29 juli 2014Financiering

Brief van staatssecretaris Van Rijn naar wethouders

Op 23 juli 2014 schreef de staatssecretaris een brief naar de wethouders; in een bijlage bij deze brief worden de beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp per gemeente genoemd.

 

 

De staatssecretaris bespreekt in zijn brief de volgende onderwerpen:

  1. de overdracht van cliëntgegevens: procedure en planning
  2. het Transitievolgsysteem (TVS) en het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD)
  3. de regionale aanpak: de werkafspraken en de rol van de secretarissen regionale samenwerking
  4. arbeidsmarktaspecten en de Taskforce Transitie Langdurige Zorg
  5. de huishoudelijke hulp toelage: de afspraken en de monitoring
  6. communicatie: de landelijke campagne over de hervorming van langdurige zorg

 

Hier vindt u de brief en de bijlage waarin de verdeling staat van de beschikbare middelen voor huishoudelijke hulp per gemeente.

1-DSC_0443