VVT-Ondernemerschap

Zorgkantoorregio’s vooralsnog gehandhaafd

De zorgkantoorregio’s blijven vooralsnog gehandhaafd, en niet regionaal opgeschaald, zo heeft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer geschreven. De voordelen van regionale opschaling wegen niet op tegen de nadelen. Wel is hij voornemens zorgkantoor DSW toestemming te geven om hun beide zorgkantoorregio’s samen te voegen.

 

Geen opschaling

Tijdens de plenaire behandeling van de Wlz heeft de staatssecretaris toegezegd de voor- en nadelen van opschaling van zorgkantoren te verkennen. Immers, onder de Wlz vallen veel minder verzekerden dan onder de AWBZ. Op grond van deze verkenning, waarvoor ActiZ ook is gehoord, heeft de staatssecretaris besloten de huidige zorgkantoorregio’s te handhaven en vooralsnog niet regionaal op te schalen. De belangrijkste reden is dat de voordelen, vermindering van de administratieve lasten en de beheerskosten, niet opwegen tegen het nadeel van het risico van het verstoren van de hervormingen en het doorbreken van de regionale samenwerkingsverbanden. De staatssecretaris geeft daarbij aan dat pas indien de Wlz of de invulling daarvan fundamenteel zou wijzigen, opnieuw afgewogen zou moeten worden of de huidige uitvoeringsstructuur met 32 regio’s nog past.

ActiZ heeft in de consultatie hierover door het ministerie gewezen op het belang om eerst te kijken naar de inhoud van de Wlz en daarna naar de vorm. Zo is er in de Wlz het streven om te komen tot persoonsvolgende bekostiging. Als dat is ingevoerd en cliënten zelf hun zorg kunnen inkopen, kunnen zorgkantoren in principe worden afgeschaft. Daarbij heeft ActiZ aangegeven dat zolang het zorgkantoor nog de opdracht heeft om de Wlz-zorg in te kopen, het van belang is dat zorgaanbieder afspraken op maat met het zorgkantoor kunnen maken die recht doen aan de lokale en regionale ontwikkelingen.

 

DSW pilot

Eerder is zorgkantoor DSW in opdracht van VWS met een pilot gestart voor het voorbereiden van een samenvoeging van de zorgkantoorregio’s. Van Rijn is nu voornemens zorgkantoor DSW toestemming te geven om hun zorgkantoorregio’s samen te voegen. Van deze bundeling kan lering worden getrokken voor eventueel toekomstige opschaling van de zorgkantoorregio’s.

 

De brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer vindt u hier.

Herma_klein