JGD-Preventie en zorg

Handreiking voor Veilig Thuis medewerkers rond campagne vechtscheiding

De nieuwe campagne 'Voor een veilig thuis' start eind januari met als thema vechtscheiding. De campagne richt zich op omstanders en wat zij kunnen doen. Veilig Thuis kan vragen krijgen. Een nieuwe handreiking voorziet in mogelijke antwoorden.

 

Handreiking

De handreiking gaat in op diverse aspecten, zoals hoe omstanders het gesprek met de ouders in een vechtscheiding kunnen aangaan en hoe zij het kind kunnen ondersteunen. De handreiking bevat omschrijvingen van diverse situaties en mogelijke adviezen per situatie.

 

Doel van de campagne

Omstanders ervan bewust maken dat ze in een vroeg stadium van een scheiding en gescheiden ouderschap een de-escalerende rol kunnen spelen door ouders inzicht te geven in hun handelswijze en dat omstanders het welzijn kunnen vergroten door steun te bieden aan de ouders en kinderen.

In een later stadium van een vechtscheiding en conflictueus gescheiden ouderschap is het doel omstanders ervan bewust te maken dat ze een rol kunnen spelen in het verminderen van de conflicten en de doorverwijzing naar professionele hulp.

 

Meer informatie

Op de campagnewebsite www.vechtscheiding.nl staat informatie over het voorkomen van een vechtscheiding.

1-DSC_0927-001