17 oktober 2014Wet en regelgeving

Teruggave energiebelasting 2009-2011

Leden van ActiZ kunnen in bepaalde gevallen 50% van de energiebelasting, betaald over de jaren 2009, 2010 en 2011, terugkrijgen van de Belastingdienst. Het gaat om aanzienlijke bedragen, dus het is aan te raden om te controleren of uw organisatie, of een van de eventuele rechtsvoorgangers in 2009, hiervoor in aanmerking komt.

 

Hoewel de regeling sinds 2012 niet meer bestaat, is het nog steeds mogelijk een verzoek voor teruggave van energiebelasting in te dienen met terugwerkende kracht van 2009 tot en met 2011. Snel handelen is belangrijk, omdat vanaf 1 januari 2015 de mogelijkheid voor teruggave over 2009 vervalt. Daarna kan alleen over 2010 en 2011 nog de helft van de betaalde energiebelasting worden teruggevraagd.

 

Wie komt in aanmerking?
Er is een aantal voorwaarden aan de teruggave. Deze betreffen de ANBI-status (of de organisatie is als zodanig aan te merken op basis van de statuten) en vrijstelling van de betaling van vennootschapsbelasting. Daarnaast geldt de eis dat de zorginstelling voor niet meer dan 30% werkzaam is op het gebied van de gezondheidszorg. Uit de beoordeling van een aantal ingediende aanvragen bij de Belastingdienst blijkt dat vooral kleinere organisaties in aanmerking komen voor teruggave, voortkomend uit het 30%-criterium. Let erop dat de situatie van 2009 wordt beoordeeld. Ook als uw organisatie het resultaat is van een fusie na 2009, kan het zijn dat een van de opgegane organisaties in 2009 aan de criteria voldeed.

 

Wat moet u doen?
Om het verzoek voor teruggave in gang te zetten, dient eerst te worden gecontroleerd of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Of uw organisatie voldoet aan het 30%-criterium moet samen met de Belastingdienst worden berekend. Hiermee kan een gespecialiseerd bureau u helpen. Dergelijke bureaus werken doorgaans op basis van no-cure no-pay en vragen als vergoeding een percentage van het bedrag dat u terugkrijgt van de Belastingdienst. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan geeft de Belastingdienst expliciet haar goedkeuring en kan de procedure worden doorlopen op basis van de afrekeningen van de energiemaatschappij in de jaren 2009 - 2011.

1-DSC_0066-001