25 augustus 2014Financiering

Informatie over trekkingsrecht in het Persoonsgebonden budget

Per 1 januari 2015 gaan gemeenten werken met trekkingsrecht in het persoonsgebonden budget (PGB). Deze nieuwe werkwijze houdt direct verband met de invoering van de nieuwe Jeugdwet, Wmo en de Wlz. Voor gemeenten is over de implicaties van het trekkingsrecht een informatiebrochure geschreven en een lijst met vragen & antwoorden. Deze informatie is eveneens interessant voor zorgaanbieders die zorg leveren via een PGB.

 

 

Vanaf 2015 krijgen budgethouders geen geld meer op hun rekening gestort waarmee hulpverleners betaald kunnen worden. In het kort komt trekkingsrecht op het volgende neer: de gemeente parkeert het PGB op de rekening van de SVB. De budgethouder geeft het te betalen bedrag aan de SVB door. Vervolgens verzorgt de SVB, na diverse checks, de betalingen aan de zorgverlener of zorginstelling. Zowel de budgethouder als de gemeente krijgt inzicht in de besteding van het PGB en ontvangen overzichten, waarin duidelijk wordt hoeveel van het PGB waaraan is besteed en wat er nog over is. Na afloop van ieder kalenderjaar verstrekt de SVB een totaaloverzicht van de bestedingen. Niet bestede bedragen worden teruggestort aan de gemeente.

 

 

informatie

In de brochure vindt u informatie over de zaken die veranderen als gevolg van de invoering van het trekkingsrecht. Ook staat er informatie over de zorgovereenkomst als basis van het PGB.

In de lijst met vragen en antwoorden vindt u hopelijk ook antwoord op uw vragen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met de SVB, afdeling relatiebeheer via 030-2648888.

Meer informatie vindt u op www.svb.nl/gemeente.

1-DSC_0862