01 juli 2014Wonen

Geen uitzondering verhuurdersheffing verzorgingshuis

De verhuurdersheffing blijft van toepassing op appartementen in het verzorgingshuis. Dat is het antwoord van Minister Blok en staatssecretaris van Rijn op vragen uit de Tweede Kamer. ActiZ heeft gepleit voor een uitzondering op verzorgingshuizen, omdat dit de business case om verzorgingsappartementen te gaan verhuren ernstig bemoeilijkt.

 

De bewindslieden zien – aldus in hun antwoord - echter geen aanleiding om af te wijken van de afspraken in het Woonakkoord. ActiZ heeft naar aanleiding van de kabinetsreactie op het RLi advies steeds gepleit voor een beter investeringsklimaat en overgangsbeleid voor bestaande verzorgingshuizen.

 

Verhuurdersheffing anderhalve maand huur Verhuurders van sociale huurwoningen moeten sinds vorig jaar een verhuurdersheffing betalen. In 2017 loopt het totaal te innen bedrag op tot 1,7 miljard. Ook eigenaren van verzorgingshuizen die kamers gaan verhuren als zelfstandige wooneenheden, moeten deze belasting betalen. Door het beleid van scheiden wonen en zorg moeten zorgaanbieders de leegkomende kamers in het verzorgingshuis veelal verhuren als appartement. Dit wordt bemoeilijkt doordat de heffing omgerekend per kamer zo’n anderhalve maand huur per jaar bedraagt.

 

Aantal leegstaande kamers

Er bestaat geen registratie van het aantal leegstaande kamers in verzorgingshuizen dat geschikt is voor verhuur. Blok en Van Rijn kunnen niet aangeven hoeveel kamers inmiddels zijn verhuurd en hoeveel verhuurdersheffing hiervoor wordt afgedragen. Zij zien geen reden om de verhuurdersheffing te herzien en verwijzen naar de evaluatie van de verhuurdersheffing in 2016.

 

Heffingsvermindering

Heffingsvermindering van €10.000,- is mogelijk indien per appartement voor minimaal €25.000,- wordt geïnvesteerd voor ombouwen van een verzorgingshuis naar zelfstandige huurappartementen. De bewindslieden melden dat inmiddels vijf verzoeken zijn ingediend voor het ombouwen van (voormalige) AWBZ-instellingen. Het gaat dan om 422 te realiseren wooneenheden.

 

1-DSC_0066-001