07 februari 2014Financiering

Consultatie Wmo-berichtenstandaard

Om de administratieve lasten in de Wmo behapbaar te houden, wordt toegewerkt naar een standaardbericht voor toewijzingen en declaraties. De concept-berichten zijn deze week gepubliceerd.

ActiZ is betrokken bij de landelijke trajecten op het terrein van informatievoorziening in de zorg en de ondersteuning. Het voornaamste streven van ActiZ hierbij is dat, ondanks alle herzieningen, het per 1 januari 2015 mogelijk moet zijn om cliënten in zorg te nemen, de zorg te declareren en uitbetaald te krijgen.
Gezien de omvang van alle veranderingen heeft dit veel voeten in de aarde. Hoewel er nog vele drempels te slechten zijn, is het goed nieuws dat er een berichtenstandaard Wmo ontwikkeld is. Dit voorkomt dat er evenveel declaratiestandaarden als gemeenten ontstaan. Wij vragen aan u om deze berichtenstandaard te bekijken, zodat met uw inbreng deze standaard uitontwikkeld kan worden. U kunt uw reactie geven via deze link.

Het is overigens aan de gemeenten zelf om ervoor te kiezen deze standaard te gebruiken. Via de landelijke overleggen probeert ActiZ te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk gemeenten hiervoor kiezen.
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Emi van Galen: e.van.galen@actiz.nl of met Marc van Eck: m.van.eck@actiz.nl.

1-DSC_0862