24 juli 2014Financiering

Handreiking pgb in Wmo en Jeugdwet aangepast

Dit voorjaar verscheen een Handreiking voor het persoonsgebonden budget in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Amendementen tijdens de Kamerbehandeling van de Wmo 2015 leiden tot aanpassingen van de handreiking.

 

De amendementen betreffen onder andere: meer duidelijkheid over de voorwaarden aan (en het recht op) een pgb, een toereikende hoogte van het pgb en de mogelijkheid tot het gedeeltelijk weigeren van een pgb.

 

Hier vindt u de aangepaste handreiking. Hiermee vervalt de in april verschenen handreiking.

 

1-DSC_0443