VVT-Werkgeverschap

Hoe breng je mensen bij elkaar die hulp nodig hebben of hulp kunnen bieden?

Het zorgakkoord stelt zorgorganisaties en gemeenten voor grote uitdagingen bij het terugdringen van de zorguitgaven en het faciliteren van kwalitatief goede zorg. Een significant onderdeel van de oplossing is een verschuiving van de verzorgingsstaat naar een samenleving waar mensen meer voor elkaar zorgen.
Overal in het land ontstaan initiatieven om deze beweging vorm te geven. We willen u de komende tijd graag attenderen op een aantal mooie initiatieven. Onderstaand een eerste start.

Belangrijke elementen in een samenleving waar men voor elkaar zorgt zijn eigen kracht, zelfredzaamheid en het bieden van de mogelijkheid om deel te blijven nemen aan de samenleving. De organisaties St. Anna Zorggroep, MEE Zuidoost Brabant, LEV groep, Zuidzorg, Savant-Zorg, Zorgboog, Lunetzorg en ORO hebben de handen ineengeslagen en daarbij hebben zij onder andere gezocht naar een praktisch online hulpmiddel dat burgers kan ondersteunen om dit mogelijk te maken.

Uiteindelijk hebben zij gekozen voor Zorgvoorelkaar.com, een online marktplaats die mensen bij elkaar brengt die hulp nodig hebben of hulp kunnen bieden. Dit kunnen vrijwilligers zijn of betaalde beroepskrachten. Dit platform stelt mensen in staat om snel en overzichtelijk te zien wie er in hun omgeving een hulpvraag hebben of juist een handje kunnen helpen. Zodoende kunnen buurtgenoten zelfstandig, flexibel en op eigen kracht elkaar helpen.

Zorgvoorelkaar.com
Op dit moment is Zorgvoorelkaar.com gelanceerd in acht gemeenten in Nederland, waaronder Geldrop-Mierlo en Veldhoven en wordt gewerkt aan verdere uitbreiding in Nederland en de regio. Zij kiezen voor een regionale aanpak om op een gedegen manier mensen praktisch met elkaar te verbinden.

Ga voor meer informatie naar www.zorgvoorelkaar.com  

In het volgende filmpje wordt de Onlinevacaturebank van Zorgvoorelkaar.com in 1,5 minuut uitgelegd.

Een aantal zorgorganisaties is hier al flink mee aan de slag. Een voorbeeld hiervan vindt u hier:

 
Uw initiatief onder de aandacht?
Heeft u ook een mooie manier gevonden om hulp-vraag en -aanbod aan elkaar te koppelen? Om meer vrijwilligers te werven? Deel het met ons. U kunt een mailtje sturen naar v.tubee@actiz.nl  

1-DSC_0443-001