

3 aug 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Handreiking Beroepsregistratie en Herregistratie

Op de website van het Programma Professionalisering Jeugdhulp is nu de handreiking ‘Beroepsregistratie en Herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming:...

3 aug 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Doorstart landelijke coördinatie Integrale Vroeghulp

Per 1 juli 2017 heeft VWS groen licht gegeven voor de doorstart van de landelijke coördinatie Integrale Vroeghulp (IVH)....

27 jul 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Evaluatie Jeugdwet: enquête voor professionals

Op verzoek van het ministerie wordt een (tussen)evaluatie gedaan naar de Jeugdwet om de effecten van deze wet zichtbaar te maken....

27 jul 2017|Jeugd Nieuws

Jaarverslagen van AJN en V&VN online

Het jaarverslag van de AJN is vooral een inhoudelijk verslag. Wat heeft de AJN (samen met anderen) in 2016 gedaan. In het jaarverslag van de V&VN...

27 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Tweede Nieuwsbrief Taskforce Rookvrije Start

In deze nieuwsbrief van het Trimbos instituut onder andere aandacht voor één van de kernadviezen in de LSA Wiegendood: Niet roken en niet...

27 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Aandacht voor gezinnen met zeer complexe zorg

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft een werkgroep ingesteld, die zich richt op het verbeteren van de zorg, hulp en ondersteuning voor Zeer Ernstig...

26 jul 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Herregistratie arts (Wet BIG)

Op 1 januari 2018 geldt de periodieke herregistratie voor artsen (wet BIG)....

26 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

EMDR en schrijftherapie succesvol bij kind met PTSS

Kinderen en jongeren met een post-traumatische stresstoornis (PTSS) kunnen effectief behandeld worden met een paar uur EMDR of schrijftherapie....

26 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Leefomstandigheden kinderen met migratieachtergrond minder goed

Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond groeien bijna zes keer zo vaak op in armoede als kinderen met een Nederlandse achtergrond....

26 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Groot deel Haagse jeugd slikt onvoldoende vitamine D

In Den Haag werd in 2015 door de Jeugdgezondheidszorg in samenwerking met de afdeling Epidemiologie van de GGD een onderzoek gedaan naar de inname van...

26 jul 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kinder-en jeugdpsychiaters bezorgd over eigen vak

Uit een ledenpeiling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie blijkt dat zij vinden dat de kwaliteit van kinder- en jeugdpsychiatrie sterk is...