09 april 2015Financiering

Veegbesluit in Wmo niet van toepassing

Het veegbesluit gaat over de geldigheid van meerdere beschikkingen per cliënt. Dit is bij zorgaanbieders en gemeenten niet altijd op dezelfde manier ingericht in de systemen. Er is besloten dat binnen de standaarden iJw en iWmo het veegbesluit niet van toepassing is. Dat betekent dat meer dan één beschikking tegelijkertijd geldig kan zijn voor één cliënt.

Nieuwe bedrijfsregels

Het 'niet veegbesluit-principe' was voor sommige partijen onduidelijk en er is verschillend mee omgegaan. Om dit op te lossen in het berichtenverkeer, zijn nieuwe operationele bedrijfsregels opgesteld. Het gaat om aanscherping en verduidelijking van de standaarden. Medio april 2015 wordt de invulinstructie aangepast.

Implementatieperiode

De nieuwe operationele regels zijn direct van toepassing en worden verwerkt in het informatiemodel Wmo en Jeugdwet, uiterlijk 10 april 2015. Voor partijen die nog niet conform de standaard werken, worden aanvullende afspraken gemaakt over de implementatieperiode. Momenteel doet Zorginstituut Nederland hiernaar onderzoek. Het resultaat wordt over twee weken gepubliceerd.

Aan beide kanten aangepast

Belangrijk is dat voor alle partijen duidelijk moet zijn wanneer gemeenten en aanbieders ervan uit kunnen gaan dat de software aan beide kanten is aangepast.

In overleg met de zorgaanbieders (in project iZA), VNG en KING kijkt Zorginstituut Nederland naar een maatregelenpakket voor de periode dat de software nog niet aan de specificaties voldoet – denk hierbij aan workarounds en rechtmatigheid.

De operationele regels zijn hier te vinden.

1-DSC_0862