Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid
Data Bijeenkomst leestijd 1 min

Masterclass Datagedreven werken

Een route naar waarde creëren met data

Kopieer de link
Link gekopieerd naar klembord
Werken laptops

De ActiZ Academie organiseert een masterclass Datagedreven werken. Deze masterclass bestaat uit 4 online bijeenkomsten en is bedoeld voor ActiZ leden die zich actief bezighouden met datagedreven werken en graag verder willen komen. In deze masterclass maak je een routekaart voor je eigen organisatie met de te volgen stappen.

Schrijf je hier in voor deze masterclass

Werken met data, hoe begin je?

In staat zijn om met data te kunnen werken, is een voorwaarde voor iedere innovatieve en toekomstbestendige zorgorganisatie. De mate waarin organisaties gebruik kunnen maken van data hangt af van zowel technische randvoorwaarden als het vermogen van de organisaties -en dus de mensen die er werken- om de data-inzichten toe te passen in de werkzaamheden. Dit gaat om zowel het operationele proces als om de strategische besluitvorming. Het is niet altijd duidelijk hoe je (bewust) begint met het werken met data, zeker omdat het onderwerp en aanbod zo breed is. Gaat het om het meer eenduidig registreren van gegevens, om het bouwen van een dashboard of om het toepassen van kunstmatige intelligentie? Welk pad loop je dan als bestuurders en beleidsexperts?

Doel masterclass

In deze Masterclass helpen we je verder op weg. Doel is om een bij jouw organisatie passende volgende stappen te zetten en hiervoor een routekaart te maken.

Voor wie?

De masterclass is bestemd voor organisaties die actief verder willen met datagedreven werken. Doelgroep zijn bijvoorbeeld managers, directeuren of beleidsmedewerkers die het ontwikkelen van datagedreven werken in hun takenpakket hebben. Jij bent degene die de doorvertaling maakt naar jouw organisatie. In de intake vooraf kijken we of de doelstellingen en verwachtingen van jou en van jouw organisatie overeenkomen met de inhoud en opzet van de masterclass.  De masterclass is alleen toegankelijk voor leden van ActiZ. Per organisatie kan er 1 persoon deelnemen.

Hoe, waar en wanneer?

De masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten van een dagdeel:

 • Donderdag 3 november 2022 van 9.00 tot 12.00 uur ONLINE
 • Donderdag 8 december 2022 van 9.00 tot 12.00 uur ONLINE
 • Vrijdag 13 januari 2023 van 9.00 tot 12.00 uur ONLINE
 • Vrijdag 10 februari 2023 van 9.00 tot 12.00 uur ONLINE  

Verdere tijdsinvestering: de bijeenkomsten worden vooraf gegaan door een kort intakegesprek. Deze wordt in onderling overleg gepland. Daarnaast vul je voorafgaand aan de masterclass een quickscan in voor je eigen organisatie. Tussen de bijeenkomsten in werk je aan de routekaart voor jouw organisatie. Houd daarbij rekening met een tijdsinvestering van 4 tot 8 uur tussen de bijeenkomsten in.

Kosten

Voor deze masterclass wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van €440,- per deelnemer.  

Wat leer je in de masterclass?

De masterclass levert je het volgende op:

 • inzicht in de startsituatie van de eigen organisatie op de vier belangrijkste domeinen in datavolwassenheid;
 • enkele methoden en technieken rond het organiseren van het werken met data en dataprojecten en met welke aspecten je rekening moet houden;
 • een routekaart voor de eigen organisatie om te komen tot een volgende stap in datagedreven werken.

De masterclass bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

 • Intakegesprek

Als voorbereiding vindt met iedere deelnemer een kort intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt de masterclass toegelicht en eventuele vragen hierover beantwoord. De interessepunten van jou als deelnemer worden geïnventariseerd. 
 

 • Leeslijst

Voorafgaand aan de start ontvangt elke deelnemer een leeslijst met enkele publicaties om alvast een beeld vormen van de onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen. 
 

 • Quickscan

Je krijgt als deelnemer toegang tot de ‘quickscan datavolwassenheid VVT’, waarmee je een eerste inzicht krijgt waar je organisatie staat op het gebied van datagedreven werken. Je resultaten worden vergeleken met de andere deelnemers (indien je hiermee instemt). 
 

 • Bijeenkomst 1: Plaatsbepalen

Het eerste dagdeel bestaat uit de volgende onderwerpen:

1. kennismaking, opzet en werkwijze masterclass

2. stand van zaken datagedreven werken in de eigen organisatie door de deelnemers

2. verkenning van het speelveld: inleiding door externe spreker over ontwikkelingen binnen en buiten VVT

3. bespreking resultaten plaatsbepaling door deelnemers

4. uitleg routekaart en bespreking opdracht.
 

 • Bijeenkomst 2: ambitie- en doelbepaling

Het tweede dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. modellen voor innovatie- en conceptontwikkeling

2. inleiding door spreker: hoe maak je ambitie stuurbaar (over het concreet maken van ambitie naar doelen en een veranderaanpak)?

3. werken aan routekaart door deelnemers.
 

Tussengesprekken

Tussen het tweede en derde dagdeel vinden wij met alle deelnemers individuele tussengesprekken plaats. In deze gesprekken bespreken we de mate waarin je je door de masterclass goed toegerust acht om in de eigen organisatie de doelen rond datagedreven werken te bereiken. 
 

 • Bijeenkomst 3: Realisatie

Het derde dagdeel gaat over de volgende onderdelen:

1. inleiding door spreker: wat moet je wel/niet weten over techniek?

2. de praktijk: Leren van mislukkingen

3. werken aan routekaart door deelnemers.
 

 • Bijeenkomst 4: klaar voor vertrek

Het vierde dagdeel gaat over de volgende onderdelen:

1. inleiding door spreker: Denken voor Doen; ethiek en informatieveiligheid

2. eindpresentaties routekaart door deelnemers.

Wie zijn de docenten?

Het docententeam van deze masterclass bestaat uit:

 • Rob van ’t Zand, partner datagedreven werken bij BMC met ervaring in de publieke en VVT sector.
 • Evy Liersen, oud-verpleegkundige en nu adviseur bij BMC met ervaring in de zorgsector op het gebied van datagedreven werken.
 • Diverse sprekers

Schrijf je hier in voor deze masterclass