JGD-Bedrijfsvoering

Nieuw basispakket Jeugdgezondheidszorg

Per 1 januari 2015 is het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van kracht via een aanpassing van het Besluit publieke gezondheid. Doel van de vernieuwing is het basispakket te moderniseren op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen, en beter te laten aansluiten op de Stelselwijziging Jeugd.

 

 

Factsheet

De JGZ draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen in Nederland. Gemeenten zijn er voor verantwoordelijk dat het nieuwe basispakket beschikbaar is en actief wordt aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij geven de uitvoering samen met de JGZ-organisaties vorm. Deze factsheet geeft kort aan wat het nieuwe basispakket inhoudt en wat er verandert en hoe de relatie ligt met de jeugdwet.

 

Besluit publieke gezondheid

Het besluit publieke gezondheid is aangepast en beschrijft voor de liefhebbers alle details. Naast een opsomming van de taken en verantwoordelijkheden wordt in de Memorie van Toelichting een en ander toegelicht. Het Besluit komt grotendeels overeen met het eerder uitgebrachte Advies van commissie de Winter.