JGD-Kwaliteit en opleiding

Nieuwe JGZ richtlijn autisme

De nieuwe JGZ richtlijn over Autismespectrumstoornissen is gepubliceerd. Deze richtlijn gaat over vroege signalen van autisme met als doel gedrags-en ontwikkelingskenmerken die kunnen duiden op autisme zo vroeg mogelijk te signaleren. Ook komt de begeleiding van jeugdigen en ouders tijdens de periode voorafgaand aan de diagnosestelling aan bod, evenals samenwerking met andere professionele betrokkenen.

 

Richtlijnen website

De richtlijn is te vinden op de JGZ-richtlijnen website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (www.jgzrichtlijnen.nl). Daar zijn alle JGZ richtlijnen te vinden. Elke richtlijn heeft op de richtlijnenwebsite een eigen startpagina met toegang tot de inhoud van de richtlijn en met extra informatie zoals de implementatietoolkit producten en informatie voor ouders.

 

Richtlijn Autismespectrumstoornissen (ASS)

De volledige naam van de richtlijn is: ‘JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen , Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek’. Directe link naar de richtlijn: JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen. De richtlijn is inhoudelijk geautoriseerd door de AJN, V&VN jeugd en de NDVA (de JGZ-beroepsverenigingen) en randvoorwaardelijk geautoriseerd door ActiZ en GGD GHOR Nederland. Het NCJ publiceert en verspreidt de richtlijnen en ondersteunt JGZ-organisaties bij de implementatie. JGZ-organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de invoering en borging van richtlijnen in de eigen organisatie.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Trudy Dunnink (tdunnink@ncj.nl) van het NCJ.