Nieuws jeugd

ArchiefIn de media
26 mrt 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vaccinatiebeleid: juiste zorg op de juiste plek

Gezamenlijk statement ActiZ Jeugd, AJN, GGD GHOR, LHV en NHG...

27 feb 2019|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Geschillencommissie Sociaal Domein van start

Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein....

20 feb 2019|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Woonplaatsbeginsel jeugdhulp uitgesteld naar 2021

De gemeentekoepel VNG en het ministerie van VWS hebben besloten om de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel voor jeugdhulp een jaar uit te...

19 feb 2019|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Onderwijs en zorg sluiten onvoldoende aan

Het grootste deel van de Nederlandse kinderen vindt zonder hulp de weg in het onderwijs. Het neemt niet weg dat nog 15 procent van de schoolkinderen...

19 feb 2019|Bedrijfsvoering, Jeugd Nieuws

Preventie door nieuwe belastingregels in gedrang

De aanscherping van vrijstellingsregels voor vennootschapsbelasting door staatssecretaris Snel van Financiën zet het streven naar meer ruimte voor...

19 feb 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Relatie chronische stress bij kinderen en gezondheidsproblemen

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Maastricht University publiceerden het Nederlands literatuuronderzoek naar Early Life Stress, ofwel...

22 jan 2019|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Kwartiermaker ‘Samenwerkingsplatform vakmanschap jeugdprofessionals’

Gon Mevis is bereid gevonden om de taak van kwartiermaker ‘Samenwerkingsplatform vakmanschap jeugdprofessionals’ op zich te nemen....

22 jan 2019|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Online community ‘bij MEES’

‘Bij MEES’ is een online community voor de jeugdhulpprofessional....

22 jan 2019|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Brochures vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Het Consortium Vluchtelingenpeuters heeft een viertal brochures ontwikkeld....

16 jan 2019|Jeugd Nieuws, Leden

Nieuwe bestuurders ActiZ Jeugd

In het jaar 2019 beginnen bij ActiZ Jeugd drie nieuwe, enthousiaste, bestuurders. Ik stel ze kort aan u voor....

21 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Houd rekening met cultuur bij opvoedondersteuning

Ouders met een migratieachtergrond of een lage sociaaleconomische status hebben vaker last van stress....

21 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Club aanjagers PACT voor Kindcentra

Ambassadeur van PACT voor Kindcentra in Noord-Holland en Friesland maakt zich zorgen over het in stand houden van goede voorzieningen van hoge kwal...

21 dec 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Jeugd in Onderzoek 2019 zoekt bijdragen

Doe mee met Jeugd in Onderzoek 2019. Dé ontmoetingsplek voor jeugd- en onderwijsprofessionals die met en voor kinderen werken....

21 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Geen een-op-een gesprek maar CenteringParenting

Niet langer als ouder alleen een-op-een op gesprek bij het consultatiebureau, maar samen met andere ouders praten over ouderschap en het opvoeden van...

20 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gezondheidsraad over maternale kinkhoest- en meningokokkenvaccinatie

De Commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad heeft een tweetal adviezen uitgebracht voor de vaccinatie van kinderen en moeders....

11 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Pilot IJslands preventiemodel start in zes Nederlandse gemeenten

Zes Nederlandse gemeenten gaan aan de slag met het IJslandse model voor de preventie van alcohol-, tabaks- en drugsgebruik door jongeren....

11 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vroeghulp in beeld gebracht bij 283 gemeenten

Kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand en/of gedragsvragen zijn geholpen als hun problematiek zo snel mogelijk wordt gesignaleerd....

10 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Samenwerking in keten geboortezorg

Het sterftecijfer van baby’s in de periode rondom de geboorte neemt af in Nederland....

7 dec 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Onderzoek voor JGZ krijgt vervolg

De ZonMw-programma’s Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013 – 2018 en Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg krijgen vanaf...

7 dec 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen....

7 dec 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Kennisagenda Jeugd aangeboden aan minister De Jonge

Op woensdag 28 november 2018 is de Kennisagenda Jeugd aangeboden aan minister De Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport....

27 nov 2018|Jeugd Nieuws

VWS beëdigd kinderbewindspersonen

Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind zijn Mariam Yousfi en Floris Vooren benoemd tot kinderminister en Mookie Saluna tot kinderstaa...

20 nov 2018|Jeugd Nieuws

Astrid Nielen nieuwe voorzitter AJN

Astrid Nielen is sinds 16 november de nieuwe voorzitter van AJN Jeugdartsen Nederland....

20 nov 2018|Jeugd Nieuws, Wet en regelgeving

Informatie delen in het sociaal domein

Op 1 november 2018 organiseerde Toezicht Sociaal Domein het event ‘Informatie delen in het sociaal domein’ in het Museum voor Communicatie...

20 nov 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Maatregelen staatssecretaris om daling vaccinatiegraad te keren

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) start vaccinatiealliantie om het belang van vaccinaties op allerlei manieren duidelijker en zichtbaarder te maken....

13 nov 2018|Jeugd Nieuws

Voor de Jeugd Dag 2018

ActiZ Jeugd was aanwezig op de Voor de Jeugd Dag op 5 november....

13 nov 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

NCJ lanceert JGZ Vakmanschapsagenda

De beste jeugdgezondheidszorg voor elke jeugdige! Dat vraagt om vakmensen....

13 nov 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Worstelen met schermtijdregels

Handhaven van gezonde schermtijdroutines vormt bij veel gezinnen een worsteling....

13 nov 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Beeldverhalen over zwangerschap en opvoeden

Opvoeden.nl en Pharos hebben samen beeldverhalen ontwikkeld voor asielzoekers of statushouders....

12 nov 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

GroeiGids ontvangt hoog Japans bezoek

Prinses Kiko Akishino uit Japan bezocht het Ouder- en Kindteam Binnenhof te Amsterdam om zich te laten informeren over de werkwijze van de GroeiGids...

12 nov 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Baby op slaapkamer ouders leidt later niet tot gedragsproblemen

Als een baby op de slaapkamer bij de ouders slaapt, is dat niet gerelateerd aan slaap- of gedragsproblemen op latere leeftijd....

9 nov 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

Professionaliseren en blijven leren

Het magazine ‘Samen werken aan professionalisering’ wordt vanaf 5 november 2018 verspreid....

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Samenwerking jeugd

Eén loket geen garantie voor integrale zorg

Het inrichten van één gemeentelijk loket is geen geschikte oplossing voor de toegang tot zorg van mensen met een complexe of domeinoverstijgende...

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Kwaliteit en opleiding

NSPOH Bij- en nascholingsbrochure 2019 uit

Professionals (én werkgevers) werkzaam op het terrein van volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en –participatie, die hun vakbekwaamheid...

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Meetlat integrale aanpak overgewicht

De VU en het NJi hebben voor gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG)....

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen oktober 2018

In deze nieuwsbrief nieuws over de nieuwe RIVM-website, neonatale hielprikscreening en SEO.  ...

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Hulp bij probleemouders noodzakelijk

Eén op de zes kinderen groeit op met een ouder die verslaafd is of lijdt aan een psychische ziekte....

29 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Vaccinatie-gesprek met 16-jarigen

AJN heeft voorgesteld om met jongeren die niet of onvolledig gevaccineerd zijn opnieuw het gesprek aan te gaan....

26 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Succesvolle kind- en gezinsgerichte zorg

Op 10 oktober 2018 is Nienke van Veelen gepromoveerd op haar onderzoek naar succesvolle kind- en gezinsgerichte zorg in de jeugdzorg....

26 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Stijgende hulpvraag onnodig

Gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met de stijgende vraag naar professionele hulp voor kinderen en pubers....

26 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Wat vinden ouders van Snoepreclame?

Veel ouders hebben moeite met kindermarketing. Zij vinden de kindermarketing op scholen, tijdens sportevenementen voor kinderen en op social media niet...

24 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

RVP Nieuws oktober 2018

Lees over de MenACWY-vaccinatie en de vernieuwde vaccinatieschema's....

11 okt 2018|Jeugd Nieuws

Coming Out Dag 2018, iedereen moet zichzelf kunnen zijn

Vandaag. Donderdag 11 oktober, wapperen de vlaggen om aandacht te vragen voor Coming Out Dag. Deze dag benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf...

8 okt 2018|Jeugd Nieuws

Versterking voor ActiZ Jeugd

Vanaf 1 oktober heeft de Actiz Jeugd versterking van een nieuwe collega: Marlieke Janssen ten Haaf....

8 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Gratis badeendjes Rookvrije Start

Trimbos-instituut verspreidt badeendjes met Rookvrije Start-logo gratis onder JGZ-organisaties....

8 okt 2018|Jeugd Nieuws

In ontwikkeling bij het NCJ: JGZ-store met digitale innovaties

Al eerder is het NCJ gestart met het inventariseren en centraal weergeven van (digitale) JGZ-innovaties in een landkaart. De volgende stap is een online...

8 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Een kindje krijgen

Het digitale voorlichtingsprogramma ‘Een kindje krijgen’ is recentelijk door Stichting Babywerk gelanceerd....

8 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

ZwApp: app voor zwangeren

Behoefte aan informatie en geruststelling, daar zijn veel zwangeren naar op zoek. Maar het vinden van betrouwbare en juiste informatie is moeilijk....

8 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Nieuwsbrief JGZ Preventieagenda september 2018

In de nieuwsbrief JGZ Preventieagenda komen ontwikkelingen in de JGZ-sector, initiatieven uit de praktijk en inspirerende verhalen aan bod....

8 okt 2018|Jeugd Nieuws, Preventie en zorg

Week tegen Kindermishandeling 2018

Dit jaar is de Week tegen Kindermishandeling van maandag 19 tot en met zondag 25 november. Het thema dit jaar is ‘Ik maak het verschil’...