JGD-Kwaliteit en opleiding

Draaiboek hielprikscreening digitaal beschikbaar

Sinds half mei 2015 is het draaiboek voor de Neonatale Hielprikscreening ook digitaal te raadplegen. Voor deze digitale versie van het draaiboek is een eigen format ontwikkeld met een overzichtelijke navigatie en speciale ingangen voor de verschillende betrokkenen bij het bevolkingsonderzoek.

 

Digitaal of papier?

Het digitale draaiboek is te raadplegen via www.draaiboekhielprikscreening.rivm.nl.

Voor degenen die het draaiboek graag nog op papier onder handbereik hebben: via bovengenoemd adres is het draaiboek ook als pdf te downloaden en/of te printen.

1-DSC_0927-001