30 juli 2013

Werkbalans-tool

 

De Werkbalans-tool is een plannings-/sturingsinstrument dat de dialoog faciliteert tussen bestuurder en ondernemingsraad, medewerkers en leidinggevenden over vraagstukken als werktijden, kwalitatieve en kwantitatieve bezetting, (ervaren) werkdruk en contractenbeleid. De tool legt snel en eenvoudig een verbinding tussen informatie over cliëntvraag, personele inzet en sociale doelen. De toegankelijkheid van het instrument maakt een goede communicatie mogelijk over de situatie en mogelijkheden, het bedenken van alternatieven en het vaststellen van een plan voor de komende periode.

 

De Werkbalans-tool komt voort uit de afspraken uit de CAO VVT, JGZ en kraamzorg 2012- 2013 die is afgesloten met BTN, CNV Publieke Zaak, Nu’91 en FBZ.
Introductie- en instructiefilms
Om een indruk te krijgen van (het werken met) de Werkbalans-tool kunt u de
introductiefilms bekijken. Klik hier voor film met Pieter Hermsen, vice-voorzitter SOVVT(sociaal overleg tussen cao-partijen), waarin hij de tool introduceert.

Mogelijkheden van de tool
De Werkbalans-tool biedt organisaties de volgende mogelijkheden: 

 

 

  • inzicht en sturen op de verbinding tussen de dynamische (zorg)vraag en personele inzet; 
  • inzicht en sturen op de samenstelling van de personele formatie met soorten contracten en afspraken over de inzetbaarheid van medewerkers; 
  • inzicht en sturen  op de sociale doelen zoals de ruimte voor grotere banen vanaf 28 uur, het uitbreiden van de contractomvang en de afstemming van arbeid en privé; 
  • inzicht en sturen op een aanvaardbare werkdrukbalans voor medewerkers; 
  • alle stakeholders eenduidig en transparant informeren over deze thema’s op punten als doelstellingen, planvorming, realisatie en bijsturing.


Bijlagen

In de bijlagen treft u de Werkbalans-tool, de bijbehorende handleiding en instructiefilms aan.

De Werkbalans-tool:
CAO instrument inzet van personeel in de VVT branche (Excel-document)


De handleiding van de tool bestaat uit drie delen:

Kennismaken met het instrument en uitproberen 

Deel 1 Introductie van het instrument van de handleiding
Deel 2 Een eerste verkenning en uitleg van de navigatiemogelijkheden met het instrument
Deel 3 Een rondleiding langs alle schermen en functies
Bijlage A Oefenkaarten


Zelf aan de slag
Deel 4 Aan de slag met het instrument 
Bijlage B Checklist verzamelen en informatie
Deel 5 Aan de slag met de dialoog, zeggenschap & invloed in de '5 overlegtafels'
Bijlage C 9 activiteitenkaarten voor eigen gebruik
Bijlage D Checklist bouwstenen voor overleg

Wegwijzers
Wegwijzer voor de medewerker
Wegwijzer voor de teamleider
Wegwijzer voor de zorgmanager
Wegwijzer voor hr en financiën
Wegwijzer voor implementatie
Wegwijzer voor medezeggenschap


Instructiefilms  

Voor meer informatie en uw vragen kunt u terecht op de website Werkbalans-tool.nl