10 april 2014Werkgeverschap

Veel dialoog, inspiratie en kennismakingen tijdens Werkconferentie Het Team van de Toekomst

Op 8 april deden ruim 200 deelnemers – met name zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers - mee aan de werkconferentie Team van de Toekomst. De kennismaking tussen formele en informele zorgverleners stond centraal: weten wat de ander kan bijdragen en nodig heeft om goed samen te kunnen werken in de ondersteuning van cliënten. Goed samenspel tussen formele zorgverleners en het sociale netwerk van de cliënt wordt steeds belangrijker om cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven te kunnen laten leven, ook na de omvorming van de verzorgingsstaat naar ‘samen zorgen’.

De werkconferentie, georganiseerd door ActiZ samen met Agora, MezzoNOV en V&VN, bestond uit een intensief en afwisselend programma waarin deelnemers in dialoogtafels, praktische workshops van onder meer Movisie en Vilans en tijdens verrassende acts aan de slag gingen met vragen als ‘hoe versterken we elkaar?’, ‘waar liggen grenzen?’, ‘hoe stemmen we af?’, ‘wie heeft de regie?’, ‘wat is nodig voor een goede samenwerking?’ en ‘hoe leggen we de juiste verbindingen?’. Er was een videoboodschap van staatssecretaris van Rijn en deelnemers konden zelf ook een boodschap voor van Rijn achterlaten.

Verbinding
Veronique Tubee, beleidsadviseur informele zorg van ActiZ: ‘Het was echt een dag waarop verbinding tot stand gekomen is. Er bleek grote behoefte aan dat gesprek met elkaar! Deelnemers gaven aan dat ze soms toch wel verrast waren door de gezichtspunten en beleving van anderen. Zo waren er bijvoorbeeld mantelzorgers die zich vooraf niet zo gerealiseerd hadden dat professionals in deze tijden het ook zwaar hebben door alle onzekerheden. En omgekeerd dat professionals merkten dat mantelzorgers helemaal niet bezig zijn met 'een team' maar gewoon willen leven met hun naasten ondanks hun beperking.’

Voor een sfeerimpressie van de werkconferentie kunt u kijken naar een kort filmpje dat ActiZ heeft gemaakt over verbindend samenwerken. In dit filmpje hoort u staatssecretaris Van Rijn, beleidsadviseur Veronique Tubée, maar ook een aantal deelnemers aan de werkconferentie aan het woord over dit thema.  

Samenspel steeds belangrijker
Mensen die zorg nodig hebben, blijven steeds langer zelfstandig wonen en thuis de nodige zorg en ondersteuning krijgen. Daarbij wordt steeds meer hulp gevraagd van naasten en vrijwilligers. Goed samenspel tussen formele en informele zorgverleners draagt - ook in verpleeg- en verzorgingshuizen - bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Dit is noodzakelijk gezien de hervormingen in de langdurige zorg, maar past ook goed bij de maatschappelijke ontwikkeling waarin mensen steeds meer behoefte hebben aan eigen regie in hun leven.

Er bleek zoveel belangstelling voor deze werkconferentie dat in juni door ActiZ een tweede bijeenkomst rond dit thema wordt georganiseerd.  

1-DSC_0443-001

Veronique Tubée