VVT-Wet en regelgeving

Modelbrieven bezwaarschrift bij ten onrechte schrappen huishoudelijk hulp

Een aantal gemeenten schrapt de huishoudelijk hulp voor mensen met een beperking zonder dit besluit in de individuele situatie zorgvuldig te motiveren. Deze werkwijze is in strijd met de bepalingen van het overgangsrecht. In dit bericht vindt u voorbeeldbrieven die behulpzaam kunnen zijn voor uw cliënten die bezwaar willen maken. Deze zijn ook bruikbaar voor mensen met een persoonsgebonden budget.

 

ActiZ heeft bij VWS aandacht gevraagd voor het schrappen van de huishoudelijke hulp. Het ministerie heeft toegezegd gemeenten die het overgangsrecht niet juist uitvoeren aan te zullen spreken.

Wellicht kent u cliënten die al van gemeenten hebben gehoord dat huishoudelijke hulp geschrapt zal worden zonder dat er een gesprek is geweest. Als uw cliënten het met deze aanpak niet eens zijn, is bijgaande informatie en brieven wellicht handig voor deze groep cliënten.

 

Wat mag de gemeente?

De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Ook voor mensen die al hulp hebben. Maar vervolgens moet de gemeente dan via een persoonlijk gesprek onderzoeken of deze algemene regels passend zijn voor de specifieke situatie van de persoon die al huishoudelijke hulp ontvangt. Is dat niet het geval, dan moet de gemeente de mogelijkheid bieden om een maatwerkvoorziening aan te vragen. Dit geldt voor alle vormen van huishoudelijke hulp.

 

Zonder enig onderzoek of motivering hulp schrappen of wijzigen mag niet

De gemeente mag de hulp ook onderbrengen in een algemene voorziening, waarbij mensen bijvoorbeeld tegen gereduceerd tarief zelf hulp kunnen inkopen. Maar ook hier geldt dat vervolgens met de cliënt samen moet worden bekeken of dat in zijn geval passend is. Kortom, het zonder enig onderzoek of motivering hulp schrappen of wijzigen mag dus niet. Het feit dat de gemeente moet bezuinigen, geldt niet als afdoende motivering!

 

Wat de cliënt doen?

Dat hangt ervan af hoe hij is geïnformeerd.

1. Hij heeft alleen een vooraankondiging gekregen: Het kan dat de gemeente de cliënt alleen een brief heeft gestuurd dat zijn hulp stopt of verandert zonder uitnodiging voor een gesprek. Als dit nieuwe voorstel niet passend voor de cliënt is kan hij een persoonlijk gesprek aanvragen met bijgaande brief.

 

2. Hij heeft een wijzigings- of beëindigingsbesluit gekregen: Als hij een lopende indicatie heeft, moet de gemeente altijd een wijzigings- of beëindigingsbeschikking sturen. Tegen deze beslissing kan bezwaar worden aangetekend. Ook het besluit van de gemeente als antwoord op een verzoek voor een maatwerkoplossing, geldt als een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Zie hier het Standaardbezwaarschrift.
 

 

1-DSC_0862