Nieuws jeugd

ArchiefIn de media
15 jun 2017|Jeugd Nieuws

Stop rookschade! Jeugdverpleegkundigen en –artsen in actie met standpunt

Elk kind en elke jongere heeft het recht om op te groeien in een rookvrije omgeving....

15 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Informatiefolder onafhankelijke cliëntondersteuning voor ouders

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van zorg en wonen, werk, inkomen en/of onderwijs, zien regelmatig door de bomen het bos niet meer....

15 jun 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Continuïteit Kindertelefoon, AKJ en Sensoor landelijk geregeld

Staatssecretaris Van Rijn heeft besloten om vanaf 1 januari 2018 de kindertelefoon (Kindertelefoon), het ‘luisterend oor' (Sensoor) en vertrouwenswerk...

15 jun 2017|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Maak proeftuinen sociaal domein

Gemeenten moeten van het Rijk de ruimte krijgen om meer te experimenteren op de terreinen jeugd, werk en zorg....

15 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gezondheidsraad adviseert kinkhoestvaccinatie voor professionals die met zuigelingen werken

De Gezondheidsraad adviseert werkgevers in haar rapport om werknemers die werken met jonge kinderen periodiek een kinkhoestvaccinatie aan te bieden...

15 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vakblad Vroeg lanceert nieuwe website

Het Vakblad Vroeg heeft een nieuwe website gelanceerd die op de computer, telefoon en tablet goed toegankelijk is....

14 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Informatie voor kinderen met diabetes en hun ouders

Diabetes is een chronische en ingrijpende ziekte zeker voor kinderen....

14 jun 2017|Jeugd Nieuws

Vooraankondiging Voor de Jeugd Dag 2017

Maandag 6 november wordt voor de vijfde keer de Voor de Jeugd Dag georganiseerd....

14 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Extra aandacht voorkoming VGV in zomerperiode

GGD GHOR Nederland en Pharos zijn samen bezig met een ‘VGV-zomeractie’....

14 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Evaluatie uitvoering VGV-beleid JGZ

Het Verwey-Jonker Instituut zal in de komende periode een evaluatiestudie uitvoeren binnen de JGZ naar het onderwerp VGV....

13 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Factsheet Syrische vluchtelingen herzien

De Pharos factsheet Syrische vluchtelingen was toe aan herziening....

6 jun 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Nieuwsbrief PJ&J mei 2017

Het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming, brengt regelmatig een nieuwsbrief uit....

6 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Wet publieke gezondheidszorg van kracht per 1 januari 2018

De wijzigingen van de Wet publieke gezondheidszorg zijn in de Tweede en de Eerste Kamer aangenomen....

6 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Infovoorkinderen.nl: betrouwbare informatie voor kinderen

Het is van belang dat kinderen een betrouwbare, begrijpelijke website vinden waarop zij terecht kunnen voor tips en adviezen....

6 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Symposium Grootstedelijke Perinatale Gezondheid 4

Hoe bereik je kwetsbare gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken tijdens de zwangerschap of voordat ze zwanger worden?...

1 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Mazelen in Europa

In meerdere Europese landen wordt een verhoging gezien van het aantal mazelengevallen....

1 jun 2017|Jeugd Nieuws

Maternale kinkhoestvaccinatie

De minister van VWS heeft nog geen besluit genomen of én hoe de maternale kinkhoestvaccinatie wordt ingevoerd....

1 jun 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Facebookpagina Opgroeien en opvoeden voor Arabisch sprekende ouders

Op 29 mei 2017 is de Facebookpagina Opgroeien in Nederland online gegaan....

31 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Baby buiten laten slapen: wat zeggen deskundigen?

Baby’s buiten laten slapen is een nieuwe trend die overkomt vanuit de Scandinavische landen....

31 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gezinsrelaties na scheiding

Jaarlijks maken in Nederland zo’n 70.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee....

31 mei 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Commentaarronde JGZ-richtlijn motorische ontwikkeling

Het NCJ nodigt JGZ organisaties uit om te reageren op de concept-richtlijn motorische ontwikkeling....

31 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

NCJ verkent JGZ-methodieken

Het NCJ verkent deze verschillende JGZ-methodieken met als doel de verschillen en overeenkomsten transparant te presenteren....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Eerste nieuwsbrief JGZ Preventieagenda verschenen

De eerste editie van de nieuwsbrief Preventieagenda is verschenen....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws

Effect van borstvoeding op eczeem bij kind

Borstvoeding heeft invloed op het immuunsysteem van het kind en daardoor op de ontwikkeling van eczeem....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kinderen dupe van digitale verslaving ouders

Steeds meer ouders zijn grote delen van de dag afgeleid door hun mobieltjes. Gevolg is dat ze in veel mindere mate afgestemd zijn op hun kinderen....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Subsidie Kinderen in armoede mee laten doen

Maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op steun aan kinderen die het thuis niet breed hebben....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Informatie hormoonverstorende stoffen

Het RIVM, heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, een webpagina met informatie over hormoonverstorende stoffen o...

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Welke vertalingen van folders zijn nodig?

Het RIVM-CvB is benieuwd naar het gebruik van de vertaalde folders van de pre- en perinatale screeningen....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Sommige ouders schieten door met supergezond eten!

In België overleed een baby, omdat het geen babymelk kreeg, maar rijstmelk, graanmelk en havermelk....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Mondhygiëne starten op zuigelingenleeftijd

Vanaf 1 april 2017 worden op een aantal consultatiebureaus mondzorgcoaches ingezet ter verbetering van de mondzorg....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

In Nederland 100.000 kinderen met astma

Op Wereld Astma Dag vroeg het Longfonds aandacht voor de onzichtbare ziekte astma met de campagne ‘buiten adem’....

18 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Top 10 trauma's naar leeftijdscategorie

Jaarlijks bezoeken in Nederland 700.000 mensen de EHBO vanwege ongeval of geweld....

17 mei 2017|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Subsidieoproep Zwangerschap en geboorte II

De nieuwe subsidieoproep van het programma Zwangerschap en geboorte II van ZonMw is online gegaan....

17 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Oproep invullen vragenlijst borstvoedingscertificaat

Een korte enquête over certificering van de zorg rond borstvoeding....

16 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Korte vragenlijst Voedingscentrum

Het Voedingscentrum wil (JGZ-)professionals graag helpen met goede voorlichtingsmaterialen voor ouders....

16 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kinderen willen niet dat er gerookt wordt op hun sportclub

De Hartstichting heeft onderzoek gedaan naar hoe kinderen roken op de sportclub ervaren....

16 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Reclamewijsheid voor kinderen

Kinderen en jongeren worden via YouTube, online-spelletjes en televisieprogramma’s overspoeld door (sluik)reclame....

16 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Onderwijs en kinderopvang stimuleren gezondheid

In Zuid-Limburg mogen twee basisscholen zich al anderhalf jaar lang ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ noemen....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gooise jeugdartsen slaan brug tussen huisarts en ggz

In de Gooi- en Vechstreek overbruggen twee jeugdartsen en een psycholoog de kloof tussen huisarts en jeugdzorg....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Wijkteams voldoen niet bij zorg voor kwetsbare gezinnen

Onderzoek samenwerkende inspecties: zorg vanuit de wijkteams geboden voldoet niet bij kwetsbare gezinnen....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Suiker draagt nauwelijks bij aan voedselafhankelijkheid

Wetenschappelijke studie toont aan dat suiker niet verslavend is....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws

Henrique Sachse Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Zij kreeg de onderscheiding vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerkzaamheden voor de belangenbehartiging van de JGZ....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Telefonische tolkdienst voor statushouders bij huisarts van start

Huisartsen kunnen vanaf 1 mei 2017 een telefonische ad hoc tolkdienst aanvragen voor gesprekken met statushouders....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gezondheidsinformatie voor nieuwkomers - nieuwe initiatieven

Een serie eenvoudige voorlichtingsmaterialen over onder meer de Nederlandse gezondheidszorg....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

M@ZL erkend als effectief

De methodiek M@ZL is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als ‘Effectief volgens eerste aanwijzingen’....

8 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vaccinatiegraad crèche zegt niks over besmettingsrisico

De vaccinatiegraad kan nooit een graadmeter zijn voor kans op besmetting....

4 mei 2017|Jeugd Nieuws

Lareb onderzoekt informatiebehoefte

Bijwerkingencentrum Lareb wil samenwerken met de JGZ verbeteren waar het gaat om het verzamelen en verspreiden van kennis over bijwerkingen van...

4 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Veilig Thuis organisaties ontwikkelen zich positief

De Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Gezondheidszorg zien dat alle Veilig Thuis organisaties zich positief ontwikkelen....

3 mei 2017|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Wat werkt om kindermishandeling te voorkomen?

Ouders en jongeren raden aan wat werkt om kindermishandeling te voorkomen....

2 mei 2017|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Tussentijdse rapportage JGZ Inspectie Gezondheidszorg

De tussentijdse rapportage periode 2 en 3 van het thematisch toezicht op de Jeugdgezondheidszorg 2016-2017 is gepubliceerd....