10 juni 2014Financiering

Gemeenten aan de slag met informatievoorziening Wmo

Om te zorgen dat gemeenten op tijd klaar zijn met het inrichten van hun informatievoorziening voor de nieuwe taken in het sociaal domein hebben de VNG en KING (het kwaliteitsinstituut van de VNG) 22 actiepunten voor gemeenten op een rij gezet. Een belangrijk actiepunt is het invoeren van de berichtenstandaard voor zorgtoewijzing en declaratie en de eenmalige gegevensoverdracht voor de Wmo.

 

Het complete overzicht van de actiepunten is te vinden op www.visd.nl. Als zorgaanbieder kunt u het overzicht gebruiken om met gemeenten te bespreken wat er nog geregeld moet worden om vanaf 1 januari soepel te kunnen samenwerken.

 

Berichtenstandaarden iWmo voor zorgtoewijzing en declaratie
De VNG en KING adviseren gemeenten om zoveel mogelijk gebruik te maken van de instrumenten die landelijk zijn ontwikkeld. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik van de berichtenstandaard voor zorgtoewijzing en declaratie. Deze standaard is tot stand gekomen in overleg tussen gemeenten, aanbieders, softwareleveranciers, zorgkantoren en beheerorganisaties. Rond 1 juli a.s. wordt de volledig uitgewerkte standaard vastgesteld. De implementatie ervan wordt ondersteund door het Zorginstituut Nederland.

 

Het gebruik van de standaarden is niet verplicht, maar wel zeer gewenst. ActiZ adviseert u daarom om gemeenten te attenderen op de beschikbaarheid van deze standaarden en het gebruik ervan zo mogelijk vast te leggen bij de contractering.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emi van Galen, e.van.galen@actiz.nl of Marc van Eck, m.van.eck@actiz.nl.

1-DSC_0862