Nieuws jeugd

ArchiefIn de media
18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Eerste nieuwsbrief JGZ Preventieagenda verschenen

De eerste editie van de nieuwsbrief Preventieagenda is verschenen....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws

Effect van borstvoeding op eczeem bij kind

Borstvoeding heeft invloed op het immuunsysteem van het kind en daardoor op de ontwikkeling van eczeem....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kinderen dupe van digitale verslaving ouders

Steeds meer ouders zijn grote delen van de dag afgeleid door hun mobieltjes. Gevolg is dat ze in veel mindere mate afgestemd zijn op hun kinderen....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Subsidie Kinderen in armoede mee laten doen

Maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op steun aan kinderen die het thuis niet breed hebben....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Informatie hormoonverstorende stoffen

Het RIVM, heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, een webpagina met informatie over hormoonverstorende stoffen o...

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Welke vertalingen van folders zijn nodig?

Het RIVM-CvB is benieuwd naar het gebruik van de vertaalde folders van de pre- en perinatale screeningen....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Sommige ouders schieten door met supergezond eten!

In België overleed een baby, omdat het geen babymelk kreeg, maar rijstmelk, graanmelk en havermelk....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Mondhygiëne starten op zuigelingenleeftijd

Vanaf 1 april 2017 worden op een aantal consultatiebureaus mondzorgcoaches ingezet ter verbetering van de mondzorg....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

In Nederland 100.000 kinderen met astma

Op Wereld Astma Dag vroeg het Longfonds aandacht voor de onzichtbare ziekte astma met de campagne ‘buiten adem’....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Top 10 trauma's naar leeftijdscategorie

Jaarlijks bezoeken in Nederland 700.000 mensen de EHBO vanwege ongeval of geweld....

17 mei 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Symposium Maak de zorg rookvrij

Op woensdag 31 mei organiseert de KNMG het symposium ‘Maak de zorg rookvrij’....

17 mei 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Subsidieoproep Zwangerschap en geboorte II

De nieuwe subsidieoproep van het programma Zwangerschap en geboorte II van ZonMw is online gegaan....

17 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Oproep invullen vragenlijst borstvoedingscertificaat

Een korte enquête over certificering van de zorg rond borstvoeding....

16 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Korte vragenlijst Voedingscentrum

Het Voedingscentrum wil (JGZ-)professionals graag helpen met goede voorlichtingsmaterialen voor ouders....

16 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kinderen willen niet dat er gerookt wordt op hun sportclub

De Hartstichting heeft onderzoek gedaan naar hoe kinderen roken op de sportclub ervaren....

16 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Reclamewijsheid voor kinderen

Kinderen en jongeren worden via YouTube, online-spelletjes en televisieprogramma’s overspoeld door (sluik)reclame....

16 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Onderwijs en kinderopvang stimuleren gezondheid

In Zuid-Limburg mogen twee basisscholen zich al anderhalf jaar lang ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ noemen....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gooise jeugdartsen slaan brug tussen huisarts en ggz

In de Gooi- en Vechstreek overbruggen twee jeugdartsen en een psycholoog de kloof tussen huisarts en jeugdzorg....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Wijkteams voldoen niet bij zorg voor kwetsbare gezinnen

Onderzoek samenwerkende inspecties: zorg vanuit de wijkteams geboden voldoet niet bij kwetsbare gezinnen....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Suiker draagt nauwelijks bij aan voedselafhankelijkheid

Wetenschappelijke studie toont aan dat suiker niet verslavend is....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws

Henrique Sachse Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Zij kreeg de onderscheiding vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerkzaamheden voor de belangenbehartiging van de JGZ....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Telefonische tolkdienst voor statushouders bij huisarts van start

Huisartsen kunnen vanaf 1 mei 2017 een telefonische ad hoc tolkdienst aanvragen voor gesprekken met statushouders....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gezondheidsinformatie voor nieuwkomers - nieuwe initiatieven

Een serie eenvoudige voorlichtingsmaterialen over onder meer de Nederlandse gezondheidszorg....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

M@ZL erkend als effectief

De methodiek M@ZL is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als ‘Effectief volgens eerste aanwijzingen’....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vaccinatiegraad crèche zegt niks over besmettingsrisico

De vaccinatiegraad kan nooit een graadmeter zijn voor kans op besmetting....

4 mei 2017|Jeugd Nieuws

Lareb onderzoekt informatiebehoefte

Bijwerkingencentrum Lareb wil samenwerken met de JGZ verbeteren waar het gaat om het verzamelen en verspreiden van kennis over bijwerkingen van...

4 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Veilig Thuis organisaties ontwikkelen zich positief

De Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Gezondheidszorg zien dat alle Veilig Thuis organisaties zich positief ontwikkelen....

3 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Wat werkt om kindermishandeling te voorkomen?

Ouders en jongeren raden aan wat werkt om kindermishandeling te voorkomen....

2 mei 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Tussentijdse rapportage JGZ Inspectie Gezondheidszorg

De tussentijdse rapportage periode 2 en 3 van het thematisch toezicht op de Jeugdgezondheidszorg 2016-2017 is gepubliceerd....

2 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gemeenten moeten invasie fastfoodketens stoppen

Het Voedingscentrum roept gemeenten op om de opmars van fastfoodketens een halt toe te roepen....

2 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Voortzetting subsidie spreekuren voor besneden vrouwen

Er zijn op verschillende plaatsen in Nederland spreekuren ‘Zorg voor besneden vrouwen’....

26 apr 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Bijeenkomsten vanuit het Programma PJ&J

Het Programma professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming organiseert twee bijeenkomsten....

20 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg, Wet en regelgeving

Wet Publieke gezondheidszorg behandeld in Tweede Kamer

De behandeling van de wijziging van de Wpg is zoals verwacht ‘zonder problemen’ verlopen....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Pleidooi bescherming van vluchtelingenkinderen en hun gezinnen

Brief verschillende beroepsgroepen in de zorg voor jeugd aan informateur Edith Schippers....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Landelijke Actieweek Thuiszitters

Kinderen die niet naar school gaan omdat er geen passende school voor hen lijkt te zijn, worden thuiszitters genoemd....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Extra maatregelen tegen zwangerschapsdiscriminatie

Het kabinet gaat samen met maatschappelijke organisaties zwangerschapsdiscriminatie verder terugdringen....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

VeiligheidNL lanceert campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’

Risicovol spelen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

LSA Preventie van wiegendood

Professionals kunnen vanaf nu gebruik maken van de nieuw ontwikkelde LSA Preventie van wiegendood....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

NIPT beschikbaar voor zwangere vrouwen

Per 1 april 2017 hebben zwangere vrouwen in Nederland de mogelijkheid om te kiezen voor de NIPT....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Aandacht voor verborgen vrouwen in de grote steden

In Den Haag zouden ruim 200 verborgen vrouwen leven....

19 apr 2017|Jeugd Nieuws

Vitamine K-injectie voor baby’s vermindert risico op bloedingen

De Gezondheidsraad adviseert zuigelingen die borstvoeding gaan krijgen voortaan na de geboorte vitamine K toe te dienen via een intramusculaire inj...

19 apr 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Jeugdartsen en beleidsadvisering

Op 11 april was een inspirerende bijeenkomst over beleidsadvies vanuit jeugdgezondheidszorg....

18 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2016

Connie Rijlaarsdam is uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2016....

13 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Agenda voor de Jeugd vraagt direct actie van nieuwe regering

Jeugdpoort, waar ActiZ Jeugd deel van uitmaakt, heeft op woensdag 12 april 2017 de Agenda voor de Jeugd overhandigd....

6 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang pleit voor samenwerking in kindcentra

Jeugdhulpverleners moeten een belangrijke rol krijgen in de nieuwe kindcentra, waar kinderopvang en onderwijs samenwerken....

6 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Uitstel RVP naar gemeente

De behandeling van de nieuwe Wet Publieke Gezondheidszorg in de 2de Kamer is weer uitgesteld....

5 apr 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Opleiding jeugdverpleegkundige M&G start in september

De opleiding die in september 2017 start is gericht op de publieke gezondheid en in het bijzonder op de Jeugdgezondheidszorg....

5 apr 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Monitor Neonatale hielprikscreening TNO gepubliceerd

De monitor 2015 biedt een overzicht van de screeningsgegevens van kinderen die geboren zijn in 2015 (peildatum maart 2016)....

5 apr 2017|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

NCJ bouwt aan één digitaal platform voor de JGZ

De ideeën voor de Techagenda van het NCJ worden steeds concreter....

5 apr 2017|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Jeugd in beeld op de onderzoekstafel!

Binnenkort start een onderzoek met JIB-gegevens. Daarmee is een start gemaakt met fase drie van JIB (Jeugd in Beeld)....