08 juli 2015Wonen

Verhuurt u zorgwoningen aan mensen zonder intramurale indicatie, in een gebouw dat eigendom is van een woningcorporatie? ActiZ zoekt hiervan voorbeelden!

Verhuurt uw zorgorganisatie woningen aan cliënten op basis van een huurcontract en gebeurt dit in een gebouw dat ú weer huurt van een woningcorporatie? Of heeft u nieuwbouwplannen samen met een corporatie om op een dergelijke manier zorgwoningen te verhuren? Informeer ons dan over uw concept op het gebied van ‘scheiden van wonen en zorg’. Met genoeg goede voorbeelden kan ActiZ samen met Aedes pleiten voor een uitzondering op het ‘passend toewijzen’ zoals dit in de nieuwe Woningwet staat aangekondigd.

 

Per 1 januari 2016 moeten woningcorporaties volgens de nieuwe Woningwet passend toewijzen. Dat betekent dat huurders met lage inkomens in woningen met lage huurprijzen terecht komen. Dit geldt óók voor woningen die zorgorganisaties huren van woningcorporaties om die vervolgens weer onder te verhuren aan cliënten zonder intramurale indicatie. Passend toewijzen geldt niet voor woningen die in eigendom zijn van zorgorganisaties zelf.

 

Verhuur op basis van scheiden van wonen en zorg

Steeds meer zorgorganisaties verhuren leegkomende appartementen aan mensen zonder intramurale indicatie. Deze verhuur op basis van scheiden-van-wonen-en-zorg vormt een oplossing voor leegstand én biedt zonder indicatie voor verblijf toch een vorm van beschut wonen, waaraan behoefte bestaat. Vaak worden daarbij diensten en services aangeboden, waarvoor bewoners ‘gewoon’ moeten betalen. Een aantal voorbeelden daarvan is was te zien in het experiment ‘All Inclusive’.

 

Zorgwoningen straks onbereikbaar

Zorgwoningen zijn vaak wat duurder om te bouwen, vanwege een aantal specifieke voorzieningen. Denk hierbij aan bredere gangen en deuren, automatisch openende deuren, brandveilige deurdrangers en extra ruimte voor zorgverlening. Hierdoor is een wat hogere huurprijs gerechtvaardigd. Deze huurprijs ligt onder de huurtoeslaggrens van 710,68 per maand, maar komt uit boven de zogeheten aftoppingsgrens, die vanaf 1 januari 2016 wordt gebruikt voor ‘passend toewijzen’. Mensen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd hebben aanvullend recht op gedeeltelijke huurtoeslag over het gedeelte van de huur boven de aftoppingsgrens.

Vanaf 1 januari 2016 krijgen mensen met een lager inkomen, waartoe veel van de bewoners van zorgwoningen behoren, van de woningcorporatie een woning toegewezen met een lage huur. Dat betekent dat zorgwoningen met een hogere maandelijkse huurprijs niet meer kunnen worden verhuurd aan mensen die zijn aangewezen op AOW en eventueel een klein pensioen. Het kan ook gaan om mensen die met een PGB of VPT/MPT huren bij een zorgorganisatie.

 

ActiZ pleit voor uitzondering

ActiZ heeft samen met Aedes bij minister Blok van Wonen gepleit voor een uitzondering van zorgwoningen op passend toewijzen. De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd dit deze zomer te onderzoeken. Hij verwacht van ActiZ en Aedes praktijkvoorbeelden die laten zien wanneer het passend toewijzen door woningcorporaties een probleem vormt.

ActiZ verwacht dat de verhuurmogelijkheden voor zorgwoningen afnemen door passend toewijzen, ondanks de behoefte van veel ouderen aan deze vorm van beschut wonen. Ook vreest ActiZ dat passend toewijzen de realisatie van kwalitatief goede ouderenhuisvesting onder druk zet. Om een nader beeld van de situatie te krijgen, zijn ActiZ en Aedes nu op zoek naar projecten op het gebied van scheiden van wonen en zorg. Heeft u zulke voorbeelden? Neem dan contact op met Astrid Ens (a.ens@actiz.nl of 030-2739670)