Nieuws jeugd

ArchiefIn de media
20 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg, Wet en regelgeving

Wet Publieke gezondheidszorg behandeld in Tweede Kamer

De behandeling van de wijziging van de Wpg is zoals verwacht ‘zonder problemen’ verlopen....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Pleidooi bescherming van vluchtelingenkinderen en hun gezinnen

Brief verschillende beroepsgroepen in de zorg voor jeugd aan informateur Edith Schippers....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Landelijke Actieweek Thuiszitters

Kinderen die niet naar school gaan omdat er geen passende school voor hen lijkt te zijn, worden thuiszitters genoemd....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Extra maatregelen tegen zwangerschapsdiscriminatie

Het kabinet gaat samen met maatschappelijke organisaties zwangerschapsdiscriminatie verder terugdringen....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

VeiligheidNL lanceert campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’

Risicovol spelen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

LSA Preventie van wiegendood

Professionals kunnen vanaf nu gebruik maken van de nieuw ontwikkelde LSA Preventie van wiegendood....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

NIPT beschikbaar voor zwangere vrouwen

Per 1 april 2017 hebben zwangere vrouwen in Nederland de mogelijkheid om te kiezen voor de NIPT....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Aandacht voor verborgen vrouwen in de grote steden

In Den Haag zouden ruim 200 verborgen vrouwen leven....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws

Vitamine K-injectie voor baby’s vermindert risico op bloedingen

De Gezondheidsraad adviseert zuigelingen die borstvoeding gaan krijgen voortaan na de geboorte vitamine K toe te dienen via een intramusculaire inj...

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Jeugdartsen en beleidsadvisering

Op 11 april was een inspirerende bijeenkomst over beleidsadvies vanuit jeugdgezondheidszorg....

18 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2016

Connie Rijlaarsdam is uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2016....

13 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Agenda Jeugd vraagt direct actie van nieuwe regering

Jeugdpoort heeft op woensdag 12 april 2017 de Agenda Jeugd overhandigd....

6 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang pleit voor samenwerking in kindcentra

Jeugdhulpverleners moeten een belangrijke rol krijgen in de nieuwe kindcentra, waar kinderopvang en onderwijs samenwerken....

6 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Uitstel RVP naar gemeente

De behandeling van de nieuwe Wet Publieke Gezondheidszorg in de 2de Kamer is weer uitgesteld....

5 apr 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Opleiding jeugdverpleegkundige M&G start in september

De opleiding die in september 2017 start is gericht op de publieke gezondheid en in het bijzonder op de Jeugdgezondheidszorg....

5 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Monitor Neonatale hielprikscreening TNO gepubliceerd

De monitor 2015 biedt een overzicht van de screeningsgegevens van kinderen die geboren zijn in 2015 (peildatum maart 2016)....

5 apr 2017|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

NCJ bouwt aan één digitaal platform voor de JGZ

De ideeën voor de Techagenda van het NCJ worden steeds concreter....

5 apr 2017|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Jeugd in beeld op de onderzoekstafel!

Binnenkort start een onderzoek met JIB-gegevens. Daarmee is een start gemaakt met fase drie van JIB (Jeugd in Beeld)....

5 apr 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Eerste editie van het digitale magazine ZO! staat online

Een magazine voor professionals die werken met en voor ouders met jonge kinderen....

5 apr 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Gemeente Nijmegen transformeert zorg planmatig en meerjarig

Met acht maatschappelijke businesscases gaat de gemeente Nijmegen met het jeugd- en Wmo-beleid anders aanpakken....

4 apr 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Leertraject ambassadeur voor de jeugdverpleegkundige van start

Op woensdag 29 maart 2017 is het leertraject ambassadeur jeugdverpleegkundige gestart....

23 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Leden

ActiZ Jeugd jaarverslag 2016 infographic

Het ActiZ Jeugd infographic jaarverslag 2016 is uit....

23 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Stem ook mee!

Ze zijn bekend! De finalisten voor de prijs van de Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2016....

23 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Uitvoeringstoets uitbreiding hielprik

De hielprik wordt op termijn uitgebreid. Per 1 januari 2017 is er een minimale uitbreiding geweest....

22 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Minister beantwoordt vragen over eerste baby in vondelingenkamer

De Minister van Veiligheid en Justitie beantwoordt vragen naar aanleiding van bericht 'Voor het eerst baby in vondelingenkamer’....

22 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Staatssecretaris zet in op armoedebestrijding bij kinderen

Staatssecretaris Klijnsma stelt 40 miljoen euro beschikbaar om in te zetten bij de aanpak van armoede bij kinderen....

22 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kinderen en roken: de feiten op een rij

Het Trimbos instituut heeft in een factsheet de belangrijkste feiten rondom kinderen en (mee)roken op een rij gezet....

22 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Meer aandacht nodig voor impact opvoeden Down-kind

Vaders van kinderen met Down ervaren meer dagelijkse problemen dan moeders en hebben meer behoefte aan steun....

22 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Website ‘Lees je beter’ online

Op 13 maart 2017, is de website ‘Lees je beter’ gelanceerd....

22 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Benaming JGZ professionals vraagt om eenduidigheid

Voor zowel verpleegkundigen als artsen werkzaam in de JGZ geldt dat er verschillende benamingen worden gebruikt....

22 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Nieuw bij NSPOH: Basisopleiding VoorZorgverpleegkundige

Vanaf 2017 wordt de Basisopleiding VoorZorgverpleegkundige door de NSPOH in Utrecht uitgevoerd....

22 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd, VVT Nieuws

Handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld

De stuurgroep Veiligheidshuizen heeft op 2 maart 2017 het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld....

21 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwsbrief JGZ Preventieagenda

Binnenkort verschijnt de eerste nieuwsbrief over de JGZ Preventieagenda. Schrijf u in!...

21 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Landelijk Platform GGz heet nu MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is de nieuwe naam voor Landelijk Platform GGz....

21 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gezondheid van vluchtelingenkinderen in Nederland

Op 14 februari organiseerde de Bernard van Leer Foundation een middag over het thema vluchtelingenkinderen en gezondheid....

10 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kinderen beter voorbereid op bloedafname met ‘Een prikje voor Mees’

Bloedafname is voor veel kinderen een spannende gebeurtenis. Informatie vooraf kan een deel van de spanning wegnemen....

10 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Start vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte ZonMw

Het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte moet bijdragen aan de gezondheid van moeder en kind rondom de zwangerschap en geboorte....

10 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwsbrief PPJ&J maart 2017

In deze nieuwsbrief: hoe verdeel je taken tussen geregistreerde en niet geregistreerde professionals?...

10 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit

Beleidsadvisering vanuit jeugdgezondheidzorg en publieke gezondheidszorg

Beleidsadvisering is onderdeel van het ‘nieuwe’ basispakket JGZ....

10 mrt 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Politieke partijen spreken zich uit: laat kinderen zien dat roken niet normaal is

De Alliantie Nederland Rookvrij organiseerde een politiek café om tabaksontmoediging hoog op de politieke agenda te houden...

24 feb 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vermijdbare kindersterfte kan omlaag

Onderzoek naar preventie van toekomstige kindersterfte en optimalisering van de rouwbegeleiding aan ouders....

24 feb 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Elise Buiting nieuwe voorzitter KAMG

Sinds 9 februari 2017 heeft Koepel organisatie Artsen Maatschappij en Gezondheid een nieuwe voorzitter....

23 feb 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Start Landelijk Ouderpanel

De stem van ouders luider laten klinken in de wereld van onderwijs, jeugd(gezondheids)zorg, wetenschap, overheid en politiek....

23 feb 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Onderwijsinspectie: Kwaliteit VVE is sterk gestegen

De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de 37 grootste gemeenten is de afgelopen vijf jaar sterk verbeterd....

23 feb 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Actualisatie Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd

Bij haar toezicht maakt de Inspectie Jeugdzorg gebruik van het Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd (VHJ)....

23 feb 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Basispresentatie Zet de meldcode op de agenda

VWS heeft een basispresentatie gepubliceerd om medewerkers van (zorg)organisaties te informeren over de meldcode....