Nieuws jeugd

ArchiefIn de media
15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kansrijke Start: investeren in eerste 1000 dagen van een kind

De ontwikkeling in de eerste 1000 dagen van een kind is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd

Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties bundelen hun krachten in de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

20 procent gemeenten duiken onder kostprijs jeugdzorg

In verschillende gemeenten in Nederland dreigt de specialistische jeugdzorg in 2019 in de knel te komen....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Deel dit niet met je vrienden.nl

Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren uit...

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Jeugdgezondheidszorg heeft relatief korte zorgduur

Is de conclusie van Marieke Nanninga in haar proefschrift over de toegang van kinderen en jongeren tot de jeugdhulp....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gevraagd: meningen en ervaringen over doorverwijzing naar bewegen

Het RIVM voert in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uit naar het doorverwijzingsproces in de eerstelijnszorg naar bewegen....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Preventie ook taak gemeenten

Insteken op het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden werkt niet....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwe aanpak onbedoelde zwangerschappen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) investeert de komende jaren 53 miljoen euro in een nieuwe aanpak voor het voorkomen van en begeleiden bij onbedoelde...

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Landelijke uitrol zwangerschapspreventieprogramma

De start van de landelijke uitrol van het project ‘Nu Niet Zwanger’ heeft op 12 september 2018 in Tilburg plaatsgevonden....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Week van de Opvoeding 2018

De ‘Week van de Opvoeding’ van maandag 1 tot en met zondag 7 oktober....

15 sep 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding, VVT Nieuws

Samen werken aan kwaliteit in de jeugdhulp

Professionaliteit in beweging...

23 aug 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Bijeenkomst Integrale zorg voor kind en gezin

Wilt u als professional bijdragen aan het versterken van regionale samenwerking rondom zorg en ondersteuning aan gezinnen met een kind met chronische...

22 aug 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Onderzoek multidisciplinaire aanpak complexe veiligheidsproblematiek

Hulp aan huishoudens met complexe (veiligheids)problematiek levert vaak onvoldoende resultaat op....

22 aug 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Handreiking ‘Lachgas: Van zorgen naar acties’

Het recreatief gebruik van lachgas als roesmiddel is de afgelopen jaren toegenomen. Vanuit het uitgaansleven heeft het zich verspreid naar andere gebruikssettings,...

21 aug 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Website Autisme Jonge Kind

Toegankelijke kennis over autisme bij jonge kinderen is op deze website bij elkaar gebracht....

9 aug 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Penny wijst je de weg!

Preventie is een breed onderwerp. In de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein wordt hier hard aan gewerkt....

9 aug 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

JGZ-nieuwsbrief ZonMw

Een speciale jeugdgezondheids(JGZ)-uitgave van de nieuwsbrief van ZonMw....

9 aug 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gezondheidsverschillen in andere landen

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) komen overal voor. Maar hoe gaan andere landen ermee om?...

3 aug 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Nieuwe JGZ-handreiking over gesprek stoppen met roken

In gesprek gaan over stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk....

3 aug 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Nieuwsbrief PJ&J juli 2018

In deze nieuwsbrief meer over het programma ‘Samen beter, Beter Samen’....

26 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwsbrief Gezondheid statushouders inclusief jeugd

Lees de nieuwsbrief-special ‘Gezondheid statushouders’....

26 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Probleemgebruik energiedrankjes

Een relatief kleine groep jongeren tussen de 13 en 18 jaar drinkt te veel energiedrank en loopt daarmee risico op gezondheidsklachten....

26 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Jeugdhulp asielzoekerskinderen naar gemeenten

Per 1 januari 2019 gaat de jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties van het COA naar gemeenten....

24 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg, VVT Nieuws

Nieuwe subsidieronde ‘Tel mee met taal’

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal....

20 jul 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Enquête ‘Aandacht voor borst- en kunstvoeding’

Het Platform Borstvoeding doet onderzoek naar ‘Aandacht voor borstvoeding en kunstvoeding in opleidingen vanuit het perspectief van professio...

20 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

RVP nieuws: veel veranderingen op komst in 2019

Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft drie belangrijke besluiten genomen voor de uitvoering RVP....

19 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwe infographic over meeroken

Het Trimbos-instituut heeft nieuwe cijfers over meeroken samengevat....

12 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Zien drinken doet drinken? Ja dat klopt!

Het blijkt dat jongeren die anderen zien drinken zelf een grotere kans hebben om ook (meer) te gaan drinken....

11 jul 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

ActiZ Jeugd en SBOH ondertekenen mantelovereenkomst opleiden artsen M&G

Dinsdag 10 juli ondertekenden ActiZ Jeugd en SBOH de mantelovereenkomst over het opleiden van artsen Maatschappij en Gezondheid (M&G)....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Veranderingen meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuw beeldmerk JGZ Preventieagenda

In de nieuwsbrief JGZ Preventieagenda komen ontwikkelingen in de JGZ-sector, initiatieven uit de praktijk en inspirerende verhalen aan bod....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

NZa maakt vergoeding leefstijlcoaching volwassenen mogelijk

Aan vergoeding van preventieve inzet voor kinderen wordt gewerkt....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Onderzoek asielopvang voor kinderen

De Nederlandse asielopvang voldoet nog niet volledig aan het VN-Kinderrechtenverdrag, blijkt uit onderzoek van de Werkgroep Kind in azc en het COA....

4 jul 2018|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Jaarbericht Kinderrechten 2018: Hulp kwetsbare kinderen in Nederland onvoldoende

De jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland laat vooruitgang zien, maar hulp aan...

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

JGZ-professionals en kindermishandeling

Veel JGZ-professionals blijken niet volgens richtlijn kindermishandeling te werken....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Meer verlof voor partner

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

E-learning VGV herzien en weer beschikbaar

Sinds eind juni 2018 is de inhoud van de e-learning VGV voor JGZ-professionals weer beschikbaar....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Samenwerkende professionals aan het woord

In vier levendige dubbelinterviews gaan professionals uit verschillende beroepsgroepen in het jeugddomein met elkaar in gesprek.  ...

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Richtlijnontwikkeling in de schijnwerpers

De nieuwsbrief jeugd van ZonMw van juni 2018 besteedt aandacht aan richtlijnontwikkeling....

4 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Extra Hielpriknieuws voor screeners

In deze extra hielpriknieuws wordt aandacht gevraagd voor 2 onderwerpen....

3 jul 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

RVP-rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag 2017

Op 25 juni is RVP-rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag 2017 gepubliceerd....

2 jul 2018|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Jaarbericht Kinderrechten 2018: Hulp aan kwetsbare kinderen in Nederland onvoldoende

De jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland laat vooruitgang zien, maar...

2 jul 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Regio’s moeten plan maken voor transformatiebudget

Jeugdzorgregio's moeten een meerjarig transformatieplan indienen om in aanmerking te komen voor budget uit het Transformatiefonds. Het ministerie...

15 jun 2018|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Gebrek uniformering administratieve proces in sociaal domein

Er bestaat geen uniformering binnen het administratieve proces in het sociaal domein....

15 jun 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Nieuwe website opleidingen artsen M&G

Sinds 1 juni 2018 is de nieuwe website over de medische vervolgopleidingen Maatschappij & Gezondheid in de lucht....

15 jun 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Week van de Ouder - NCJ thema nieuwsbrief

Van 28 mei tot en met 1 juni 2018 vond de eerste Week van de Ouder plaats...

15 jun 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Ombudsman: kinderen zieke ouders hebben meer en sneller hulp nodig

Kinderen met volwassen zorgen omdat ze mantelzorger voor hun ouder zijn hebben sneller hulp nodig....

15 jun 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

‘Kennis on Tour’ over De eerste 100 dagen en Hechting

'Kennis on Tour': regionale bijeenkomsten over actuele thema’s, bestemd voor JGZ-professionals....

13 jun 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Peiling Veilig Slapen: JGZ blijf ouders adviseren

Een aanzienlijk deel van de ouders volgt de adviezen rondom het veilig slapen van hun baby niet op....

12 jun 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

In zomermaanden extra aandacht voor voorkoming van meisjesbesnijdenis

GGD GHOR Nederland en Pharos hebben samen een ‘vgv-zomeractie’ opgesteld....