24 september 2014Zorg

Kosten batenanalyse van de Gezin Ster

In dit bericht vindt u het rapport “De Gezin Ster, de meerwaarde van de Gezin Ster in de Thuisbegeleiding”. SROI B.V. heeft het onderzoek uitgevoerd aan de hand van de SROI-methode (Social Return on Investment). Uit het onderzoek blijken baten op vier gebieden. Mocht u met de Gezin Ster willen kennis maken en/of (willen gaan) werken dan is dit rapport wellicht handig in uw gesprek met de gemeenten die nu veelal nog met de Zelfredzaamheidsmatrix werken.

Inmiddels zijn er meerdere effectensterren ontwikkeld.

 

De Gezin Ster valt onder de categorie ‘effectensterren’. Het is een meetinstrument dat gedetailleerd de individuele vooruitgang in termen van zelfredzaamheid van een cliënt binnen het hulpverleningsproces laat zien. Het richt zich op het resultaat van het contact tussen hulpverlener en cliënt, waardoor inzichtelijk wordt wat hulp (interventie) kost en wat het in de praktijk aan resultaat oplevert.

 

Pilot

Het onderzoek heeft tot doel eventuele meerwaarde inzichtelijk te maken. De opdracht is voortgekomen uit de pilot “Gezin Ster” die in 2013 heeft plaatsgevonden. De ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilot hebben geleid tot een aantal baten van het gebruik van de Gezin Ster. Zo wordt er inzicht verkregen in de effecten van hulpverlening, verbetert de communicatie tussen zorgprofessionals en ketenpartners en worden administratieve lasten verlaagd. Daarnaast wordt het zelfinzicht en de zelfredzaamheid van cliënten vergroot.

 

1-DSC_0443