JGD-Preventie en zorg

Triage-instrument ontwikkeld voor aanpak geweld

Voor beroepskrachten die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld is een triage-instrument ontwikkeld dat hen moet helpen om een inschatting te maken van de veiligheid van gezinnen.

 

Doel instrument

Het instrument helpt beroepskrachten te beoordelen of er bij gevallen van huiselijk geweld, kindermishandeling of seksueel misbruik sprake is van direct gevaar, structurele ernstige onveiligheid of een schadelijke multiproblematische leefsituatie. Vervolgens verwijst het instrument naar specifieke expertise om zorg op maat te kunnen bieden.

Het triage-instrument is ontwikkeld in opdracht van de MOgroep, Federatie Opvang en GGD GHOR Nederland. Specialisten van De Waag hebben forensische expertise over geweld en veiligheid in het instrument verwerkt. In de loop van 2015 en 2016 wordt het bijgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en gebruikerservaringen.

 

Bron: VNG

1-DSC_0927-001