Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Data Bijeenkomst

Masterclass Datagedreven werken

Een route naar waarde creëren met data

Kopieer de link
Link gekopieerd naar klembord
Werken laptops

De ActiZ Academie organiseert een masterclass Datagedreven werken. Deze masterclass bestaat uit 3 bijeenkomsten bij ActiZ en is bedoeld voor ActiZ leden die actief verder willen met datagedreven werken en zoekende zijn hoe verder te komen. In deze masterclass maak je een routekaart voor je eigen organisatie met de te volgen stappen.

Schrijf je hier in voor deze masterclass

Werken met data, hoe begin je?

Het kunnen werken met data is een voorwaarde voor een innovatieve en toekomstbestendige zorgorganisatie. De mate waarin organisaties gebruik kunnen maken van data hangt af van zowel technische randvoorwaarden als het vermogen van de organisaties -en dus de mensen die er werken- om de data-inzichten toe te passen in hun werkzaamheden. Dit gaat om zowel het operationele proces als strategische besluitvorming. Het is niet altijd duidelijk hoe je (bewust) begint met het werken met data, zeker omdat het onderwerp en aanbod zo breed is. Gaat het om het meer eenduidig registreren van gegevens, om het bouwen van een dashboard of om het toepassen van kunstmatige intelligentie? Welk pad loop je dan als bestuurders en beleidsexperts?

Doel masterclass

In deze Masterclass helpen we je verder op weg. Doel is om een bij jouw organisatie passende volgende stap te zetten en hiervoor een routekaart te maken.

Voor wie?

De masterclass is bestemd voor organisaties die actief verder willen met datagedreven werken. Doelgroep zijn bijvoorbeeld managers, directeuren of beleidsmedewerkers die het ontwikkelen van datagedreven werken als opdracht hebben. Jij bent degene die de doorvertaling maakt naar en in je eigen organisatie. In de intake vooraf kijken we of de doelstellingen en verwachtingen van jou en je organisatie overeenkomen met de inhoud en opzet van de masterclass.  De masterclass is alleen toegankelijk voor ActiZ leden.

Hoe, waar en wanneer?

De masterclass vindt fysiek plaats bij ActiZ en bestaat uit drie bijeenkomsten van een dagdeel:

 • Vrijdag 5 november van 9.00 tot 13.00 uur
 • Vrijdag 19 november van 9.00 tot 13.00 uur
 • Vrijdag 3 december van 9.00 tot 13.00 uur

Verdere tijdsinvestering: de bijeenkomsten worden vooraf gegaan door een kort intakegesprek. Deze wordt in onderling overleg gepland. Daarnaast vul je voorafgaand aan de masterclass een quickscan in voor je eigen organisatie. Tussen de bijeenkomsten in werk je aan de routekaart voor jouw organisatie. Houd daarom rekening met een tijdsinvestering van 4 tot 8 uur tussen de bijeenkomsten in.

Kosten

Voor deze masterclass wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van €440,- per deelnemer.  

Wat leer je in de masterclass?

De masterclass levert je het volgende op:

 • inzicht in de startsituatie van de eigen organisatie op de vier belangrijkste domeinen in datavolwassenheid;
 • enkele methoden en technieken rond het organiseren van het werken met data en dataprojecten en met welke aspecten je rekening moet houden;
 • een routekaart voor de eigen organisatie om te komen tot een volgende stap in datagedreven werken.

De masterclass bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • Intakegesprek

Als voorbereiding vindt met iedere deelnemer een kort intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt de masterclass toegelicht en eventuele vragen hierover beantwoord. De interessepunten van jou als deelnemer worden geïnventariseerd.

 

 • Leeslijst

Voorafgaand aan de start ontvangt elke deelnemer een leeslijst met enkele publicaties om alvast een beeld vormen van de onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen.

 

 • Quickscan

Je krijgt als deelnemer toegang tot de ‘quickscan datavolwassenheid VVT’, waarmee je een eerste inzicht krijgt waar je organisatie staat op het gebied van datagedreven werken. Je resultaten worden vergeleken met de andere deelnemers (indien je hiermee instemt).

 

 • Bijeenkomst 1

Het eerste dagdeel bestaat uit de volgende onderwerpen:

 1. kennismaking, opzet en werkwijze masterclass
 2. verkenning van het speelveld, ontwikkelingen binnen en buiten de VVT
 3. wat komt er kijken bij een datagedreven ambitie
 4. bespreking resultaten quickscan
 5. uitleg routekaart en bespreking opdracht

 

 • Bijeenkomst 2

Het tweede dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. modellen voor organisatieontwikkeling en conceptontwikkeling;
 2. hoe maak je ambitie stuurbaar (concreet maken van ambitie naar doelen en indicatoren)
 3. wat moet je wel/niet weten over techniek?
 4. voortgang routekaart en vervolg opdracht

 

 • Bijeenkomst 3

Het derde dagdeel gaat over de volgende onderdelen:

 1. denken voor doen: ethiek en informatieveiligheid
 2. realisatie van de routekaart: eindpresentaties

 

Wie zijn de docenten?

Het docententeam van deze masterclass bestaat uit:

 • Rob van ’t Zand, partner datagedreven werken bij BMC met ervaring in de publieke en VVT sector.
 • Evy Liersen, oud-verpleegkundige en nu adviseur bij BMC met ervaring in de zorgsector op het gebied van datagedreven werken.
 • Sjoerd Broekman, expert inzichtgedreven werken bij Factionable met ervaring als chief data officer in de VVT en GGZ.

Schrijf je hier in voor deze masterclass