25 augustus 2015Wonen

Voortgang Passend Toewijzen

ouderen

Net voordat de vakantieperiode in ging, hebben zowel het Aedes-ActiZ kenniscentrum Wonen-Zorg als ActiZ opgeroepen tot het aanmelden van voorbeeldprojecten. Het gaat om woonzorgprojecten die zorgorganisaties en woningcorporaties samen hebben opgezet en waarop het passend toewijzen uit de Woningwet 2015 nadelige effecten zal hebben.

 

Wij zijn nog steeds geïnteresseerd in projecten die als voorbeeld kunnen dienen.

 

Voor een toelichting op passend toewijzen, zie de site van Aedes.

 

De oproepen van ActiZ en het kenniscentrum hebben al en groot aantal bruikbare voorbeelden opgeleverd. Er wordt door het hele land gewerkt aan initiatieven van zorgaanbieders en woningcorporaties voor geschikte huisvesting voor ouderen die een zorgvraag hebben. Bij de opzet van deze concepten wordt veel aandacht geschonken aan toegankelijkheid, nabijheid van zorg, diensten en services en veiligheid. Opvallend is dat er ondanks het overheidsbeleid van extramuralisering veel belangstelling bestaat onder ouderen om in een beschutte omgeving te wonen met zorgaanbod nabij.

 

Passend toewijzen, dat per 1/1/2016 ingaat, maakt dat mensen met inkomen onder de huurtoeslaggrens niet meer in aanmerking komen voor een woning met een huur boven de € 576,87 per maand. Voor woningen die geschikt zijn voor ouderen met een zorgvraag, komt de huur regelmatig boven dit bedrag uit. Bovendien hebben ouderen die op zoek zijn naar een vorm van beschut wonen, in veel gevallen een lager inkomen. Nú kunnen huurders met behulp van huurtoeslag nog terecht in deze specifiek voor hen geschikte woningen; na 1 januari a.s. zullen deze zorgwoningen voor de lagere inkomens onbereikbaar zijn.

 

ActiZ pleit ervoor om zorgwoningen uit te zonderen van passend toewijzen. Ouderen die behoefte hebben aan een beschutte woonomgeving en bereid zijn hier een iets hogere huur voor te betalen, zou de toegang tot deze woningen niet mogen worden ontzegd.

 

Op dit moment overleggen ActiZ en Aedes met ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken over dit onderwerp. De door leden aangedragen voorbeeldprojecten worden daarin meegenomen. Verwacht wordt dat de Tweede Kamer eind september met minister Blok over dit onderwerp in debat gaat.

1-DSC_0066-001