JGD-Preventie en zorg

Tien preventieve punten aanpak kindermishandeling

De notitie: ‘Kindermishandeling voorkomen: het kan’ geeft mogelijkheden aan van de inzet van JGZ organisaties bij de preventie van kindermishandeling. Verschillende preventieve JGZ programma’s worden genoemd in de nota van Augeo Foundation, de Bernard van Leer Foundation en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

 

In deze uitgave vindt u tien preventieve maatregelen waarmee kindermishandeling effectief voorkomen kan worden. Deze maatregelen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en op ervaringen die gemeenten van 2003 tot 2010 hebben opgedaan met de RAAK-aanpak (Reflectie en Actie rondom de Aanpak Kindermishandeling).

 

Het is tijd voor een update

Want er zijn nieuwe middelen beschikbaar die helpen kindermishandeling aan te pakken. Zo is er een digitale monitor waarmee gemeenten hun beleid kunnen vormgeven. De invoering van de Wet Meldcode ondersteunt de aanpak van kindermishandeling en met effectieve online cursussen kunnen tienduizenden mensen in korte tijd geschoold worden over het werken met een meldcode. Ook zijn er nieuwe methodieken beschikbaar voor hulp aan kinderen in de vrouwenopvang en voor de preventie van het Shaken Baby Syndroom. Nederlands onderzoek laat zien hoe effectief psycho-educatieve cursussen zijn voor kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. En de recente JGZ-richtlijn Opvoedingsondersteuning biedt een actueel kader voor de keuze van screeningsinstrumenten en opvoedingsondersteunende middelen.

 

Kortom: nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Zeker met de nieuw geïnstalleerde gemeenteraden en de transitie van het jeugdzorgstelsel. Daarom doen de goededoelenorganisaties gemeenten een aanbod waarmee zij onderdelen uit het 10-puntenplan kunnen realiseren. Meer hierover leest u op de websites van de verschillende organisaties en op de actiewebsite www.gemeenteaanpakkindermishandeling.nl.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: voor kinderen én ouders om veilig op te groeien en op te voeden. En voor professionals om daaraan bij te dragen. Augeo, de Bernard van Leer Foundation en Stichting Kinderpostzegels Nederland ondersteunen u daar graag bij!

 

Tien puntenplan/checklist

Preventiepunt 1: Screening tijdens de zwangerschap

Preventiepunt 2: Voorlichting geweldloos opvoeden aan jonge ouders

Preventiepunt 3: Ouders leren omgaan met huilgedrag van baby’s (Shaken Baby Syndroom)

Preventiepunt 4: Opvoedproblemen signaleren

Preventiepunt 5: Opvoedondersteuning bieden

Preventiepunt 6: Voorlichting op school

Preventiepunt 7: Training voor professionals

Preventiepunt 8: Psycho-educatie na huiselijk geweld

Preventiepunt 9: Hulp voor kinderen in de vrouwenopvang

Preventiepunt 10: Publieksvoorlichting10: Publieksvoorlichting

 

Bron: the Next Page

 

Bijlage

Kindermishandeling voorkomen: het kan!