03 maart 2015Financiering

Aanvraag subsidieregeling overgangsregeling kapitaallasten

De NZa heeft het aanvraagformulier voor de subsidieregeling overgangsregeling kapitaallasten gepubliceerd. Aanvragen moeten vóór 30 april zijn ingediend.

 

Begin januari bent u geïnformeerd over de subsidieregeling zelf;

Nu heeft de NZa in een circulaire de procedure en indieningsvereisten gepubliceerd. 

Het aanvraagformulier zelf is te vinden via deze link.   

 

ActiZ heeft naar aanleiding van het vorige bericht enkele vragen van leden ontvangen of deze aanvraag nodig is als zij geen opgave hebben ingediend met uitsplitsing tussen Wlz productie en Wmo productie, maar wel Wmo zorg (begeleid wonen/GGZ-C) leveren. Het antwoord is dat deze aanvraag dan niet nodig is; de NZa kan via de Wlz de overgangsregeling kapitaallasten blijven uitvoeren.

1-DSC_0066-001