JGD-Bedrijfsvoering

Jaarbericht Kinderbescherming: Thuis als symbool voor veiligheid

De Raad voor de Kinderbescherming heeft voor zijn jaarbericht als thema gekozen: Thuis als symbool voor veiligheid. Binnen dit thema besteedt de Raad onder andere aandacht aan het thuisgevoel van kinderen: wanneer voelen kinderen zich thuis veilig?

Thuis
Iedereen heeft er een beeld, een gevoel en herinneringen bij. Het jaarbericht 2013 van de Raad voor de Kinderbescherming laat aan de hand van uitspraken van kinderen zien wat voor hen het echte thuisgevoel is.

Veranderingen
De Jeugdzorg verandert, maar de taken van de Raad voor de Kinderbescherming blijven in het nieuwe stelsel ongewijzigd. Om toch effectief te kunnen blijven opereren in het nieuwe stelsel, past de Raad wel zijn dienstverlening en werkwijze aan.
De Raad heeft al veel veranderingen voorbereid. Veranderingen gericht op tijdige, preventieve hulp samen met de ketenpartners. En met de gemeenten als regisseur.

Adviesteams
Gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor het aanmelden van gezinnen bij de Raad voor de Kinderbescherming voor een kinderbeschermingsonderzoek.
De Raad heeft daarom bijvoorbeeld adviesteams voor gemeenten ingericht. Gemeenten kunnen daar advies vragen als ze overwegen om hulp in het gedwongen kader in te zetten bij een gezin.

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra