06 juni 2013Werkgeverschap

Pilot met methodiek voor vrijwilligers inspirerend

Voor een volle zaal presenteerden ActiZ, Agora en Xiet een nieuwe methodiek voor vrijwilligers op 4 juni in Utrecht. De eerste vrijwilligers zijn succesvol en naar tevredenheid getraind met deze methodiek, vinden zij zelf. Zij kregen hun certificaat uitgereikt tijdens de bijeenkomst.

ActiZ en de landelijke beroepsvereniging vrijwilligerswerk Agora besloten om gezamenlijk een methodiek te laten ontwikkelen om vrijwilligers te ondersteunen. Met deze methodiek krijgen (aankomende) vrijwilligers inzicht in wat zij kunnen en willen, hoe zij hun talenten verder kunnen ontwikkelen en hoe ze zich kunnen profileren. Zorgorganisatie kunnen op basis van deze informatie taken en activiteiten vinden waar de vrijwilligers het best tot hun recht komen en waarin ze van betekenis kunnen zijn voor cliënten. In sommige gevallen kan dit op termijn zelfs leiden tot doorgroei naar een betaalde baan. 

Methodiek
Vrijwilligerswerk als aanvulling op de formele zorg, wordt steeds belangijker. Niet alleen omdat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden, wat de vraag oproept wat nu echte ‘zorg’ is en wat door vrijwilligers gedaan kan worden. Maar ook omdat vrijwilligers veel toevoegen aan de kwaliteit van leven van cliënten met aandacht en tijd voor het ‘gewone’ leven: wandelen, naar muziek luisteren, administratie doen. De methodiek biedt de vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren inzicht in waar hun kwaliteiten liggen en hoe deze het best tot hun recht kunnen komen. De methodiek bestaat uit een vragenlijst, ondersteund door een online instrument (met portfolio), welke individueel of in groepsverband uitgevoerd kan worden. Het gezamenlijk bespreken van de vragen met andere vrijwilligers in begeleide bijeenkomsten biedt grote meerwaarde. Zeker wanneer het vrijwilligers betreft die nog niet zo bekend zijn met vrijwilligerswerk in Nederland (migranten). De training kan georganiseerd worden door zorgorganisaties zelf. De methodiek kwam tot stand met subsidie van het Europees Integratiefonds (EIF). Lees meer in de folder.

De online methodiek wordt op dit moment gereed gemaakt voor gebruik. Binnenkort komt deze beschikbaar.

Ervaringen
In de bijeenkomst vertelde de pilot groep uit Amsterdam, een groep migranten uit verschillende landen, over hun ervaringen met de training. “De training was goed voor mijn eigenwaarde,” zei een Armeense Jewa. “De training was kort, maar ik heb veel geleerd. Ik heb ontdekt dat ik graag vrijwilligerswerk doe,” zei de Marokkaanse Latifa. Een Kameroense man, Colince, die al twee jaar gewaardeerd vrijwilliger is bij een zorgorganisatie, leerde tijdens de cursus dat hij veel meer kan doen in de zorg, mogelijk ook in een betaalde functie. Daar gaat hij nu, samen met de zorgorganisatie over nadenken.

Ontplooien
Ook coördinator vrijwilligerswerk Conny Baarsma van Cordaan is positief over de methodiek. “Wij zijn op zoek naar mogelijkheden om mensen een kans te geven zich te ontplooien.” Daarom deed Cordaan mee aan de pilot. In samenwerking met de gemeente biedt de organisatie ook mensen met een bijstandsuitkering vrijwilligerswerk aan”. Door middel van de pilot wilde Cordaan ervaren of de methodiek gemeente en zorgorganisatie zou kunnen helpen om een passend aanbod te vinden. “Belangrijk is wel, stelt Baarsma, dat mensen gemotiveerd zijn om mee te doen. Je moet tijd investeren, maar het levert ook veel op.” De organisatie vond in de pilot groep drie kandidaten die een opleiding kunnen starten.

Rol van coördinator vrijwilligerswerk
Tijdens de bijeenkomst bleek ook dat niet alleen de rol en positie van vrijwilligers zelf verandert. Dat geldt ook voor de rol en positie van coördinator vrijwilligerswerk. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de functiebenaming. Sommige coördinatoren worden nu beleidsmedewerker vrijwilligerswerk. Er komt meer nadruk te liggen op het begeleiden van medewerkers in hun samenwerking met mantelzorgers en professionals. Maar ook zal meer samengewerkt worden met andere partijen zoals de gemeenten en het UWV. Bijvoorbeeld om mensen de gelegenheid te geven ervaring op te doen en door te stromen naar betaald werk (al dan niet in de zorg). Sommige organisaties en coördinatoren zijn al verder met deze omslag dan andere.

Praktische informatie
De methodiek voor vrijwilligers is ontworpen door Xiet in nauwe samenwerking met Agora en ActiZ en met subsidie van het EIF. Het online instrument en de documentatie voor de training is binnenkort beschikbaar en kan besteld worden via www.skillsinbeeld.nl.
Daar zijn kosten aan verbonden.

1-DSC_0443-001

Veronique Tubée