JGD-Wet en regelgeving

Raakvlakken Wpg en Wmo

De Wet publieke gezondheid (Wpg) en de taken die daaraan verbonden zijn, staan niet op zichzelf. De gemeente heeft verschillende andere wettelijke taken die de Wpg raken, waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren.

 

Taken Wpg

Jeugdgezondheidszorg, preventieve ouderengezondheidszorg, gezondheidsbevordering, epidemiologie & monitoring en beleidsadvisering ten behoeve van gezondheidsrisico’s zijn taken die vastliggen in de Wpg en die een sterke relatie hebben met taken uit de Wmo. Een aantal gemeenten combineert dan ook de nota gezondheidsbeleid met het Wmo-beleidsplan. Hiermee kan het bevorderen van de participatie en de gezondheid van burgers in een kwetsbare positie versterkt worden. 

 

Samenhang gemeentelijke nota’s

Veel gezondheidsnota’s leggen de relatie met Wmo-beleid, vooral bij collectieve preventie voor volwassenen en ouderen om de kans op (verergering van) ziekte of beperking te verminderen. Ook de relatie tussen gezondheid en sociale veiligheid (zorgmijders) en het aanpakken van sociaal economische gezondheidsverschillen komen in deze nota's voor. Voorbeelden zie Loketgezondleven.nl.

 

Bevordering van participatie in beeld
Met het participatiewiel 2015 (Movisie.nl) worden verschillende vormen van het bevorderen van participatie in de gemeente in beeld gebracht. Ook de relaties tussen de relevante wettelijke kaders worden zichtbaar.

1-DSC_0927-001